Παναγιώτης Παπαδέας, ΤΙΤΑΝ: Σε ποσοστό πάνω του 30%, η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της ΤΙΤΑΝ

You are currently viewing Παναγιώτης Παπαδέας, ΤΙΤΑΝ: Σε ποσοστό πάνω του 30%, η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της ΤΙΤΑΝ

Τεχνικά εφικτή η επίτευξη ρυθμών υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων >90%

H θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της ΤΙΤΑΝ υπερβαίνει πλέον το 30%, ανέφερε ο Παναγιώτης Παπαδέας, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ποιότητας, ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο συνέδριο για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην ανάκτηση υλικών και ενέργειας, η οποία στην παραγωγή τσιμέντου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της συν-επεξεργασίας,
περιέγραψε την ιστορική της εξέλιξη στην Eυρωπαϊκή Ένωση, για να προσθέσει συμπερασματικά ότι τεχνικά είναι εφικτή η επίτευξη ρυθμών υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων >90%.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του με θέμα «Αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων ως μέρος της στρατηγικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα», ο κ. Παπαδέας, παρουσίασε σειρά πρωτότυπων στοιχείων αναφορικά με
την υποκατάσταση πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες, για τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΤΙΤΑΝ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιεί.

Ολόκληρη η παρουσίαση του κ. Παπαδέα:

Οδικός χάρτης για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε τσιμέντο και σκυρόδεμα

«Είμαστε έτοιμοι για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, στηριζόμενοι στις ισχυρές επιδόσεις που έχουμε ήδη καταγράψει», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες του ΤΙΤΑΝ για τη μετάβαση σε μια ανθρακικά ουδέτερη οικονομία. «Έχουμε ισχυρή προσήλωση στη μείωση εκπομπών CO2 και ακολουθούμε φιλόδοξους στόχους, επικυρωμένους από διεθνείς φορείς».

Για την επίτευξη των στόχων αυτών που καταλήγουν στην επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας τσιμέντου-σκυροδέματος μέχρι το 2050 (net zero), η εταιρεία έχει καταρτίσει λεπτομερή οδικό χάρτη με αναλυτική προσέγγιση σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας, ανάπτυξη νέων λύσεων και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Προτιμητέα Μοντέλα: Η ανάκτηση υλικών & ενέργειας από απόβλητα και η χρήση βιομάζας ως καύσιμο

Ο κ. Παπαδέας επεσήμανε ότι ο όμιλος ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες ενθαρρύνουν την ελαχιστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την ανάκτηση των αποβλήτων, αλλά και το σχεδιασμό προϊόντων με στόχο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων.

Παρουσίασε τα διαφορετικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας και διευκρίνισε ότι τα προτιμητέα μοντέλα είναι αυτό της ανάκτησης υλικών & ενέργειας από απόβλητα αλλά και η χρήση βιομάζας ως καύσιμο.

Ο Όμιλος εφαρμόζει εδώ και καιρό διαδικασίες που εστιάζουν στην αύξηση της υποκατάστασης πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες παρέχοντας παράλληλα λύσεις στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο και εκτρέποντας τα απόβλητα από την ταφή.

Υψηλός ρυθμός υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων στην ΕΕ

Αναφερόμενος ειδικότερα την ανάκτηση υλικών και ενέργειας στην παραγωγή τσιμέντου η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της συνεπεξεργασίας, ο κ. Παπαδέας, εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ανώτερο ιεραρχικά στάδιο της απλής ανάκτησης ενέργειας. Παρουσίασε συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη της συν-επεξεργασίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση, για να καταλήξει συμπερασματικά ότι
τεχνικά είναι εφικτή η επίτευξη ρυθμών υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων >90%.

Όπως είπε, σε αρκετές χώρες της ΕΕ όπως η Γερμανία και η Νορβηγία όπου επιτυγχάνεται υψηλός ρυθμός υποκατάστασης χάρις στο ορθό κανονιστικό πλαίσιο, στην διευρυμένη αποδοχή από το κοινό και σε ισχυρές υποστηρικτικές επενδύσεις.
Η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις πιο περιβαλλοντικά «ώριμες» χώρες, με σημαντική όμως βελτίωση την τελευταία 5ετία.

  • ο κ. Παναγιώτης Παπαδέας, ΤΙΤΑΝ
  • Στιγμιότυπα ομιλίας: Παναγιώτης Παπαδέας, ΤΙΤΑΝ

Θερμιδική υποκατάσταση άνω του 30% στα εργοστάσια της ΤΙΤΑΝ

Η ΤΙΤΑΝ, χρησιμοποιεί δευτερογενή καύσιμα από το 2001. Χάρη στις συστηματικές επενδύσεις του Ομίλου, στις πολυετείς έρευνες σε συνεργασία με εγχώριους ακαδημαϊκούς φορείς και στην ανάπτυξη επαρκούς δικτύου προ-επεξεργασίας αποβλήτων μέσω συνδεδεμένων και μη εταιρειών, σήμερα η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων τσιμέντου του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30%,

Η συν-επεξεργασία είναι πλήρως ρυθμιζόμενη από Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
Ειδικά οι τεχνικές προδιαγραφές των εναλλακτικών καυσίμων έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την προστασία της Υ&Α και του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ο κ. Παπαδέας τόνισε ιδιαίτερα ότι η ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, εφαρμόζει πλήρως διεθνείς κλαδικές κατευθυντήριες οδηγίες και διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης προδιαγραφές θεσπισμένες σε Εθνικό επίπεδο.

Επενδύσεις Ομίλου για αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων

Παρουσίασε τέλος τις επενδύσεις της ΤΙΤΑΝ για αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων, με ειδική αναφορά: Πρώτον, στην ΕΓ. Θεσσαλονίκης (Εγκατάσταση συστήματος τροφοδοσίας, σύνολο επένδυσης της τάξης των € 10 εκ., ολοκλήρωση το 2024, δυνατότητα υποκατάστασης > 75%) και δεύτερον, στο Εργοστάσιο Καμαρίου – Αναβάθμιση ΠΚ1. Η επένδυση στο Καμάρι, με προϋπολογισμός €25 εκ. θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 και περιλαμβάνει την εγκατάσταση προ-ασβεστοποιητή και συστήματος τροφοδοσίας στη γραμμή παραγωγής Νο1 του εργοστασίου Καμαρίου. Ως αποτέλεσμα, θα αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα υποδοχής δευτερογενών καυσίμων και υποκατάστασης χρήσης ορυκτών καυσίμων που απαιτούνται για την λειτουργία των κλιβάνων.

Αναμένεται επίσης, ετήσια μείωση εκπομπών CO2 κατά 450,000 t, που ισοδυναμεί με αντικατάσταση 160,000 συμβατικών αυτοκινήτων με ηλεκτρικά.

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο της ομιλίας του κ. Παπαδέα, πατήστε εδώ.

H παρουσίαση του κ. Παπαδέα, έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ