Ιωάννης Φραντζής: O ρόλος της ΜΑΑ στην παραγωγή ενέργειας

You are currently viewing Ιωάννης Φραντζής: O ρόλος της ΜΑΑ στην παραγωγή ενέργειας

Η συνισταμένη του δευτερογενούς καυσίμου και επίκαιροι προβληματισμοί

Στον ρόλο των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης – ΜΑΑ ως μέρος της ολιστικής λύσης διαχείρισης των ΑΣΑ, αναφέρθηκε στην δική του ομιλία στο επενδυτικό φόρουμ Α Energy για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων, o Ιωάννης Φραντζής, Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων, Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ.

Με ειδική αναφορά στα πλεονεκτήματα, αλλά και στις προκλήσεις μετατροπής των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων – ΜΕΑ σε ΜΑΑ, επεσήμανε την σημασία παραγωγής από αυτές δευτερογενών καυσίμων, αλλά και τις σχετικές αβεβαιότητες που υπάρχουν, ενώ κατέγραψε ευκρινώς τους στόχους της ΜΑΑ σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Φραντζής, οι ΜΕΑ πρέπει να μετατραπούν σε ΜΑΑ, ώστε να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργήσουν τρία διακριτά ρεύματα επεξεργασίας, θα αξιοποιηθεί σημαντικό μέρος υφιστάμενου εξοπλισμού και θα μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το βίντεο της ομιλίας του, εδώ.

Τα συν και τα πλην της μετατροπής

Στα πλεονεκτήματα της μετατροπής των ΜΕΑ σε ΜΑΑ, συμπεριέλαβε την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού, την περιβαλλοντική ωρίμανση και την αύξηση δυναμικότητας – ευελιξία. Στα μειονεκτήματα, κατατάσσονται τα οικονομικά μεγέθη (gate fee, Χ/Ο ανάλυση), η αναμενόμενη αύξηση λειτουργικού κόστους της μονάδας, η συχνότητα καθαρισμού γραμμών επεξεργασίας και η απορρόφηση υλικών και προϊόντων.

Προβληματισμοί για την αβέβαιη ποιότητα παραγόμενου υλικού

Σε ότι αφορά τα δευτερογενή καύσιμα (RDF/ SRF), ο κ. Φραντζής εξέφρασε ανάμεσα σε άλλα προβληματισμούς, πρώτον για την αβέβαιη σύσταση των προς επεξεργασία ΑΣΑ, άρα και την αβέβαιη ποιότητα παραγόμενου υλικού, δεύτερον για τη διάθεση δευτερογενούς καυσίμου, τρίτον για την εμπορευσιμότητά του και τέταρτον για το κοστολόγιο μεταφοράς.

Κατέγραψε τέλος τον ρόλο και τους στόχους της ΜΑΑ στην παραγωγή ενέργειας ως εξής:

  • Θερμική επεξεργασία εναλλακτικών υλικών
  • Οικονομικότητα λύσεων – Επίτευξη στόχων αξιοποίησης θερμικής ενέργειας
  • Χρηματοδότηση μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
ο κ. Ιωάννης Φραντζής παραλαμβάνει τιμητική διάκριση από την συντονίστηρια του φόρουμ aenergy
Στιγμιότυπο από την απονομή της τιμητικής διάκρισης του κ. Ιωάννη Φραντζή.
Παραλαμβάνει την πλακέτα από την επιστημονική συντονίστρια Α. Σεϊμανίδη.

Τιμητική διάκριση για τη συμβολή στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων σε νησιωτικές περιοχές

Εξάλλου, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον κ. Φραντζή, για τη συμβολή στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων σε νησιωτικές περιοχές με ιδιαιτερότητες.

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός της ήδη υλοποιούμενης ΜΕΑ Ζακύνθου που έχει ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά ΜΑΑ, πριν αυτά καταστούν υποχρεωτικά, είναι ένα από τα κριτήρια της τιμητικής διάκρισης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Το δεύτερο κριτήριο της αρμόδιας επιτροπής των βραβεύσεων, είναι η συνεισφορά του μελετητή στον σχεδιασμό των περιβαλλοντικών έργων ΣΔΙΤ που αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα και προγραμματισμό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για τα ήδη δημοπρατημένα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων σε Ρόδο και Σαντορίνη για τα οποία βραβεύτηκαν και η Περιφέρεια και ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Μάλιστα, ο κ. Φραντζής, παρέλαβε για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αυτήν την τιμητική διάκριση, λόγω έκτακτου κωλύματος του προέδρου του ΦοΔΣα και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση του κ. Ι. Φραντζή:

Η παρουσίαση του κ. Φραντζή, έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας με τίτλο: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ