Θα προχωρήσουν οι Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες, παρά τα προβλήματα, εκτιμά ο Σπύρος Σπυρίδων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

You are currently viewing Θα προχωρήσουν οι Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες, παρά τα προβλήματα, εκτιμά ο Σπύρος Σπυρίδων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Ο κ. Σ. Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - ΕΕΤΑΑ.

Προχωρεί ήδη η σύσταση της Εν. Κοινότητας Βόρειας Εύβοιας με υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Θα προχωρήσουν οι Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες, παρά τα προβλήματα, εκτίμησε ο Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, στο πλαίσιο της εισαγωγικής ομιλίας του, στην ημερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στους δήμους», με συνδιοργανωτές τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ, την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
και την Α Energy.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, παρά τα προβλήματα της έλλειψης διαθέσιμου «ηλεκτρικού χώρου», αλλά και της τρέχουσας δυσκολίας χρηματοδότησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τα επόμενα χρόνια, η στροφή στις Ενεργειακές Κοινότητες με τη συμμετοχή Δήμων και πολιτών θα ενταθεί, λόγω του πρόσφατου ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η ίδια τάση επικρατεί και στην Ευρώπη, όπου σε χώρες όπως η Γερμανία, οι Δήμοι έχουν έσοδα περίπου 9 δις ευρώ κάθε χρόνο από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

Από τη δική της πλευρά, η ΕΕΤΑΑ, γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι για την Αυτοδιοίκηση τα θέματα ενέργειας, προωθεί την Ενεργειακή Κοινότητα στην Βόρεια Εύβοια σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και το Πράσινο Ταμείο. Έχει εκπονηθεί ήδη σχετική μελέτη και προχωρά με την υποστήριξή της η σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.

Ενεργειακή δημοκρατία, για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Αναφερόμενος εξάλλου στην ενεργειακή κρίση, η οποία δεν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση μόνο ως μεγάλο καταναλωτή ενέργειας, αλλά και ως διαχειριστή των υποθέσεων της τοπικής κοινωνίας, ο κ. Σπυρίδων επεσήμανε ότι η ενεργειακή δημοκρατία, η συμμετοχή δηλαδή των πολιτών, της ΤΑ και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας, διασφαλίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και με την κοινωνία σε ενεργό και όχι παθητικό ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τοπικές Αρχές ωφελούνται πολλά, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια από: Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης – ολοκληρωμένες εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, ανοιχτούς χώρους (οδοφωτισμός πλατείες, αίθρια, πάρκα, κλπ), την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, εθνικών προγραμμάτων, ΤΠΔ και την προώθηση της αυτοπαραγωγής ΑΠΕ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω και Ενεργειακών Κοινοτήτων.

ο κ. Σπύρος Σπυρίδων μίλησε για τις Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες στο πάνελ της aenergy

Οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες της Χάλκης και της Καρδίτσας

Ειδικότερα για τις Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες, επιτυχημένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης, ως πρότυπο για τα μικρά νησιά, η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, σε ότι αφορά την αξιοποίηση βιομάζας, οι πρωτοβουλίες των δήμων Κοζάνης, Αγρινίου και άλλες.

Ο κ. Σπυρίδων, αναφέρθηκε επίσης στο νέο στρατηγικό σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως ΑΕ της Αυτοδιοίκησης, το οποίο, πέρα από την συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της επομένης περιόδου, περιλαμβάνει την υποστήριξη πρωτοβουλιών Δήμων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με στόχο την απόκτηση της ενεργειακής αυτονομίας τους και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Υποστήριξη έργων ΕΞΕ μικρών δήμων

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, η Τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ, για όσους Δήμους δεν διαθέτουν επάρκεια, κυρίως μικροί ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, εκπονεί τεχνικές μελέτες και δημοπρατεί για λογαριασμό τους, μελέτες, προμήθειες, έργα και επιβλέπει την υλοποίησή τους.

Ήδη με αρκετούς Δήμους, έχουν υπογραφεί σχετικές προγραμματικές συμβάσεις, έχουν παραδοθεί μελέτες και επίσης έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για την επίβλεψη έργων τους, συμπεριλαμβανομένων έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α, υπενθύμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας ως κρίκος μιας πολυεπίπεδης δημοκρατικής διακυβέρνησης και ενός αποκεντρωμένου κράτους.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε σειρά πρακτικών προτάσεων από τους 21 διακεκριμένους ομιλητές, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην μορφή ενός πρακτικού χρηματοδοτικού οδηγού για τις επενδύσεις ΕΞΕ στην Αυτοδιοίκηση.