Στα χαμηλότερα επίπεδα οκτώ ετών, η κατανάλωση φυσικού αερίου το οκτάμηνο Αυγούστου 2022 – Μαρτίου 2023

You are currently viewing Στα χαμηλότερα επίπεδα οκτώ ετών, η κατανάλωση φυσικού αερίου το οκτάμηνο Αυγούστου 2022 – Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η κατανάλωση Μαρτίου είναι η χαμηλότερη των τελευταίων πέντε ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, κυμάνθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου, το οκτάμηνο Αυγούστου 2022 – Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, τα οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το Τhe Green Tank, η Ελλάδα, το οκτάμηνο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023, μείωσε τη συνολική κατανάλωση αερίου κατά 31.8% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ολοκληρώνοντας εξάλλου την οκτάμηνη περίοδο μείωσης που έθεσε η ΕΕ-27 (Αύγουστος 2022 – Μάρτιος 2023), η Ελλάδα, με συνολική κατανάλωση 32.9 TWh, ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο μείωσης του -15%, όχι μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας (41.6 TWh). Η κατανάλωση αυτή ήταν μάλιστα η χαμηλότερη των τελευταίων 8 ετών για την ίδια οκτάμηνη περίοδο (26.2 TWh το 2016).

Η χαμηλότερη κατανάλωση Μαρτίου προήλθε από την ηλεκτροπαραγωγή

Σε ότι αφορά ειδικότερα τον μήνα Μάρτιο, τελευταίο μήνα της οκτάμηνης περιόδου όπου η Ελλάδα έπρεπε να μειώσει τη χρήση αερίου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η συνολική εγχώρια κατανάλωση ήταν 3.99 TWh, η χαμηλότερη για τον συγκεκριμένο μήνα, τα τελευταία 5 χρόνια.

Η συνολική μείωση κατά 2.95 TWh τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022 προήλθε κατά 75% από την ηλεκτροπαραγωγή (-2.22 TWh) και λιγότερο από τα δίκτυα διανομής (- 0.79 TWh), ενώ για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης το 2021 σημειώθηκε μικρή αύξηση (+0.05 TWh) στην κατανάλωση αερίου από τη βιομηχανία σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Γράφημα με την κατανάλωση αερίου. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, κυμάνθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου το οκτάμηνο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023.

Αναφορικά με την αθροιστική κατανάλωση του οκταμήνου Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023), ήταν 8.7 TWh χαμηλότερη από τον μέσο όρο των ίδιων οκταμήνων της προηγούμενης πενταετίας. Την κύρια συνεισφορά σε αυτή τη μείωση είχε η ηλεκτροπαραγωγή (-4 TWh), ξεπερνώντας τη βιομηχανία (-3.4 TWh) και τα δίκτυα διανομής (-1.3 TWh).

Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών, η χώρα το οκτάμηνο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023 μείωσε τη συνολική κατανάλωση αερίου κατά 31.8% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο μείωσης που αντιστοιχεί στην εξαίρεση που πήρε η Ελλάδα στον σχετικό ευρωπαϊκό Κανονισμό, σύμφωνα με την οποία, μπορεί να υπολογίζει την επίδοσή της σε σχέση με το προηγούμενο έτος και όχι με τον μέσο όρο της πενταετίας.

Στις ποσοστιαίες μειώσεις πρωτοστατεί η βιομηχανία με – 44.6%

Το πλέον αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η χώρα κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση κατά 20.9% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων οκταμήνων της προηγούμενης πενταετίας, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο του -15%, όπως τον έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η επίκληση της εξαίρεσης του Κανονισμού που ζήτησε και έλαβε η Ελλάδα δεν ήταν αναγκαία προκειμένου η χώρα να συνεισφέρει στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια με βάση τις πραγματικές δυνατότητές της.

Επιπλέον, όλες οι τελικές χρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις συγκριτικά με την ίδια οκτάμηνη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρωτοστατεί η βιομηχανία (-44.6%) και ακολουθούν η ηλεκτροπαραγωγή (-31.9%) και τα δίκτυα διανομής (-28.2%). Oι ποσοστιαίες μειώσεις στις τελικές χρήσεις είναι αντίστοιχες και ως προς τον μέσο όρο πενταετίας, με τη βιομηχανία, την ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα διανομής να εμφανίζουν μειώσεις κατά 67.3%, 14.8% και 13.8 %, αντίστοιχα.

Γράφημα με την κατανάλωση ΦΑ ανά κατηγορία και τις μεταβολές.

Η κατανάλωση το 2023

Τον Μάρτιο του 2023, η κατανάλωση ορυκτού αερίου ήταν μειωμένη κατά 42.5% σε σχέση με αυτήν του Μαρτίου 2022, η 3η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους από την έναρξη του πολέμου, μετά τον Οκτώβριο (-50.1%) και τον Απρίλιο του 2022 (-46.1%). Συμπληρώθηκαν έτσι 12 μήνες στη σειρά όπου παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2023). Επιπλέον, αθροιστικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2023, η κατανάλωση ορυκτού αερίου μειώθηκε κατά 33.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 25.4% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας.

Ποιος θα πίστευε αλήθεια τα παραπάνω νούμερα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία;