Ιωάννης Φραντζής: Δύσκολη εξίσωση ο καθορισμός της εγγυημένης ποσότητας στα περιβαλλοντικά ΣΔΙΤ

You are currently viewing Ιωάννης Φραντζής: Δύσκολη εξίσωση ο καθορισμός της εγγυημένης ποσότητας στα περιβαλλοντικά ΣΔΙΤ

Στο πολύ σημαντικό θέμα της εγγυημένης ποσότητας στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Ιωάννης Φραντζής, Σύμβουλος περιβαλλοντικών έργων της «Ι.Φραντζής και Συνεργάτες ΕΠΕ» στο 4o ΣΔΙΤ Forum, που διοργάνωσε η επιχειρηματική πρωτοβουλία Α Energy και το ΣΔΙΤ FORUM.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε o κ. Φραντζής στην επίκαιρη συζήτηση που διοργανώθηκε στην ενότητα Περιβαλλοντικά Έργα ΣΔΙΤ, «το θέμα της εγγυημένης ποσότητας είναι αρκετά πιο πολύπλοκο στην τρέχουσα γενιά των ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των έργων ΣΔΙΤ και προκειμένου αυτά να μπορούν να χρηματοδοτούνται, πρέπει να ανταποκρίνονται στην λογική του RRF. Eδώ όμως, τίθεται το ερώτημα του τρόπου με βάση τον οποίο καθορίζεται η εγγυημένη ποσότητα: Ανά ρεύμα αποβλήτων, ανά συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων ή στο σύνολο των αποβλήτων; Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη εξίσωση καθώς τα θέματα αυτά δεν είναι καθορισμένα».

Διασφαλίζοντας ισορροπία «win win» στο φάκελο υπαγωγής

Αναφερόμενος στον καθοριστικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου σε ένα έργο ΣΔΙΤ,
ο κ. Φραντζής κατέγραψε τις διαφορές σε σχέση με ένα κλασσικό δημόσιο έργο ως εξής:
«Η διαφορά ενός δημόσιου έργου με ένα ΣΔΙΤ είναι ότι στο δεύτερο, ξεκινά ο τεχνικός σύμβουλος να φτιάχνει τον φάκελο υπαγωγής, που είναι ουσιαστικά το πρωταρχικό στάδιο όπου καθορίζεται η καθαρή παρούσα αξία προκειμένου να ενταχθεί ένα έργο σαν ΣΔΙΤ. Εκεί, πρέπει να αξιολογήσει όλες τις τεχνικές παραμέτρους, να εξετάσει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις και πάντα στη λογική της ανταγωνιστικότερης λύσης από πλευράς τεχνικού κόστους. Γιατί προφανώς υπάρχουν και πανάκριβες λύσεις, αλλά αυτό που πρέπει να έχει κατά νου ο τεχνικός σύμβουλος, είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται μια ισορροπία «win win». Να κερδίζει δηλαδή ο Δημόσιος Τομέας, αλλά και ο Ιδιωτικός Φορέας να μην καλείται να αναλάβει επικίνδυνα ρίσκα».

Στιγμιότυπο από το πάνελ Περιβαλλοντικά Έργα ΣΔΙΤ(αριστερά προς δεξιά): ο κ. Ιωάννης Φραντζής, ο κ. Xαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος & ο κ. Ηλίας Παλιαλέξης
Στο πάνελ Περιβαλλοντικά Έργα ΣΔΙΤ – Με το βλέμμα του επενδυτή και του τεχνικού συμβόυλου, συμμετείχαν (από τα αριστερά στα δεξιά) ο κ. Ιωάννης Φραντζής, Σύμβουλος περιβαλλοντικών έργων της Ι.Φραντζής και Συνεργάτες ΕΠΕ, ο κ. Xαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΔΑ και ο συντονιστής κ. Ηλίας Παλιαλέξης, Δημοσιογράφος

Ένταξη στόχων και προδιαγραφών

Σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη προς την αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση των έργων ΣΔΙΤ, περιλαμβάνει τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών, όχι για την τεχνολογία που ο μελετητής έχει επιλέξει, αλλά για μια ολόκληρη γκάμα τεχνολογικών ικανοτήτων που ο ιδιώτης διαγωνιζόμενος μπορεί να ενσωματώσει.

Ο τεχνικός σύμβουλος, πρέπει επίσης να εντάξει στο πακέτο των προδιαγραφών, ιδίως στην φάση Β2 των δεσμευτικών προσφορών, όλες εκείνες τις προδιαγραφές και τους στόχους που καλείται να εκπληρώσει ο ιδιώτης. Παρέχει επίσης στον χρηματοοικονομικό σύμβουλο οδηγίες και κρίσιμες παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβει στην ανάλυση του.

Συμβολή στην ανταγωνιστικό διάλογο

Επίσης, ο τεχνικός σύμβουλος συμμετέχει αποφασιστικά στην κατάρτιση του μεγαλύτερου μέρους των χαρακτηριστικών των τευχών δημοπράτησης, ενώ σε κάθε φάση του διαγωνισμού συνεργάζεται με τον νομικό και τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου στον περίφημο ανταγωνιστικό διάλογο. Στη διαγωνιστική δηλαδή φάση, όπου πραγματικά για όσους συμμετέχουν, είτε από την μεριά του διαγωνιζόμενου, είτε από την μεριά του Δημόσιου Φορέα, πραγματοποιείται ένας πολύ ενδιαφέρων διάλογος, ο οποίος αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στον καθορισμό των σύνθετων και δύσκολων παραμέτρων του έργου.