Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ: Ενεργειακή αξιοποίηση με μοντέλο Γερμανίας

You are currently viewing Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ: Ενεργειακή αξιοποίηση με μοντέλο Γερμανίας

Συνδυάζει κάλυψη ενεργειακών αναγκών και τους στόχους για τα απόβλητα

Το παράδειγμα της Γερμανίας ως εναλλακτική δυνατότητα αξιοποίησης του δευτερογενούς υπολείμματος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, ανέδειξε στην δική του ομιλία, στο συνέδριο για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων-βιομάζας, ο Δρ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αναπληρωματικό Μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ.

Όπως τόνισε, η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμματογενών καυσίμων, μπορεί με μια εναλλακτική προσέγγιση και σωστό σχεδιασμό, να παρέχει σημαντικές λύσεις: Πρώτον, κάλυψης ενεργειακών αναγκών όπως ηλεκτρισμός/θέρμανση/ψύξη, δεύτερον, επίτευξης των στόχων για τα απόβλητα, τρίτον, αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού και τέταρτον, συμβολής στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η Ενεργειακή Αξιοποίηση «αλά» γερμανικά

Το παράδειγμα της Γερμανίας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι χαρακτηριστικό. Εφαρμόζει καταρχάς τις βασικές επιλογές στην ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΚ και συγκεκριμένα:

 • Την επιλογή της τσιμεντοβιομηχανίας με περιορισμούς στις ποσότητες και στις ποιότητες καυσίμου που μπορούν να δεχτούν.
 • Σε ότι αφορά τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, έχουν γίνει μονάδες απορριμματογενών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, με πελάτες βιομηχανικούς – οικιακούς καταναλωτές και τον τριτογενή τομέα.
 • Σε ότι αφορά την συναποτέφρωση, πραγματοποιείται σε μονάδες ηλεκτρροπαραγωγής λιγνιτικές ή μονάδες με άνθρακα (μικρή υποκατάσταση του λιγνίτη/άνθρακα με ΑΚ).

Όπως επιπλέον ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, η Γερμανία, σχεδιάζει και λειτουργεί τις μονάδες Waste to Energy (WtE) με βάση τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης τους με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργεια και με επιπλέον συμπληρωματικό στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

Πλήρης διαφάνεια στις εκπομπές καπναερίων

Υπάρχει επίσης πλήρης διαφάνεια στις εκπομπές καπναερίων και πλήρης ανοιχτή πρόσβαση 24/7 στις εκπομπές, αφού οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης ελέγχονται συνεχώς και δημοσιοποιούν τις εκπομπές τους σε συγκεκριμένα κανάλια/σημεία, με ανοιχτή πρόσβαση στο κοινό.

Οι πολίτες μπορούν να εμπιστευτούν το κράτος ότι θα ελέγξει σωστά και δίκαια τις μονάδες WtE και δεν θα προσπαθήσει να καλύψει τυχόν αστοχίες στη λειτουργία τους που οδηγούν σε εκπομπές άνω από τα επιτρεπτά όρια.

Τα όρια εκπομπών είναι εξαιρετικά αυστηρά και οι εταιρίες φροντίζουν να δείχνουν ότι τα τηρούν απαρέγκλιτα και ότι έχουν μάλιστα και εκπομπές πολύ χαμηλότερες από αυτές που επιβάλλουν οι κανονισμοί.

 • Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ
 • Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ
 • Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ
 • Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, ΠΑΔΑ

Οκτώ προϋποθέσεις εφαρμογής στην Ελλάδα

Προκειμένου να εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο στην Ελλάδα, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων του ΠΑΔΑ, ανέφερε τις παρακάτω οκτώ προϋποθέσεις:

 • Πρώτη: Σχεδιασμός με βάση τις ποσότητες απορριμματογενών καυσίμων χωρίς υπερβολές και υπερδιαστασιολογήσεις (προκρίνεται μοντέλο μονάδων με τουλάχιστον 2 γραμμές τροφοδοσίας με μέση δυναμικότητα).
 • Δεύτερη: Σχεδιασμός με βάση τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και όχι μόνο με βάση τις μονάδες ΜΒΕ/ΜΕΑ.
 • Τρίτη: Προσεκτικός σχεδιασμός ώστε συγκεκριμένες ποιότητες ΑΚ να τροφοδοτούν την τσιμεντοβιομηχανία.
 • Τέταρτη: Σχεδιασμός μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΚ διαφόρων ποιοτήτων.
 • Πέμπτη: Να θεσμοθετηθεί η πλήρης διαφάνεια στις εκπομπές καπναερίων και πλήρη ανοιχτή πρόσβαση 24/7 στις εκπομπές, όλων των φορέων που εγκρίνονται/αδειοδοτούνται για καύση ΑΚ.
 • Έκτη: Οι πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν το κράτος για να ελέγξει σωστά και δίκαια τις μονάδες WtE και δεν θα προσπαθήσει να καλύψει τυχόν αστοχίες στη λειτουργία τους που οδηγούν σε εκπομπές άνω από τα επιτρεπτά όρια.
 • Έβδομη: Τα όρια εκπομπών να είναι γνωστά και εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τις εκπομπές που βλέπουν.
 • Όγδοη: Η πρόβλεψη για ενεργειακή ανάκτηση να υποχρεώνει σε μεγιστοποίηση απόδοσης και να προωθεί μονάδες τριπαραγωγής αφού η Ελλάδα έχει ανάγκη για ηλεκτρική, θερμική και ψυκτική ενέργεια, στη φιλοσοφία των Γερμανών και την εφαρμογή των Ισπανών.

Η συνδυασμένη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ με δίκτυα τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης της Βαρκελώνης

Ο κ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, παρουσίασε τέλος και ένα ακόμα καλό παράδειγμα εναλλακτικής προσέγγισης στην ενεργειακή αξιοποίηση. Πρόκειται, για την συνδυασμένη ανάπτυξη μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ με δίκτυα τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης της Βαρκελώνης:

Η συγκεκριμένη μονάδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Δυναμικότητα 350.000 tpa,150 GWh ηλεκτρισμού ετησίως και 68.000 ton ατμού για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.
 • Η τέφρα πυθμένα χρησιμοποιείται στην οδοποιία, ενώ η ιπτάμενη εξάγεται.
 • Το τέλος εισόδου των ΑΣΑ είναι περίπου 30€/ton, το φθηνότερο της Ευρώπης.
 • Η τιμή πώλησης του ηλεκτρισμού είναι 70€/MWh.
 • Εξυπηρετεί ξενοδοχεία, νοσοκομείο, κτήρια γραφείων, κατοικίες και εμπορικά κέντρα.
 • Συνολικό κόστος επένδυσης τριπαραγωγής περίπου 50 Μ€.
 • Σημειώνεται ότι το δίκτυο τηλεψύξης – τηλεθέρμανσης είναι 13,1 Km, η συμβασιοποιημένη Θερμότητα είναι 44,45 MW και η συμβασιοποιημένη ψύξη είναι 68,29 MW

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση του κ .Ψωμόπουλου εδώ:

Η παρουσίαση του κ. Ψωμόπουλου, έγινε στο πλαίσιο της Πρώτης Ενότητας με τίτλο: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ