Μαρία Λοϊζίδου, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Σε 96 τόνους αποβλήτων ετησίως ανέρχεται η θερμική επεξεργασία στην ΕΕ

You are currently viewing Μαρία Λοϊζίδου, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Σε 96 τόνους αποβλήτων ετησίως ανέρχεται η θερμική επεξεργασία στην ΕΕ

Σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι μονάδες waste to energy σε Ευρώπη και διεθνώς

Την θετική εμπειρία από την θερμική επεξεργασία αποβλήτων στην ΕΕ που ανέρχεται σε 96 τόνους, αλλά και στο σημαντικό ποσοστό που κατέχουν οι 492 μονάδες waste to energy σε Ευρώπη αλλά και διεθνώς, παρουσίασε η Μαρία Λοϊζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ και πρόεδρος της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ στο συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων.

Σημειώνεται, ότι η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, είναι το Ελληνικό Παράρτημα του Global Waste-to-Energy Research & Technology Council και δραστηριοποιείται στην Eλλάδα από το 2008.

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Με αναλυτική αναφορά στην καταγραφή, πρόληψη και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών / ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχο της ρύπανσης, η κυρία Μαρία Λοϊζίδου, απάντησε σε ενδεχόμενους προβληματισμούς.

Παρουσίασε την ευρωπαϊκή Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1), αλλά και την κατανομή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ στην ΕΕ 27 για το έτος 2017, από όπου προκύπτει ότι οι μονάδες waste to energy κατέχουν ποσοστό της τάξης του 30% και αξιοποιούνται από μεγάλο αριθμό χωρών.

  • Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Μαρία Λοϊζίδου, πρόεδρο της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  • Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Μαρία Λοϊζίδου, πρόεδρο της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  • Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Μαρία Λοϊζίδου, πρόεδρο της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  • Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Μαρία Λοϊζίδου, πρόεδρο της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  • Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Μαρία Λοϊζίδου, πρόεδρο της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τεχνολογίες- Επεξεργασία αερίων ρύπων

Αναφερόμενη στις σύγχρονες Τεχνολογίες για τη θερμική επεξεργασία απορριμμάτων, δηλαδή την Καύση, την Πυρόλυση και την Αεριοποίηση, η πρόεδρος της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, εξήγησε τις Παραμέτρους Τυπικών Συνθηκών Λειτουργίας & Προϊόντα Μεθόδων Θερμικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων με έμφαση στα οικιακά απορρίμματα.

Παρουσίασε μια τυπική μονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφερόμενη δε στην επεξεργασία των αερίων ρύπων με βάση την οδηγία 2010/75/ΕΕ, έκανε ειδική μνεία στη διαμόρφωση των οριακών τιμών εκπομπών (mg/m3) μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα απαέρια (50 ως ημερήσια μέση τιμή,100 ως μέση τιμή ημιώρου,150 ως μέση τιμή, δεκαλέπτου) και σε άλλα σχετικά θέματα.

Μονάδες waste to energy στην καρδιά ευρωπαϊκών πόλεων

Στη συνέχεια, έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην Ευρώπη και στον κόσμο/

Από τα πλέον χαρακτηριστικά case studies, οι τρεις (3) Μονάδες Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στο Παρίσι που καλύπτουν το 50% της ζήτησης του δικτύου θέρμανσης του Παρισιού εξυπηρετώντας τις ανάγκες πάνω από 1 εκ. πολιτών, η μονάδα της Βιέννης – Spittelau που παράγει ενέργεια για τη θέρμανση περισσότερων από 60.000 νοικοκυριών στη Βιέννη, η μονάδα της Φρανκφούρτης με ικανότητα αποτέφρωσης: 4 x 20 t / h, όγκο καυσαερίων περίπου. 4 x 110.000 Nm³tr / h και θερμική ισχύ 4 x 57 MW, αντίστοιχες μονάδες σε Brescia, Leeds, Linvonshire, Fasan, Tas, Αmager Bake Plant, αλλά σε χώρες εκτός ΕΕ όπως η West Palm Beach στις ΗΠΑ, μονάδες στην Κίνα, Τουρκία και αλλού.

Εγκαταστάσεις αεριοποίησης

Η κυρία Μαρία Λοϊζίδου παρουσίασε επίσης τις 60 εγκαταστάσεις αεριοποίησης που επεξεργάζονται ΑΣΑ και λειτουργούν παγκοσμίως κυρίως σε Ιαπωνία, Κίνα και Η.Π.Α, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν η αεριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή καυσίμων και πρώτων υλών για τις χημικές βιομηχανίες.

Τέλος, αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάπτυξη επιδεικτικής μονάδας αεριοποίησης απορριμμάτων στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου – ΕΣΔΑΚ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση της κυρίας Μαρία Λοϊζίδου εδώ:

Η παρουσίαση της κυρίας Λοϊζίδου, έγινε στο πλαίσιο της Πρώτης Ενότητας με τίτλο: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.