Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, ΕΥΔΑΠ: Επιβεβλημένη η χρήση της ξηραμένης ιλύος ως εναλλακτικού καυσίμου

You are currently viewing Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, ΕΥΔΑΠ: Επιβεβλημένη η χρήση της ξηραμένης ιλύος ως εναλλακτικού καυσίμου
Ο κ. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε πρόσφατη παρουσίαση του στο φόρουμ για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων.

Σε ποσοστό 100%, αξιοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία, την ξηραμένη ιλύ που παράγει το ΚΕΛΨ

Σε μία περίοδο όπου τα κόστη των ορυκτών καυσίμων και η αγορά δικαιωμάτων ρύπων είναι πιο υψηλά από ποτέ, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως η ξηραμένη ιλύς, είναι πλέον επιβεβλημένη, επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην επίκαιρη ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Βιοάεριο της Α Energy.

Για να προσθέσει ότι, η θερμογόνος δύναμη της ξηραμένης ιλύος είναι χαμηλότερη από το petcock και άλλα ορυκτά καύσιμα, πλην όμως, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τις εταιρίες παραγωγής τσιμέντου και το περιβάλλον γενικότερα.

Αναφερόμενος ειδικότερα, στο προϊόν της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος στην Ψυττάλεια, επεσήμανε, ότι έχει θερμογόνο δύναμη συγκρίσιμη με τον λιγνίτη και αξιοποιείται ως δευτερογενές καύσιμο στις τσιμεντοβιομηχανίες.

Παραγωγή αποξηραμένης ιλύος στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

Παρουσιάζοντας τις εφαρμογές και τεχνολογίες της ΕΥΔΑΠ στον τομέα αξιοποίησης Βιοαερίου και ξηραμένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας- ΚΕΛΨ, ο κ. Βουγιουκλάκης υπενθύμισε ότι το ΚΕΛΨ είναι η κύρια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Με μέση παροχή εισερχομένων λυμάτων της τάξης των 710.000 m3/d, αποτελεί, ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τέσσερεις παράλληλες γραμμές ξήρανσης για την Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος του ΚΕΛΨ

Η Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος στο Κ.Ε.Λ.Ψ. περιλαμβάνει τέσσερεις (4) παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα, συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας εξάτμισης 4×8,625 tn H2O/h, ήτοι συνολικής δυναμικότητας εξάτμισης 34,50 tn H2O/h. Στη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος του Κ.Ε.Λ.Ψ. επεξεργάζονται οι αφυδατωμένες ιλύες από το Κ.Ε.Λ.Ψ. και από τα Κ.Ε.Λ. Θριασίου και Μεταμόρφωσης. Από τη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος του Κ.Ε.Λ.Ψ. παράγεται η ξηραμένη ιλύς, η οποία αξιοποιείται 100% ως εναλλακτικό καύσιμο στη τσιμεντοβιομηχανία

Κυκλική Οικονομία & Πράσινη Ενέργεια

Σε ότι αφορά τη συμβολή της παραγόμενης ξηραμένης ιλύος στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ενέργεια, είναι σημαντική καθώς: 100% της παραγόμενης ποσότητας, αξιοποιείται θερμικά από την τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο. Επιπλέον, η χρήση της Ξηραμένης Ιλύoς ως εναλλακτικό καύσιμο δεν επιβαρύνεται με το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου άνθρακα, όπως τα συμβατικά καύσιμα, βοηθά στην αντικατάστασή τους και η χρήση της ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εν γένει τα κόστη αγοράς δικαιωμάτων αέριων ρύπων.

Εξίσου σημαντική είναι και η συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αφού: Συμβάλλει στην προώθηση χρήσης αποβλήτων ως δευτερογενή καύσιμα στην βιομηχανία, στη Βιομηχανική Συμβίωση (αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων), στις συνεχείς επενδύσεις για την μείωση των ενεργειακών αναγκών, στην περαιτέρω αξιοποίηση βιοαερίου μέσω σύγχρονων τεχνολογιών.

Και στο τέλος της ημέρας; Υπάρχει εγγυημένος στόχος για μείωση κατά 35% της ανάγκης αγοράς ενέργειας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Διαβάσετε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση:

Η παρουσίαση του κ. Βουγιουκλάκη έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας με τίτλο: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ