Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ: 9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες

You are currently viewing Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ: 9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες

Τι είναι με βάση το νέο νόμο, η ΚΑΕ και ποιες οι δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού κόστους για τα μέλη της

Τι είναι μια Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – ΚΑΕ και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες; Στις 9 συν 1 χρήσιμες ερωταπαντήσεις που διαμορφώθηκαν από την A Energy, οι ενδιαφερόμενοι θα αντιληφθούν με απλό τρόπο ποιες είναι οι παρεχόμενες δυνατότητες μιας ΚΑΕ και γιατί αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο μείωσης του Ενεργειακού Κόστους για τις Επιχειρήσεις.

Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι μία από τις δυο μορφές Ενεργειακών Κοινοτήτων που δημιούργησε ο νέος νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α, ενσωματώνοντας δύο Κοινοτικές Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αλλάζοντας πλήρως το τοπίο στην αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Η δεύτερη μορφή είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ), η οποία έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Ο νέος νόμος θέτει όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), όπως τον ξέραμε έως τώρα. Προωθεί, σε αντάλλαγμα, την αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing), διευρύνοντας τα όρια ισχύος και τη δυνατότητα εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Θεσπίζει, για πρώτη φορά, την αυτοκατανάλωση από κοινού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες (τόσο για οικιακούς, όσο και για εμπορικούς καταναλωτές).

Ήρθε η ώρα και για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες

Το ενδιαφέρον για τις Ενεργειακές Κοινότητες είναι μεγάλο, αν σκεφτεί κανείς ότι από το 2018 που τέθηκε σε εφαρμογή ο πρώτος νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ν. 4513/2018), έχουν μέχρι σήμερα ιδρυθεί πάνω από 370 ΕΚ, χωρίς βέβαια ακόμα να είναι κάποια αμιγώς επιχειρηματική. Λόγω όμως των πρόσφατων σημαντικών αλλαγών, υπάρχει μια έντονη σύγχιση, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι ερωταπαντήσεις που διαμορφώσαμε σε συνεργασία με τον επιστημονικό μας συνεργάτη κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, συμβάλλουν στο ξεκαθάρισμα του τοπίου.

1. Τι είναι η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Η δυνατότητα ενός αριθμού επιχειρήσεων ή ιδιωτών να εγκαταστήσουν ένα Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικό σημείο από την έδρα τους, για να μπορούν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς να συμψηφίζουν την κατανάλωση τους σε ηλεκτρική ενέργεια με αυτή που ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός παράγει.

2. Πόσοι πρέπει και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 (δεκαπέντε) χωρίς να υπάρχει οροφή. Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας με πλέον των 30 (τριάντα) μελών έχουν προτεραιότητα στην εξέταση της αίτησης τους. Κάθε επιχείρηση ή ιδιώτης μέλος της Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του ή το ΑΦΜ του, ενώ μπορεί να έχει και περισσότερους από έναν μετρητές για συμψηφισμό.

3. Τι μερίδιο μπορεί να έχουν στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας αυτοί που συμμετέχουν;

Το μερίδιο εξαρτάται από την κατανάλωση που έχουν σε ηλεκτρική ενέργεια.

4. Πόση εγκατεστημένη ισχύ μπορεί να έχει ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην εγκατεστημένη ισχύ.

5. Μπορεί ένα μέλος να συμψηφίσει το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει μέσω του μεριδίου του;

Ναι, μπορεί να το συμψηφίσει ταυτοχρονισμένα, δηλαδή την ώρα που το καταναλώνει. Εάν το μερίδιο του έχει παράξει περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχει καταναλώσει, την πλεονάζουσα ενέργεια μαζί με την αντίστοιχη της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, μπορεί να την πουλήσει στο δίκτυο με τιμή €0,06887 / KWh, εφόσον ετήσια αυτή η πλεονάζουσα ενέργεια δεν ξεπερνά τις 1.500.000 KWh για όλη την Κοινότητα.

6. Συμψηφίζεται ταυτοχρονισμένα το ενεργειακό κόστος ανεξάρτητα της τρέχουσας τιμής πώλησης της κιλοβατώρας;

Ναι, συμψηφίζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η επένδυση σε Φωτοβολταϊκές Μονάδες Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι πολύ αποδοτικότερος από την επένδυση σε Φωτοβολταϊκές Μονάδες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον συμψηφισμό στις τρέχουσες τιμές πώλησης της κιλοβατώρας στους ιδιώτες, η απόσβεση της επένδυσης τους γίνεται άμεσα.

7. Δεσμεύεται η επιχείρηση ή ο ιδιώτης, που συμμετέχει στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας, με συγκεκριμένο Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Όχι, δεν υπάρχει δέσμευση για κανένα Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η επιχείρηση ή ο ιδιώτης μέλος, έχει τη δυνατότητα, όπως και πριν, να επιλέγει διαφορετικό πάροχο όποτε κρίνει απαραίτητο. Η δυνατότητα ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμούμεταφέρεται αντίστοιχα στο νέο πάροχο.

8. Μπορεί ένα μέλος να αυξήσει, να μειώσει, ή να πουλήσει το μερίδιο του;

Βεβαίως, μπορεί κάθε μέλος να πουλήσει, να αγοράσει, να αυξήσει ή να μειώσει τοποσοστό του στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας που συμμετέχει.

9. Που μπορεί να εγκατασταθεί ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας; Πόσα χρόνια διαρκεί η σύμβαση συμψηφισμού;

Σε κατάλληλη ηλεκτρολογικά (χωρητικότητα τοπικού δικτύου) και περιβαλλοντικά έκταση οπουδήποτε στην Ελλάδα. Διαρκεί για τουλάχιστον 25 (είκοσι πέντε) χρόνια.

10. Υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας;

Ναι. Το κόστος συμμετοχής σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας αποσβένεται στο διπλάσιο της αξίας του.

Αν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε περισσότερο για θέματα Ενεργειακών Κοινοτήτων αλλά και για να παρακολουθείτε σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις μας, απευθυνθείτε στην A Εnergy:

Τ: 210 6912183 | 210 6912505 / Κ1: 6978373031
e-mail: / office@aenergy.gr / office.aenergy@gmail.com