Μιχάλης Γεράνης, ΦΟΔΣΑ Kεντρικής Μακεδονίας: Βράβευση για την μονάδα βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

You are currently viewing Μιχάλης Γεράνης, ΦΟΔΣΑ Kεντρικής Μακεδονίας: Βράβευση για την μονάδα βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Όραμα των 38 Δήμων είναι η επέκταση στην ΝΑ Ευρώπη

Στους επόμενους στόχους του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρός του, Μιχάλης Γεράνης, κατά την βράβευση για την μονάδα βιοαερίου που λειτουργεί ο φορέας στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στο συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων. Όπως είπε, όραμα των 38 Δήμων της Περιφέρειας, είναι, η επέκταση στην ΝΑ Ευρώπη με μεταφορά της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση απορριμμάτων και από κοινού με τις επιχειρήσεις του χώρου.

Υπενθύμισε, ότι ένας ακόμα σημαντικός στόχος, η Εγνατία Διαχείρισης Απορριμμάτων, αρχίζει πλέον να δρομολογείται και επεσήμανε τα αμέσως επόμενα βήματα που είναι: Το μεγάλο εγχείρημα της εκτροπής των οργανικών αποβλήτων σε επίπεδο περιφερειακό που ξεκινά στις αρχές του 2023, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων – ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη με την μέθοδο ΣΔΙΤ, αλλά και η δημοπράτηση της ΜΕΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που αναμένεται εντός των ημερών.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην μεταβατική περίοδο, κατά την οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε ότι θα επιτρέπεται η ενεργειακή αξιοποίηση και υπολειμματικών σύμμεικτων σκουπιδιών (ΣΣ ως την ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ), ο κ. Γεράνης εκτίμησε στο πλαίσιο και της σχετικής δημοσίας διαβούλευσης, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μόνο για λίγα χρόνια, ειδάλλως δεν θα προχωρήσουμε ποτέ στην πράσινη μετάβαση.

Κύριοι κάτοχοι του υλικού είναι οι Δήμοι

Η Πολιτεία, ανάφερε χαρακτηριστικά, αναγκάζεται σήμερα να πάρει δραστικές αποφάσεις προκειμένου να καλύψει κενά στις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων που προήλθαν σε μεγάλο βαθμό από ιδεοληψίες τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε όμως περίπτωση, πρέπει να προχωρήσουμε και να διατηρήσουμε την πυραμίδα: Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και στο τέλος Ανάκτηση της Ενέργειας για να κλείσει ο κύκλος της κυκλικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, υπενθύμισε, ότι κύριος κάτοχος και πυλώνας του προς αξιοποίηση υλικού ενεργειακού περιεχομένου παραμένει η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, καθώς οι Δήμοι, έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης απορριμμάτων, παρά τις όποιες αστοχίες του παρελθόντος που οδήγησαν την Πολιτεία στην επιλογή των Διαβαθμικών Συνδέσμων. Κατ΄ επέκταση, οι ΦΟΔΣΑ θα σκεφτούν τι πρέπει να γίνει το καύσιμο σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία της Πολιτείας με την τσιμεντοβιομηχανία, αναφορικά με τη μηδενική τιμή του δευτερογενούς καυσίμου που προτείνει η Πολιτεία.

Σε κάθε περίπτωση θα πράξουν ανάλογα του τι τελικά θα συμφωνήσουν οι τσιμεντοβιομηχανίες με την πολιτεία. Βεβαίως, είναι εύλογο, ένα ποσοστό να το παίρνει η τσιμεντοβιομηχανία, καθώς είναι ο μόνος αποδέκτης.

Σε ότι αφορά τις ΣΔΙΤ, ανάφερε ότι ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ύψους 200 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ, για την κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος προχωρεί κανονικά, ενώ η μονάδα των Σερρών, που έχει επίσης κατασκευαστεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ θα μετατραπεί σε ΜΕΑ σύμφωνα με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Για να προσθέσει, ότι η μέθοδος ΣΔΙΤ δεν είναι πανάκεια, είναι εργαλείο που πρέπει να αξιοποιείται προσεκτικά με βάση το θεσμικό πλαίσιο και πάντοτε με γνώμονα το περιβάλλον και τη κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ ΚΜ, επεσήμανε ότι τις επόμενες ημέρες δημοπρατείται η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, που θα κατασκευαστεί στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Θα είναι δυναμικότητας περίπου 150.000 τόνων κατ’ έτος και θα εξυπηρετεί το τμήμα του κεντρικού δήμου και τους ανατολικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

o Μιχάλης Γεράνης, ΦΟΔΣΑ Kεντρικής Μακεδόνιας
Στιγμιότυπο Συνεδρίου: o κ. Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Kεντρικής Μακεδόνιας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Επέκταση τεχνογνωσίας σε ΝΑ Ευρώπη και τα νέα σχέδια

Θα είναι δυναμικότητας περίπου 150.000 τόνων κατ’ έτος και θα εξυπηρετεί το τμήμα του κεντρικού δήμου και τους ανατολικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.
Αναφέρθηκε επίσης και στην επιτυχημένη συνεργασία του φορέα με τις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων ,ως απόδειξη της εξαίρετης τεχνογνωσίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόταση του φορέα και προς το ΥΠΕΝ είναι η επέκταση της τεχνογνωσίας αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από κοινού με το ελληνικό επιχειρείν.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων, που ξεκινά στην στους 38 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αρχές του 2023, με την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων, κάδων και κλαδοτεμαχιστών), ανάφερε ότι ο ΦοΔΣΑ δίνει μεγάλη έμφαση στη συλλογή των οργανικών αποβλήτων. «Όποιο ποσοστό και αν πιάσουμε – έχουμε σχέδιο και θα τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Τα σχέδια δεν πρέπει να μένουν στα αρχεία, πρέπει να τα υλοποιούμε. Κάθε σχέδιο πρέπει να γίνει πράξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθύμισε ότι και η πρόταση για την «Εγνατία της Διαχείρισης Απορριμμάτων» έχει ενταχθεί και στον Εθνικό Σχεδιασμό ενώ παράλληλα, ο ΦoΔΣΑ σχεδιάζει την υλοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία βάση της νομοθεσίας για ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), βλέποντας την αναγκαιότητα λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Τα κριτήρια της τιμητικής διάκρισης

Σημειώνεται, ότι τα κριτήρια για την τιμητική διάκριση του ΦοΔΣΑ KM αφορά στον σταθμό βιοαερίου που λειτουργεί κανονικά από το 2020 και αξιοποιεί το βιοαέριο που παράγεται στο χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τον πρώτο του είδους στην Ελλάδα.

Στη μονάδα αυτή, δυναμικότητας 3,5 MW, καταλήγουν οι αγωγοί που συγκεντρώνουν το βιοαέριο, κυρίως μεθάνιο, που προκύπτει από την οργανική ύλη που είναι συσσωρευμένη στο ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια γίνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που ισοδυναμεί με 26.500 Μεγαβατώρες το χρόνο.

Στο σταθμό, που έχει δυναμικότητα 3,5 Μεγαβάτ, γίνεται η διαχείριση 1500 τόνων απορριμμάτων κάθε μέρα δίχως ίχνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ολοκληρώνει όλη τη δομή του ΧΥΤΑ και διασφαλίζει την λειτουργία του χωρίς καμιά περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι η μονάδα παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες ηλεκτροδότησης 7.000 νοικοκυριών και παράγεται στο ένα τέταρτο του κόστους του φυσικού αερίου, το οποίο μάλιστα είναι και εισαγόμενο.

Πρόκειται, για μια άλλη αντίληψη διαχείρισης των αποβλήτων προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας υπέρ των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Παρακολουθήστε το βίντεο της ομιλίας του κ. Γεράνη, εδώ: