Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό

You are currently viewing Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό
Ο Γιώργος Κουλτούκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δανείων Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο Γιώργος Κουλτούκης παρουσίασε τα προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, εξηγεί ο Γιώργος Κουλτούκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δανείων Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Το Ταμείο, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους ΟΤΑ να υλοποιήσουν το πλάνο τους για ενεργειακή μετάβαση, σχεδίασε σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ».

Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για την εκτέλεση έργων κάλυψης μέρους των αναγκών των υποδομών τους σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω εγκατάστασης φωτοβoλταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

Μέχρι και τρία χρόνια ο συμψηφισμός

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλτούκης σε πρόσφατη ομιλία του στην ημερίδα για την “Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στους δήμους“, με συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ, την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και την Α Energy, στο πλαίσιο του σχεδιασμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ & ενεργειακού συμψηφισμού, οι ΟΤΑ μπορούν να παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ (ήλιο, αέρα, γεωθερμία, νερό, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα), με σκοπό τον ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό.

Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης ενέργειας με αυτήν που καταναλώνεται από διαφορετικούς μετρητές των ΟΤΑ και τη δυνατότητα για μελλοντικό συμψηφισμό μέχρι και τρία χρόνια.

Βέβαια, όπως διευκρίνισε, ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός έχει πολύ μεγαλύτερο όφελος για ένα Δήμο, αφού μπορεί να συμψηφίζει το σύνολο της κατανάλωσης του και να αποθηκεύει την ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνει στο δίκτυο για διάστημα τριών χρόνων. Πρόκειται για κάτι πολύ χρήσιμο, καθώς οι Δήμοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις και τις βραδινές ώρες λόγω του οδικού φωτισμού και του φωτισμού των πλατειών.

Καλή πρακτική τα Φ/Β στις ταράτσες δημοτικών κτιρίων – σχολείων

Σε αυτό το πλαίσιο, μια καλή ίσως πρακτική για τους Δήμους είναι η αξιοποίηση δημοτικών και σχολικών κτηρίων για ανάπτυξη φωτοβoλταϊκών συστημάτων ιδίως για τους μεγάλους αστικούς Δήμους που στερούνται ελεύθερων χώρων.

Τα έργα πάντως που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, χρηματοδοτούνται στο 100% της επένδυσης με πόρους του Τ. Π. και Δανείων, με ταχύτατες διαδικασίες, καθώς, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), παρέχονται πρότυπα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου με το αναγκαίο λογισμικό.

Οι Δήμοι συμμετέχουν σε προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας και στον οδοφωτισμό.

33 Δήμοι χρηματοδοτήθηκαν για έργα οδοφωτισμού ύψους 100. εκ ευρώ

Ο κ. Κουλτούκης αναφέρθηκε επίσης και στην πορεία του χρηματοδοτικού προγράμματος του Τ. Π. και Δανείων για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στους Ο.Τ.Α., το οποίο σχεδιάστηκε επίσης σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ από το 2015 με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο τομέας του οδοφωτισμού είναι ο δεύτερος κατά σειρά, μετά τα αντλιοστάσια, μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στους ΟΤΑ. Οι Δήμοι, με αντικατάσταση της παλιάς τεχνολογίας ενεργοβόρων φωτιστικών, από τις νέες τεχνολογίες φωτισμού LED και Μαγνητική Επαγωγή, μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια στον τομέα του οδοφωτισμού που εκτιμάται στο 60% έως 75%, με αντίστοιχη δυνατότητα μείωσης ενεργειακού κόστους μέχρι και 60%.

Για τους παραπάνω λόγους, το Τ. Π. και Δανείων χρηματοδοτεί έως και το 100% της επένδυσης με δικούς του πόρους, χαμηλό επιτόκιο και ταχύτατες διαδικασίες, παρέχοντας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) πρότυπα τεύχη της μελέτης, καθώς και δημοπράτησης του έργου με το αναγκαίο λογισμικό και τεχνική βοήθεια (έλεγχο της μελέτης και του τεύχους δημοπράτησης, πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης του έργου).

Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο, 33 Δήμοι συνολικού ποσού έργων περί τα 100. εκ ευρώ, ενώ υπάρχουν και νέα αιτήματα που ανεβάζουν τον προϋπολογισμό έργων οδοφωτισμού στα 147 εκατ ευρώ.

Τέσσερα δις ευρώ και εκταμιεύσεις πάνω από 470 εκ. ευρώ για το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο κ. Κουλτούκης, αναφέρθηκε επίσης και στην πορεία του επιτυχημένου προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο οποίο έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας. Με συνολικό προϋπολογισμό έργων περίπου τεσσάρων (4) δις ευρώ και εκταμιεύσεις ύψους πάνω από 470 εκ. ευρώ, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΥΠΕΣ και χρηματοδοτεί Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ και Συνδέσμους Ο.Τ.Α. με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανάμεσα σε αυτά: Έργα βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, Ολοκληρωμένη διαχείρισης αστικών λυμάτων, Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ, Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος, Υποδομές ύδρευσης, Έργα αγροτικής οδοποιίας για την εύκολη πρόσβαση των αγροτών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων, Έργα Αστικής αναζωογόνησης, Smart cities, Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος), Ωρίμανση μελετών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα έργα.

Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και κάθε είδους εξόδων καλύπτεται από το Εθνικό ή το Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ – Δυνητικοί Δικαιούχοι

Τέλος, ο κ. Κουλτούκης αναφέρθηκε και στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, που σχεδίασαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΥΠΕΝ και ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Το πρόγραμμα, αφορά στη χρηματοδότηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία τους ή καταλαμβανόμενα από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, με παρεμβάσεις που αφορούν στο κέλυφος του κτιρίου, στα συστήματα Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ., συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης και ριζικής ανακαίνισης, όπου απαιτείται.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος σύμφωνα με την πρόσκληση εξειδικεύονται σε (4 ) κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:

  • Υγείας και πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λ.π),
  • Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κ.λ.π),
  • Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κ.λ.π),
  • Λοιπές χρήσεις κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π).

Η χρηματοδότηση του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα καλυφθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 375 εκ. ευρώ, για τη διασφάλιση των οποίων έχει συναφθεί σχετική δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του Τ. Π. και Δανείων, από ίδιους πόρους του Τ. Π. και Δανείων ύψος 125 εκ. ευρώ και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 170 εκ. ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις, καθώς και κάθε είδους δαπάνη που προέρχεται από το δάνειο βαρύνει το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΝ.

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος έχει ορισθεί η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ, Φορέας ελέγχου του προγράμματος έχει ορισθεί το ΚΑΠΕ.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα διαχείρισης. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει παραταθεί έως την 31 Ιουλίου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινομένων δράσεων, ορίζεται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα. Ειδικά όμως για τις δαπάνες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που η πρόσκληση τέθηκε σε διαβούλευση (22-2-2022).