Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής: Πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες

You are currently viewing Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής: Πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες

Ταμείο Ανάκαμψης – χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η λύση στη χρηματοδότηση

Να χρηματοδοτηθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (100%), χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδότηση από Τρίτους, καθώς επίσης με σύναψη προνομιακής Σύμβασης πώλησης, προτείνει ο Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής και Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΣΒΑΠ – Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του στην ημερίδα Ημερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες» με συνδιοργανωτές τους ΣΒΑΠ, τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και την Α Εnergy, o κ. Kαμάρας, επέμεινε ιδιαίτερα στον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων οι οποίες, ενώ θεσμοθετήθηκαν ήδη από το 2018, έχουν μόλις 1,5% συμμετοχή από την Αυτοδιοίκηση, έναντι των χιλιάδων ιδιωτικών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για μια δράση που θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβλυνση των οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων της πολύπλευρης κρίσης. Το πλήθος δραστηριοτήτων μιας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ενεργειακής Κοινότητας, όπως η αυτοπαραγωγή (μέσω ΑΠΕ) και ο συμψηφισμός με εγκαταστάσεις κατανάλωσης (ευάλωτα νοικοκυριά, δημοτικές εγκαταστάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις κλπ), η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, η παραγωγή και εμπορία ενέργειας κλπ. τεκμηριώνουν την ανάγκη σύσταση τους.

«Ηλιακή Στρατηγική» και Ενεργειακές Κοινότητες

Άλλωστε και η «Ηλιακή Στρατηγική» που προτάθηκε από τη Κομισιόν στο πλαίσιο του RePower EU (Απρίλιος 2022), προβλέπει την σύσταση μιας τουλάχιστον Ενεργειακής Κοινότητας βασισμένης στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων έως το 2025.

Η χρηματοδότηση των Ε. Κοινοτήτων μπορεί να γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (100%), χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδότηση από Τρίτους και σύναψη προνομιακής Σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους συμμετέχοντες ΟΤΑ.

Τα μειωμένα κόστη επένδυσης, οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και οι ταχύτατοι χρόνοι απόσβεσης παράλληλα με τα τεράστια οφέλη περιβαλλοντικά και οικονομικά επιβάλλουν την άμεση κινητοποίηση του Συνόλου της Αυτοδιοίκησης.

Όπως επίσης τόνισε ο κ. Καμάρας, τα θεσμικά ΄Όργανα της Αυτοδιοίκησης οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες να συζητήσουν με τους αρμόδιους την άρση των όποιων γραφειοκρατικών ή άλλων εμποδίων φρενάρουν την ταχύτατη ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων από τους Δήμους (όπως π.χ. εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα, επέκταση των χρηματοδοτήσεων για τις δημοτικές εγκαταστάσεις κλπ.).

Και βέβαια, να απαιτήσουν την άμεση πρόσληψη ικανού αριθμού τεχνοκρατών που θα τρέξουν τα προγράμματα που θα τους εξασφαλίσουν οικονομική αυτάρκεια και ενεργειακή αυτονομία.

Ανάγκη αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου…

Αναφερόμενος επίσης στην ανάγκη αξιοποίησης από τους Δήμους κάθε χρηματοδοτικού και άλλου εργαλείου, από τα πολλά που τρέχουν και που δυστυχώς συνήθως χάνονται, λόγω της χαμηλής επάρκειας ικανού και καταρτισμένου προσωπικού, ο κ. Καμάρας, τόνισε ότι και οι Δήμοι οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος τους και να σταθούν αρωγοί στον δοκιμαζόμενο πολίτη και την τοπική επιχείρηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο πακτωλός των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, μικρό μερίδιο των οποίων θα πάει στην Αυτοδιοίκηση κυρίως λόγω ανωριμότητας έργων και προγραμμάτων, ενώ επίσης αι άλλα εργαλεία και πηγές που έχουν μείνει αναξιοποίητα.

Η μόνιμη επωδός επικεφαλίδα πλέον των συμπερασμάτων όλων των Αυτοδιοικητικών Συνεδρίων «δώστε μας πόρους», κατέληξε, είναι άνευ αντικειμένου, όπως αποδεικνύεται όλα τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού.

Μέχρι όμως να επιτευχθεί η περιβόητη Αυτοτέλεια και οικονομική Αυτοδυναμία, στην Τ.Α., επειδή ακριβώς τα προβλήματα που επέφεραν οι κρίσεις και που ζούμε καθημερινά επιδεινώνονται με επιπτώσεις τόσο στην απαξίωση του θεσμού όσο κυρίως στους Δημότες, θα πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή νοοτροπίας.

Αλλαγή φιλοσοφίας, εγρήγορση, αυτενέργεια, νέες ιδέες και νέες πρακτικές και πρωτοβουλίες από τους αιρετούς και στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης.