Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Νέες δυνατότητες, αλλά και σημαντικοί περιορισμοί για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες

You are currently viewing Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Νέες δυνατότητες, αλλά και σημαντικοί περιορισμοί για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες

Βιομηχανικές Περιοχές προχωρούν ήδη σε σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Στις νέες δυνατότητες, αλλά και στους σημαντικούς περιορισμούς που προβλέπει το
υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες, αναφέρθηκε ο Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών) στον χαιρετισμό του που απηύθυνε στο επιχειρηματικό Φόρουμ, με θέμα “Επενδύοντας στα Φωτοβολταϊκά: αυτοπαραγωγή – εμπόριο – μεταποίηση – χρηματοδότηση”.

Για να προσθέσει ότι, δεδομένου και του μεγάλου προβλήματος των δικτύων, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ προτείνει να εξεταστούν και λύσεις συστημάτων net metering ή virtual net metering σε συνδυασμό με μικροδίκτυα, που μπορούν να αποδειχθούν σύμμαχο στην υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΠ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς και το επενδυτικό φόρουμ Α Εnergy και την παρακολούθησαν περίπου 240 επιχειρήσεις, στελέχη της αγοράς και άμεσα ενδιαφερόμενοι.

AΠΕ και ανταγωνιστικότητα

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μαντάς τόνισε μεταξύ άλλων, ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, ιδρύθηκε πριν από εννιά χρόνια και είναι ο φορέας, που εκπροσωπεί άμεσα ή έμμεσα τις 2000 περίπου εγκατεστημένες επιχειρήσεις των ελληνικών ΒΙΠΕ. Η έδρα του βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων.

Πολύ πριν προκύψει το σημερινό σχέδιο νόμου για τις επιχειρηματικές ενεργειακές κοινότητες που προωθείται αυτές τις μέρες προς ψήφιση στη Βουλή, ο Σύνδεσμος είχε επισημάνει με σχετικές προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, την ανάγκη αλλά και τη σημασία της αξιοποίησης των ΑΠΕ και των ενεργειακών συνεταιρισμών για την ανταγωνιστικότητα και οικονομική βιωσιμότητα στις επιχειρήσεων – μελών του. Ήδη μάλιστα ορισμένες Βιομηχανικές Περιοχές, όπως η ΒΙΠΕ Λάρισας, αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν στην σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς οι επιχειρήσεις – μέλη αδυνατούσαν, λόγω έλλειψης ηλεκτρικού χώρου, να προχωρήσουν σε επενδύσεις Net Μetering.

τον λόγο που θα εκφωνούσε ο κ. Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΠΑΣΕΒΙΠΕ, μετέφερε η εικονιζόμενη κα. Άντα Σεϊμανίδη στην εκδήλωση Επενδύοντας στα Φωτοβολταϊκά.
Τον λόγο του κ. Πέτρου Μαντά, Πρόεδρο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, μετέφερε και εκφώνησε η κα. Α. Σεϊμανίδη, επιστημονική συντονίστρια του Α ENERGY, κατά της διάρκεια της εκδήλωσης “Επενδύοντας στα Φωτοβολταϊκά – Αυτοπαραγωγή”.

Δυνατότητες, αλλά και σημαντικοί περιορισμοί…

Ο υπό ψήφιση νόμος ανοίγει νέες δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού προβλέπει ότι για πρώτη φορά, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες, θα μπορούν να συγκροτούν ενεργειακούς συνεταιρισμούς και να δημιουργούν μία ενεργειακή Κοινότητα για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που θα καλύπτουν ανάγκες αυτοκατανάλωσης με ενεργειακό συμψηφισμό.

Από την άλλη, έχει πολλλά περιοριστικά στοιχεία: Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σήμερα υπάρχουν στη χώρα μας περίπου 14 εκ. επαγγελματικοί καταναλωτές, ο συνολικός ηλεκτρικός χώρος που παρέχεται από το σχέδιο νόμου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις (2 GW) είναι εξαιρετικά περιορισμένος, ενώ και το όριο ισχύος για τα συστήματα παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης νομικών προσώπων (μέχρι 100KW) δεν αρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη ο ταυτοχρονισμένος εικονικός συμψηφισμός, καθώς είναι δύσκολο οι συμμετέχουσες στις Ενεργειακές Κονότητες Επιχειρήσεις να ταυτοχρονίζουν την παραγωγή τους όπως επίσης πρέπει να διερευνηθούν και οι πραγματικές δυνατότητες σύνδεσης, στο Δίκτυο Υψηλής, Μέσης ή Χαμηλής Τάσης.

Ένα ακόμα θέμα είναι και αυτό της μπαταρίας. Διατυπώνεται προβληματισμός σχετικά με το αν θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα λειτουργίας, όπως επίσης και για τον πολύ σημαντικό παράγοντα του κόστους των μπαταριών.

Να εξεταστούν και λύσεις σε συνδυασμό με μικροδίκτυα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, δεδομένου και του μεγάλου προβλήματος των δικτύων, ο Σύνδεσμος προτείνει να εξεταστούν και λύσεις συστημάτων net metering ή virtual net metering σε συνδυασμό με μικροδίκτυα, που μπορούν να αποδειχθούν σύμμαχοι στην υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής.

Σημειώνεται ότι, μέσα στα τελευταία εννιά χρόνια, ο Σύνδεσμος, ένωσε με επιτυχία τις αγωνίες και αναζητήσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και έχει βάλει στην ατζέντα των άμεσων προτεραιοτήτων του δυο κρίσιμα θέματα: Πρώτον, την ανάγκη εκσυγχρονισμού των σημαντικών περιβαλλοντικών αλλά και συνολικότερων υποδομών και δεύτερον, την εξεύρεση του πλέον κατάλληλου μοντέλου για την άμεση ενσωμάτωση της Πράσινης ενέργειας, αλλά και πρακτικών κυκλικών οικονομίας, της Βιομηχανικής Συμβίωσης, την ορθή Διαχείριση Αποβλήτων και Υδάτων, όπως επίσης και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών του Συνδέσμου, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την προαγωγή των επαγγελματικών και αναπτυξιακών τους συμφερόντων, πέρα από καθημερινή πρακτική, αποτελεί και ιδρυτικό του στόχο.

Σε κάθε περίπτωση, από κοινού με τα Επιμελητήρια, o Σύνδεσμος βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων, για να προωθήσει τους επιχειρηματικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς, να ενημερώσει και να υποστηρίξουμε τις εγκατεστημένες βιομηχανίες σε αυτό το σημαντικό βήμα.