Οδυσσέας Ρηγόπουλος, BLUE GRID: Η έλευση του bio-LNG και στην Ελλάδα

You are currently viewing Οδυσσέας Ρηγόπουλος, BLUE GRID: Η έλευση του bio-LNG και στην Ελλάδα

Συμβολή στην κυκλική οικονομία – λύση άμεσης απανθρακοποίησης σε επιμέρους κλάδους

Τις προοπτικές άμεσης ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης του bio-LNG στην Ελλάδα ως Εναλλακτικό Καύσιμο, παρουσίασε ο Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Καυσίμων της BLUE GRID, στο συνέδριο της Α Εnergy για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, το bio-LNG είναι ένα 100% Ανανεώσιμο και Αειφόρο Καύσιμο και η χρήση του συνίσταται ιδιαίτερα στην Βιομηχανία, στις Οδικές Μεταφορές και στη Ναυτιλία. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μίξης – blend από 0 – 100% με συμβατικό LNG, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή, η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων του καυσίμου μπορεί να φτάσει έως και το 100% σε επίπεδο κύκλου ζωής καυσίμου, η μεταφορά του δε, γίνεται μέσω οδικών ή θαλάσσιων μέσων/

Ανθρακική Ουδετερότητα

Συμβάλλει σημαντικά στην ανθρακική ουδετερότητα, καθώς, όταν καίγεται, επιστρέφει στην ατμόσφαιρα άνθρακα που έχει ήδη απορροφηθεί από την πρώτη ύλη. Αποτρέπει επίσης τις εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την επεξεργασία της πρώτης ύλης, δεσμεύει το CO2 , ενώ συνδυαζόμενο με χρήση ΑΠΕ δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Στιγμιότυπο: ο Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Καυσίμων της BLUE GRID, στο συνέδριο της Α Εnergy
Στιγμιότυπο: ο Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Καυσίμων της BLUE GRID, στο συνέδριο της Α Εnergy.

Προκλήσεις – Ευκαιρίες Ανάπτυξης του bio-LNG

Στις ευκαιρίες περιλαμβάνονται η Κυκλική Οικονομία, η αξιοποίησή του ως «Πράσινο» καύσιμο και σε τελικούς καταναλωτές εκτός δικτύου ΦΑ, ως ουσιαστική λύση άμεσης απανθρακοποίησης σε συγκεκριμένους κλάδους και ως συμβολή στην Ενεργειακή Ανεξαρτησία της Ε.Ε. Ανάμεσα στις προκλήσεις είναι, η αναμενόμενη Θέσπιση Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου για το βιομεθάνιο και συνολικότερα για τα εναλλακτικά καύσιμα, θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των σχετικών επενδύσεων και του καυσίμου, όπως επίσης και η αξιοποίηση διαθέσιμου δυναμικού πρώτης ύλης.

Ποια είναι η BLUE GRID

Η BLUE GRID είναι μια σχετικά νέα εταιρεία που αναπτύσσει την αγορά των Καθαρών Καυσίμων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, εστιάζοντας στην αγορά Προμήθειας LNG (Downstream LNG) και Παραγωγής & Εμπορίας Ανανεώσιμων Καυσίμων . Από το 2022 η Blue Grid έχει ενώσει τις δυνάμεις της με την Molgas Energy Holding, η οποία εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης.

Από κοινού, όπως τόνισε ο κ. Ρηγόπουλος, προσδίδουν στον ήδη μεγαλύτερο προμηθευτή LNG στην Ευρώπη τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη, η οποία φθάνει σήμερα τις 19 χώρες. H Blue Grid ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο με υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό, τεχνογνωσία, απτή εμπειρία και διευρυμένη γεωγραφική εμβέλεια εξυπηρέτησης πελατών.

Η παρουσίαση του κ. Ρηγόπουλου, έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μπορείτε να την δείτε εδώ: