Κώστας Χρηστάκος, Πρόεδρος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Με αραμπά στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης…

You are currently viewing Κώστας Χρηστάκος, Πρόεδρος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Με αραμπά στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης…

Στη συνέντευξη του στην Άντα Σεϊμανίδη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΕΚ Α.Ε. εξηγεί γιατί ένα επιτυχημένο Επιχειρηματικό Πάρκο παλεύει ακόμα με το ανεπαρκές ηλεκτρικό δίκτυο και όχι μόνον…

Η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου είναι ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο Επιχειρηματικό Πάρκο, το οποίο θα είχε «εκτιναχθεί» αν δεν αντιμετώπιζε καθημερινά σειρά από αναχρονιστικά προβλήματα.

Οι συνεχείς «βυθίσεις ή πτώσεις τάσης», ως αποτέλεσμα της κακής ποιότητας του ρεύματος, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η έλλειψη επαρκούς σύνδεσης με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης – ΒΟΑΚ και η μηδενική ανακύκλωση, είναι ενδεικτικά και μόνον προβλήματα, που δυσκολεύουν τη ζωή των εγκατεστημένων βιομηχανιών.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Κώστας Χρηστάκος «στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, εμείς πηγαίνουμε με αραμπά…».

Στην άμεση επικαιρότητα

Η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου βρίσκεται αυτές τις μέρες στην άμεση επικαιρότητα, αφενός λόγω του εύλογου αιτήματός της να συνδεθεί απευθείας με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης – ΒΟΑΚ και αφετέρου λόγω των μαζικών προσφυγών των επιχειρήσεών της στο ΣτΕ κατά του νέου νόμου 4982/22 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, αλλά και του αιτήματος δημόσιου διαλόγου για το ίδιο θέμα που έθεσαν συλλογικά όλες οι ΒΙ.ΠΕ.

Από το 1960 στο 2024 με κάλυψη κατά 100% των οικοπέδων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΙΠΕΗ) εκπροσωπεί περίπου 200 αξιόλογες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 3000 εργαζόμενοι ανάμεσά τους, αρκετές μικρομεσαίες, αλλά και κάποιες από τις μεγαλύτερες στον τομέα τους πανελλαδικά, όπως τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, η MEGAPLAST, επιχειρήσεις του Ομίλου Καράτζη, η ΑΚΕΚ Α.Ε. Κεραμουργεία Μεταξά, η SYCHEM A.E στον τομέα Υδάτων – Βιοαερίου, ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., INTERBETON (όμιλος ΤΙΤΑΝ) κα. Ο ετήσιος τζίρος των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, ξεπερνά κατά πολύ τα 600 εκατ. ευρώ.

Είναι επίσης μία από τις τρεις πρώτες ΒΙ.ΠΕ. που δημιουργήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν η Ελλάδα είχε σαφή στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη και το μοναδικό Βιομηχανικό Πάρκο στην Ελλάδα εντός αστικού ιστού, το οποίο έχει καλύψει κατά 100% τα οικόπεδα και οι όποιες επεκτάσεις, γίνονται πλέον αναγκαστικά καθ΄ ύψος.

– Επισκεπτόμενος κάποιος την ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου διακρίνει μεγάλη ανάπτυξη μεν, «ασφυξία» από πλευράς χώρου αλλά και ελλείπουσες υποδομές, κάτι που είναι βέβαια πολύ συχνό φαινόμενο στις ΒΙ.ΠΕ…

«Πράγματι, η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, ευρισκόμενη ουσιαστικά εντός αστικής ζώνης και «ασφυκτιώντας» από πλευράς χώρων. Οι επιχειρήσεις μας γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη, καταβάλλοντας ωστόσο πολλή ενέργεια, χρόνο και κόστος προκειμένου να αντισταθμίζουν προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία, τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Σαν να πηγαίνουμε με αραμπά στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης…»

– Παραδείγματος χάριν;

«Εν έτη 2024, αντιμετωπίζουμε συνεχώς προβλήματα με τις λεγόμενες «Βυθίσεις Τάσης», δηλαδή τις πτώσεις τάσης λόγω κακής «ποιότητας» του ρεύματος. Η «Βύθιση τάσης» συνεπάγεται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων ιδιαίτερα δε των πιο σύγχρονων «ψηφιακών».

Ενδεικτικές συνέπειες που μπορώ να σας αναφέρω είναι το κόστος μη παραγωγικού προσωπικού, λόγω της απότομης διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας, το κόστος επισκευών μηχανημάτων σε περιπτώσεις ζημιών, τα αυξανόμενα κόστη τεχνικής συντήρησης, η κατεστραμμένη πρώτη ύλη από την δυσλειτουργία των γραμμών παραγωγής, το αυξημένο κόστος ασφάλισης μηχανημάτων και άλλα».

– Πώς εκτιμάτε την οικονομική επιβάρυνση από το ανεπαρκές δίκτυο για τις επιχειρήσεις;

«Σύμφωνα με μελέτη του ευρωπαϊκού ενεργειακού οργανισμού Leonardo, πάνω από το 60% του κόστους για την επίτευξη της ποιότητας ισχύος είναι συνέπεια των Βυθίσεων Τάσης. Δηλαδή, ο εξοπλισμός της βιομηχανίας ενδέχεται να επιβαρύνεται με κόστος συντήρησης για την επίτευξη της ποιότητας ισχύος έως και 4% του κύκλου εργασιών της. Το 60% αυτού του κόστους προκαλείται λοιπόν από Βυθίσεις Τάσης και μικρές διακοπές ρεύματος. Επιπλέον, έχουμε θέμα και με το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, λόγω παλαιότητας, με αποτέλεσμα συχνές βλάβες και μεγάλη «ευαισθησία» στις καιρικές μεταβολές. Δυστυχώς όμως, τα καθημερινά μας προβλήματα δεν περιορίζονται στο ενεργειακό κομμάτι, αν και λειτουργικά είναι το πιο σημαντικό».

– Υπάρχει προφανώς και θέμα συνολικότερων υποδομών;

«Υποδομών αλλά και υπηρεσιών. Πάσχουμε πολύ στο θέμα της ασφάλειας. Η έλλειψη επαρκούς φύλαξης και κατάλληλου φωτισμού έχει οδηγήσει σε φαινόμενα μικροκλοπών και ζημιών, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι τείνουν να χρησιμοποιούνται ως χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να διατηρούν αναγκαστικά 24ωρη φύλαξη.

Σκεφτείτε ότι για πάνω από 20 χρόνια, η ΒΙΠΕ ήταν η μοναδική περιοχή εντός νομού Ηρακλείου που κάθε βράδυ βυθιζόταν στο σκοτάδι και σχετικά πρόσφατα καταφέραμε να δρομολογήσουμε μερική και μόνον λύση στο πρόβλημα του φωτισμού..

Πάσχουμε στην ανακύκλωση, καθώς, ενώ υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στην αποκομιδή των αστικών αποβλήτων δεν πραγματοποιείται κανενός είδους διαχωρισμός. Επίσης, μιλώντας για τον στόχο της βιομηχανικής συμβίωσης, κάθε άλλο παρά προωθείται η συνεργασία μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κυκλικής οικονομίας.
Τα δίκτυα ομβρίων παρουσιάζουν προβλήματα ιδιαίτερα στα έντονα φαινόμενα, όσο για τον βιολογικό καθαρισμό, απαιτείται άμεση αναβάθμιση του ώστε να πληροί τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Επιπρόσθετα, το Πυροσβεστικό δίκτυο θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και όχι να χαρακτηρίζεται «Δίκτυο Πυροσβεστικής Αρωγής» σύμφωνα και με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση αιτημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όπως περιβαλλοντικές εγκρίσεις κα».

– Η διαχειρίστρια έχει πάντως ανακοινώσει πρόσφατα επενδυτικό πρόγραμμα για την ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, της τάξης των 4 εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το θέλετε;

«Κανείς λογικός άνθρωπος δεν αρνείται την κατασκευή σημαντικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσω, ότι όποια αναβάθμιση στις απαρχαιωμένες υποδομές της ΒΙ.ΠΕ έγινε τα τελευταία χρόνια, οφείλεται αποκλειστικά στις δικές μας πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά, αναφέρω την προ ετών αντικατάσταση των απηρχαιωμένων σωλήνων νερού αμιάντου. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλάβαμε για τη σήμανση, τη φύλαξη των κοινοχρήστων χώρων, τον ηλεκτροφωτισμό κ.α.

Για να καταλήξω τώρα, στους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις διατυπώσαμε σοβαρές επιφυλάξεις για το επενδυτικό πρόγραμμα που προωθήθηκε. Βασικό οικονομικό και ουσιαστικό του αντικείμενο είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Πλην όμως στις προμελέτες δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η προβλεπόμενη αναβάθμιση θα λύσει το πρόβλημα και αν είναι επαρκές το συνολικό κονδύλιο που έχει προβλεφθεί για την κατασκευή του. Τέλος, αγνοηθήκαμε παντελώς κατά την διάρκεια του σχεδιασμού των έργων καθώς δεν ζητήθηκαν καν οι δικές μας προτάσεις τόσο ως χρήστες των έργων όσο και ως ιδιοκτήτες οι οποίοι θα πληρώνουμε για αυτά επί πολλά χρόνια. Επίσης, η επιβολή του κέρδους 20% του διαχειριστή στην αξία των έργων επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και θεωρείται υπερβολικό».

– Τις προάλλες, σε συνάντηση του Συνδέσμου σας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, θέσατε και το θέμα της σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με τον υπό κατασκευή Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης – ΒΟΑΚ. Πολύ επίκαιρο το θέμα. Αλλά είναι εφικτό;

«Το όραμά μας, είναι να μετατραπεί η ΒΙΠΕ Ηρακλείου σε μια δομή που παράγει πλούτο και αλληλοεπιδρά με την αστική ζώνη και τις πύλες εισόδου του Νομού Ηρακλείου μέσα σε ένα πλέγμα συνδυασμένων μεταφορών, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτό, προϋποθέτει την επαρκή σύνδεση με τον υπό κατασκευή Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης – ΒΟΑΚ. Δυστυχώς, η σύνδεση αυτή δεν προβλέφθηκε στις μελέτες του έργου όπως θα έπρεπε. Αντίθετα, υπάρχει μια σύνδεση μέσω μιας μεγάλης παράκαμψης, με αποτέλεσμα δυσκολία στην διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών με σοβαρό υλικό και περιβαλλοντικό κόστος. Επιπλέον, η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν είναι και η καλύτερη.

Όλα αυτά συντελούν στην μετατροπή των κοινόχρηστων χώρων της ΒΙ.ΠΕ. σε ένα τεράστιο parking φορτηγών και μηχανημάτων δημιουργώντας συνεχή προβλήματα στην κυκλοφορία και στην οδική ασφάλεια. Στο ερώτημά σας πάντως, κατά πόσο μια πιο επαρκής σύνδεση με τον ΒΟΑΚ είναι εφικτή, θα απαντήσω ότι, τόσο σημαντικά έργα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να λαμβάνουν υπόψη όλες τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός τόπου».

Στο κλείσιμο αυτής της επίκαιρης συνέντευξης, να προσθέσουμε ότι η διασύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου με τον ιστό της πόλης, η αναβάθμιση των υποδομών, των μέτρων προστασίας και ασφάλειας επιχειρηματιών, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου – ΣΕΒΙΠΕΗ. Μέλη της νέας Διοίκησης του Συνδέσμου, πέραν του κ. Κώστα Χρηστάκου, είναι ο κ. Γιάννης Ασπιρτάκης, η κυρία Ζηνοβία Τσαντρίζου, ο κ. Σάββας Καθέρης και ο κ. Στέλιος Περδικογιάννης.

Διαβάστε επίσης: Παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις κατακόρυφες αυξήσεις λειτουργικών δαπανών στις ΒΙΠΕ ζητά o ΠΑΣΕΒΙΠΕ