Μανώλης Καραμπίνης, Bioenergy Europe: Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει άνω του 50% των ΑΠΕ

You are currently viewing Μανώλης Καραμπίνης, Bioenergy Europe: Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει άνω του 50% των ΑΠΕ

Οι Έλληνες πολιτικοί αγνοούν την συμβολή της στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα

Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει άνω του 50% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Μανώλης Kαραμπίνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής ανάπτυξης της Bioenergy Europe, στο συνέδριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ με διοργανωτές την Α Energy και το ΣΔΙΤ Forum.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν και τις επενδυτικές αποφάσεις στο κομμάτι της βιοενέργειας, πρόσθεσε ότι οι ΄Ελληνες πολιτικοί αγνοούν την συμβολή της στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα ως εγχώρια πηγή ενέργειας που συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια και όχι μόνον. Για να παραθέσει στη συνέχεια, στατιστικά στοιχεία από την φετινή έκθεση της Βioenergy Europe, που καταδεικνύουν τη σημασία της.

Βioenergy Europe: Με 200 μέλη, επιχειρήσεις και συνδέσμους πανευρωπαϊκά

Η Βioenergy Europe είναι ο Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τον κλάδο της βιοενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αριθμεί πάνω από 200 μέλη, επιχειρήσεις κυρίως που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας βιοενέργειας στην Ευρώπη. Εκπροσωπεί επίσης τους αντίστοιχους εθνικούς συνδέσμους βιοενέργειας από τα κράτη μέλη της Ευρώπης, καθώς και μικρό αριθμό ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Από την Ελλάδα, η Βioenergy Europe έχει τρία ενεργά μέλη: Την Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ, το Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ.

Μία επιπλέον δραστηριότητα της Βioenergy Europe είναι η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τη βιοενέργεια, καθώς επίσης και η διοργάνωση ομάδων εργασίας για διάφορα θέματα του κλάδου της βιοενέργειας.

Παρούσα στους μεγάλους κλάδους κατανάλωσης ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φετινής έκθεσης, τα οποία παρουσίασε ο κ. Καραμπίνης,
η βιοενέργεια είναι η μεγαλύτερη μορφή Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΑΠΕ που καταναλώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το σχετικό ποσοστό ανέρχεται στο 57,4 % και μετά ακολουθούν η αιολική, η ηλιακή ενέργεια και τα υδροηλεκτρικά. Το μεγάλο ποσοστό, οφείλεται, στο ότι η βιοενέργεια είναι παρούσα σε όλους τους μεγάλους κλάδους κατανάλωσης ενέργειας δηλαδή σε ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές. Επίσης, η βιοενέργεια αφορά το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών ΑΠΕ.

  • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του κ. M. Καραμπίνη, Bioenergy Europe
  • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του κ. M. Καραμπίνη, Bioenergy Europe
  • Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του κ. M. Καραμπίνη, Bioenergy Europe

Ελλάδα: Το 35% των ΑΠΕ αφορά βιοενέργεια

Βέβαια, η εικόνα ανά κράτος μέλος είναι αρκετά διαφορετική. Στην Ελλάδα λόγου χάριν, ποσοστό 35% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που καταναλώνονται συνολικά, προέρχεται από βιοενέργεια. Αφορά κυρίως το κομμάτι της θερμότητας σε οικιακές εφαρμογές, που όμως δυστυχώς δεν είναι πάντα οι καλύτερες από τεχνολογικής πλευράς γι΄ αυτό και συνδέονται με το γνωστό πρόβλημα της αιθαλομίχλης και όχι μόνον. Όπως τόνισε ο κ. Καραμπίνης, «δεν είναι προφανώς αυτή η εικόνα του κλάδου βιοενέργειας την οποία προωθούμε στην Ευρώπη».

Για να προσθέσει, ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο ειδικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι το από πού προμηθεύεται βιομάζα και βιοενέργεια η Ευρώπη. Και ασφαλώς είναι ευτύχημα, ότι στη βιοενέργεια, σε σχέση με την εξάρτηση από άλλους ενεργειακούς φορείς όπως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, η ΕΕ είναι ελάχιστα εξαρτώμενη από τρίτες χώρες σε ποσοστό μόλις 3,4%.

Οι εξελίξεις που τρέχουν

Στην Ελλάδα οι πολιτικοί φορείς αγνοούν μέχρι σήμερα την συμβολή της βιοενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Από την άλλη, τρέχουν εξελίξεις στον τομέα σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, από τις οποίες αναμένεται να ξεκαθαριστεί το τοπίο και στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή της οδηγίας 2018/2001 – REDII, η οποία θέσπισε για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά κριτήρια αειφορίας για καύσιμα βιομάζας, ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσεχώς επίκειται και η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της νέας οδηγίας REDIIΙ. Επί της οδηγίας έχουν ήδη τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιo και απομένει να καταρτιστεί το τελικό κοινά αποδεκτό κείμενο.

Η «REDIIΙ» έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τις ΑΠΕ. Στο κομμάτι όμως της βιοενέργειας έχει και μια τάση αυστηροποίησης των κριτηρίων αειφορίας, που ίσως αποδειχθεί λίγο προβληματικό, καθώς ακόμα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα από την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας «REDII».

Αντιρρήσεις για τους περιορισμούς στην «πρωτογενή ξυλώδη βιομάζα»

Στη Βioenergy Europe υπάρχουν αντιρρήσεις με αυτά τα κριτήρια. Το πιο σημαντικό είναι η απαγόρευση – περιορισμοί για την «πρωτογενή ξυλώδη βιομάζα», που περιλαμβάνει φυσικά τα καυσόξυλα και τα δασικά υπολείμματα (το πριονίδι θεωρείται δευτερογενής βιομάζα οπότε δεν περιλαμβάνεται).

Με αυτό το κείμενο τίθεται δηλαδή εν αμφιβόλω, ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας στην Ευρώπη το οποίο ενδέχεται να μην χαρακτηρίζεται πλέον ως ΑΠΕ. Πρόκειται για ένα νούμερο που αγγίζει το 3% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας, στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Με επιστολή τους, 550 επιστήμονες τονίζουν στην ΕΕ την ανάγκη για μια στρατηγική – κλιματικά έξυπνη διαχείριση των δασών, η οποία προφανώς περιλαμβάνει και το κομμάτι της βιοενέργειας. Συστήνουμε δε, κατέληξε ο κ. Καραμπίνης και σε όλους τους φορείς του κλάδου να οργανωθούν πρωτογενώς στον Εθνικό Σύνδεσμο – ΕΛΕΑΒΙΟΜ και δευτερογενώς στη Βioenergy Europe για μια δίκαιη αξιολόγηση.

Η παρουσίαση του κ. Kαραμπίνη, έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Για το βίντεο της ομιλίας του κ. Μ. Καραμπίνη, πατήστε εδώ.