Γιατί εισήλθε ο «Ηρακλής» στην Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

You are currently viewing Γιατί εισήλθε ο «Ηρακλής» στην Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Με όχημα την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO επιτυγχάνει συνδυασμένους στόχους

Η απάντηση στο γιατί εισήλθε ο Όμιλος Ηρακλής τόσο δυναμικά στην Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, έχει δύο πτυχές: Την περιβαλλοντική και την καθαρά οικονομική.Mε όχημα το σύστημα ΠΕΔΜΕΔΕ ECO [Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)], το οποίο και εξαγόρασε, αξιοποιεί δική του μονάδα ανακύκλωσης, εξασφαλίζει μέρος των περιβαλλοντικών του στόχων και επιπλέον, έχει σημαντικό οικονομικό όφελος από την αξιοποίηση των παραγόμενων υλικών στη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος που εγκαθιστά αυτήν την περίοδο στο Ελληνικό.

Την είσοδό του στο συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, ο Όμιλος Εταιριών «Ηρακλής» τη μεθόδευε εδώ και καιρό, διαγνώνοντας το νέο περιβαλλοντικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφωνόταν το τελευταίο διάστημα για τις δραστηριότητές του. Από τη μία πλευρά, ο Όμιλος, ως μέλος της Holcim, που ηγείται πανευρωπαϊκά της μεταστροφής των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, έπρεπε εκ των πραγμάτων να θέσει αντίστοιχους στόχους και για την Ελλάδα. Πράγματι το έκανε, και ποιοι είναι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας-επανάχρησης πόρων θα δούμε αμέσως παρακάτω.

Η εκτίναξη της ζήτησης «πράσινου» σκυρόδεματος και η μονάδα του Ελληνικού

Από την άλλη, ο ΗΡΑΚΛΗΣ, ως μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου και σκυροδέματος στην Ελλάδα και με ένα δίκτυο 36 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την χώρα, αξιοποίησε και την μοναδική ευκαιρία κατασκευής του συγκροτήματος στο Ελληνικό. Η οποία σήμαινε την εκτίναξη της παραγωγής τσιμέντου και σκυροδέματος, πλην όμως ειδικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στόχος για τις καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, προσδιορίζεται από τα 370 εκ. ευρώ σήμερα, στα 600 εκ. το 2025.

Στη συμφωνία για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δυναμικότητας 130m3/h. στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά που υπέγραψε η Lafarge Beton, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., το σκυρόδεμα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, με χαμηλό ενσωματωμένο άνθρακα.

Επιπλέον, η νέα μονάδα (πρόκειται προσεχώς να εγκατασταθεί στο Ελληνικό για τις ανάγκες της πρώτης φάσης των κατασκευαστικών έργων της Lamda Development), έχει τη δυνατότητα διάθεσης καινοτόμων σκυροδεμάτων, όπως τα Ειδικά Αρχιτεκτονικά Σκυροδέματα (Agilia, Hydromedia, Artevia, Ultra), καθώς και της νέας πράσινης σειράς σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact, που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αειφόρες κατασκευές.

ο Δημήτρης Χανής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που μπήκε δυναμικά στην Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών
Ο Δημήτρης Χανής,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Η μονάδα ανακύκλωσης στη Σχοινέζα Αυλίδας

Ήδη προ δυο ετών η διοίκηση του Ομίλου, υπό τον κ. Δημήτρη Χανή, Διευθύνοντα Σύμβουλο ενόψει των σημερινών εξελίξεων, επικέντρωσε στην υποκατάσταση των ορυκτών πρώτων υλών με Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που συνιστούν σχεδόν το 1/3 των παραγόμενων αποβλήτων, στην παραγωγή κλίνκερ/τσιμέντου.

Όπως συχνά τονίζει και ο ίδιος ο κ. Χανής σε σχετικές συζητήσεις «με την ανακύκλωση των υλικών αυτών στην παραγωγική διαδικασία τσιμέντου, ο τρόπος διαχείρισής τους παύει να αποτελεί το τελευταίο στάδιο αυτής. Αντιθέτως, αποτελεί πλέον καινοτόμα εργασία διαχείρισης, που παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα από περιβαλλοντικής άποψης. Ειδικά η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην παραγωγή κλίνκερ αποτελεί οδηγό για την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος».

Τα παραπάνω, σημαίνουν πρακτικά και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. Πρώτη κίνηση που έγινε προς αυτήν την κατεύθυνση, ήταν η δημιουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Σχοίνεζα Αυλίδας. Πράγματι, η μονάδα έλαβε περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργεί.

Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ

Δεύτερη κίνηση, ήταν η διασφάλιση των ποσοτήτων του προς ανακύκλωση υλικού. Αυτό, επιτεύχθηκε με την εξαγορά του συστήματος ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Το συγκεκριμένο σύστημα εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν) με τις 182η/14-6-2021 και 195.10/26.07.2022 αποφάσεις του και είναι το μοναδικό ελληνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι μέλος του European Demolition Association (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατεδαφίσεων) και του European Decontamination Institute (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απορρύπανσης), εξασφαλίζοντας έτσι άμεση πρόσβαση σε κορυφαία τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η γεωγραφική εμβέλεια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι πανελλαδική και συγκεκριμένα εκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Πέλλας, Ροδόπης, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου.

ο κ. Χαράλαμπος Κουρής , AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων της A Energy

Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης – στο 61,7% ο στόχος για το 2025

Στην παρούσα φάση και μετά από αυτήν την εξαγορά, ο Όμιλος μπαίνει πλέον επιθετικά στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ με τα οφέλη που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα, προωθεί και την θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του, που προσέγγισε το 2021 το 38,2%, όπως ανέφερε ο Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στο συνέδριο για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του με θέμα «Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο κ. Κουρής, παρουσίασε το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου για το 2026, με έργα πράσινης καινοτομίας που έχουν στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Πλάνο απανθρακοποίησης με συνδυασμό μέσων

Το πλάνο, περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του Ομίλου σε ποσοστό 61,7%, έναντι του σημερινού 38,2%, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ποσοστό 34%, έναντι του σημερινού μηδενικού ποσοστού (ΣΣ το πλάνο συμπεριλαμβάνει φωτοβολταϊκά και αξιοποίηση PPAs), αλλά και την προαναφερθείσα εντατική αξιοποίηση Αποβλήτων Κατεδαφίσεων Κατασκευών στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Όμιλος, στοχεύει επίσης σε αύξηση του ποσοστού κυκλικότητας από 6,6% σήμερα σε 11,5% το 2026, αλλά και σε μείωση των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 578 kg Co2/ τόνο τσιμέντου σε 520 το 2025.