Η τιμητική διάκριση ΔΕΤΕΠΑ – Δήμου Αμυνταίου και το επόμενο βήμα για την τηλεθέρμανση

You are currently viewing Η τιμητική διάκριση ΔΕΤΕΠΑ – Δήμου Αμυνταίου και το επόμενο βήμα για την τηλεθέρμανση

Επόμενος στόχος, η αξιοποίηση δευτερογενούς καυσίμου μέσω μικτής καύσης με βιομάζα

Στον αμέσως επόμενο στόχο στο πλαίσιο του επιτυχημένου έργου της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με βιομάζα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης με την ευκαιρία της τιμητικής διάκρισης του Δήμου Αμυνταίου και της ΔΕΤΕΠΑ που έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων. Ο στόχος αυτός αφορά στην αξιοποίηση από τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας του Αμυνταίου δευτερογενών καυσίμων (SRF/ RDF), δια μέσου της μικτής καύσης με βιομάζα. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΔΕΤΕΠΑ έχει λάβει άδεια πιλοτικών δοκιμών με διάρκεια 2 έτη.

Όπως τόνισε ο κ. Μπιτάκης, ο Δήμος Αμυνταίου ήταν ο πρώτος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας που βίωσε τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, καθώς ο ΑΗΣ Αμυνταίου, ο οποίος τροφοδοτούσε και την Τηλεθέρμανση έχει αποσυρθεί ήδη τον Απρίλιο του 2020 πρώτος από όλους τους λιγνιτικούς σταθμούς της περιοχής. Οι υπόλοιπες Τ/Θ στη Δυτ. Μακεδονία συνεχίζουν και παίρνουν Τ/Θ από τη ΔΕΗ.

Διεύρυνση της διάθεσης φθηνής βιομάζας – Κυκλική Οικονομία

Ο Δήμος και η ΔΕΤΕΠΑ, όντας ο μικρότερος Δήμος της Δυτ. Μακεδονίας συγκριτικά με την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, κατάφερε με το έργο της βιομάζας να κρατήσει ζωντανό το έργο της Τ/Θ, δίδοντας παράλληλα νέα πνοή στην περιοχή μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης των αγροτικών υπολειμμάτων καλαμποκιού, που καίγονται στις μονάδες μας.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια του Δήμου να υπάρξει μια νέα κυκλική οικονομία στην περιοχή, τονίζοντας πως στόχος είναι η διεύρυνση της διάθεσης φθηνής βιομάζας και σε άλλους οικισμούς του δήμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν δίκτυα Τ/Θ, με σκοπό να απομειωθεί το κόστος θέρμανσης των κατοίκων.

Οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας του Αμυνταίου δύναται επίσης να αξιοποιήσουν δευτερογενή καύσιμα (SRF/ RDF), δια μέσου της μικτής καύσης με βιομάζα. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΔΕΤΕΠΑ έχει λάβει άδεια πιλοτικών δοκιμών με διάρκεια 2 έτη.

Η εν λόγω προσπάθεια, σημείωσε ο δήμαρχος Αμυνταίου, θα συμβάλει στην μείωση του κόστους θέρμανσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, διαμέσου της απομείωσης του λειτουργικού κόστους παραγωγή ενέργειας και διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητας του έργου των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας.