Νίκος Δαμάτης, ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Πώς θα αξιοποιηθεί ενεργειακά η βιομάζα

You are currently viewing Νίκος Δαμάτης, ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Πώς θα αξιοποιηθεί ενεργειακά η βιομάζα

Τιμητική διάκριση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ για τα «πράσινα» σημεία βιομάζας

Στους άμεσους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά η βιομάζα, αναφέρθηκε ο Νίκος Δαμάτης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ – HellaBiom), στο συνέδριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ».

Στο πλαίσιο εξάλλου της ίδιας εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ με διοργανωτές την Α Energy, το ΣΔΙΤ Forum και επιστημονικό εταίρο την ΕΕΔΣΑ, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έλαβε τιμητική διάκριση για την διαχρονική και ιδιαίτερα επίκαιρη αυτήν την περίοδο πρότασή της για τα «πράσινα» σημεία βιομάζας.

Το βραβείο, επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής του ΕΜΠ και το παρέλαβε εκ μέρους της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Δαμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενεργειακής αξιοποίησης της στερεής βιομάζας στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας.

Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας

Σε μία περίοδο όπου τα οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για τον πρωτογενή τομέα είναι προφανή, η Τιμητική διάκριση προς την ΕΛΕΑΒΙΟΜ αφορά: Προτάσεις της σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση της δασικής βιομάζας και ιδιαίτερα την διαχρονική πρόταση δημιουργίας “Πράσινων Σημείων Βιομάζας”, αλλά και την ενεργοποίηση επιστημόνων, συνεταιρισμών και επαγγελματιών στον τομέα αξιοποίησης βιομάζας και βιοενενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ποια είναι η ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ / HellaBiom είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ένας από τους μακροβιότερους συνδέσμους ΑΠΕ στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενος ήδη από τη δεκαετία του 1990. Είναι επίσης Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας (Bioenergy Europe).

Μέλη της είναι κατά 25 % νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιστημονικά κέντρα και 75% φυσικά πρόσωπα (επιστήμονες, μηχανικοί, ερευνητές, κ.λ.π.) με τομείς δραστηριοποίησης: Ηλεκτροπαραγωγή/συμπαραγωγή, τηλεθέρμανση, τυποποιημένα στερεά βιοκαύσιμα (πελλέτες – μπρικέτες), αεριοποίηση, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (BCCS, Biochar, κ.α.).
Στόχος της είναι, η καταγραφή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην παραγωγή, εμπορία, ενεργειακή (και πάσης φύσεως βιομηχανική) εκμετάλλευση, καθώς και στις αγροτικές εφαρμογές της βιομάζας, σχετικές έρευνες και η υποστήριξη των χρήσεων της βιομάζας σε εθνικό επίπεδο.

Ανάμεσα στις δράσεις που αναπτύσσει είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής για τη βιοενέργεια, η προώθηση καλών πρακτικών ορθολογικής χρήσης βιομάζας και ενημερωτικές δράσεις.

Το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων

Αναφερόμενος στη θέση της Βιομάζας στην σύγχρονη Βιοοικονομία, ο κ. Δαμάτης, παρουσίασε το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων (Θεωρητικό Δυναμικό: ~8.7 Mton dm/year, Τεχνικά Διαθέσιμο: ~5.5 Mton dm/year, Ενεργειακό περιεχόμενο: ~99 PJ/year (~ 27.7 TWh). Υπενθύμισε εξάλλου τα περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις από την ελλιπή διαχείριση των υπολειμμάτων αγροτικής παραγωγής και τα συνόψισε ως εξής:
Ανεξέλεγκτη καύση σε ανοικτές εστίες στους αγρούς. Αύξηση του κόστους παραγωγής. Απώλεια εξαγωγικών ευκαιριών για μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροβιοτεχνικού τομέα (π.χ. τυποποίηση βρώσιμων επιτραπέζιων ελιών) προς εταιρείες – πελάτες του εξωτερικού που ζητούν την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Νίκος Δαμάτης, ΕΛΕΑΒΙΟΜ
  • Νίκος Δαμάτης, ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το δυναμικό δασικής βιομάζας και οι προκλήσεις

Σε ότι αφορά το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό δασικής βιομάζας είναι ~410,000 τόνοι ξηρής ουσίας/έτος ενώ το ενεργειακό δυναμικό είναι ~7.7 PJ/έτος (~ 2.1 TWh). Ειδική αναφορά έκανε ο κ Δαμάτης στα κοινωνικά – περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή διαχείριση δασών και περιαστικών αλσών, όπως η εκδήλωση πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας και η έκλυση μεθανίου (αερίου του θερμοκηπίου) λόγω σήψης στην ατμόσφαιρα.

Η απώλεια επίσης ευκαιριών υγιούς μετατροπής του δάσους σε ένα σύγχρονο βιο-διυλιστήριο για την κάλυψη των αναγκών όλων των βαθμίδων της κυκλικής βιο-οικονομίας (πριστή ξυλεία κατασκευών, χαρτοπολτός, βιοενέργεια), αλλά και η γήρανση υλοτομικών πληθυσμών και η εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των εναλλακτικών καυσίμων βιομάζας

Επέμεινε επίσης στα εναλλακτικά καύσιμα βιομάζας και στο ανεκμετάλλευτο δυναμικό με ειδική αναφορά στο Πυρηνόξυλο, στο Κουκούτσι ελιάς, στις Πελλέτες από ελαιοκλαδέματα, στις Πελλέτες ηλίανθου και στο θρυμματισμένο ξύλο ελαιοκλαδεμάτων & wood chips από εκριζώσεις και κλαδέματα οπωρώνων.

Βιοηλεκτρισμός: Επιτυχημένα παραδείγματα

Στον τομέα του βιοηλεκτρισμού, αναφέρθηκε στα ελάχιστα επιτυχημένα παραδείγματα ανάμεσα στα οποία: Η Alfa Wood: μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1 MWe με βιομάζα στα Γρεβενά (Καύσιμο: Ξυλουργικά υπολείμματα), η ΒΙΟΠΑΡ, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 5 MWe στον Βόλο (Καύσιμο: Πυρηνόξυλο), η Βιοενεργειακή Πατρίδας, μονάδα αεριοποίησης 1 MWe βιομάζας στην Ημαθία (Καύσιμο: Chips από κλαδέματα και εκριζώσεις δενδροκαλλιεργειών).

Βιοθερμότητα

Αντίστοιχα, στον τομέα της βιοθερμότητας, ο κ. Δαμάτης, αναφέρθηκε στην ΔΕΤΕΠΑ, μονάδα Τηλεθέρμανσης 30 MWth στο Αμύνταιο (Καύσιμο: Βιομάζα (wood chips, agropellets, υπολείμματα καλλιέργειας αραβόσιτου, λιγνίτης ), στους Ελληνικούς Λευκόλιθους (Αντικατάσταση petcoke από pellets ηλίανθου / σύγκαυση με wood chips σε περιστρεφόμενο κλίβανο) και στον Όμιλο Ηρακλή / Lafarge – Εργοστάσιο Τσιμεντοποιίας Μηλακίου (Υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από κλαδέματα και υπολείμματα αγροβιομάζας).

Πράσινα Σημεία Βιομάζας με προοπτική

Σε ότι αφορά τη Δημιουργία «Πράσινων Σημείων Βιομάζας», δηλαδή χωροθετημένων θέσεων στις οποίες συγκεντρώνονται, μέσω κινητοποίησης από εκπαιδευμένο προσωπικό κατάλληλου εξοπλισμού περισυλλογής, ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας σε μία ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΑΒΙΟΜ κατέθεσε τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα «Πράσινα Σημεία Βιομάζας» θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο, ως «Περιφερειακά Πράσινα Σημεία Βιομάζας» όταν αφορούν σε μία Περιφέρεια της χώρας, αλλά και σε τοπικό-υπερτοπικό, ως «Διαδημοτικά Πράσινα Σημεία Βιομάζας» όταν αφορούν σε υπολειμματική βιομάζα που συγκεντρώνεται από όμορους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο δυναμικό.

Πηγές τροφοδοσίας «πράσινων σημείων βιομάζας»

Τέλος, πηγές τροφοδοσίας των «πράσινων σημείων βιομάζας» είναι, οι καθαρισμοί δασικών εκτάσεων κατά την προληπτική δασοπροστασία, σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων υπηρεσιών, από τα ξυλώδη υπολείμματα δενδροκαλλιεργειών (αγροτικά κλαδέματα) και υπολειμματική αγροβιομάζα καλλιεργειών (άχυρα, καλάμια, κ.λ.π.), από τα «πράσινα απόβλητα», δηλαδή τα αστικά κλαδέματα, παρακείμενων δήμων και από την ξυλώδη βιομάζα που προέρχεται από δασώσεις εκτάσεων, οι οποίες είτε έχουν πάψει να καλλιεργούνται είτε βρίσκονται σε οριακές, απομακρυσμένες ή άγονες γαίες.

Διαβάστε ολόκληρη την παρουσίαση του κ. Δαμάτη, εδώ: