ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ΔΕΤΕΠΑ: Ένα case study ενεργειακής αξιοποίησης

You are currently viewing ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ΔΕΤΕΠΑ: Ένα case study ενεργειακής αξιοποίησης
κ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Διευθυντής ΔΕΤΕΠΑ

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος – Νικόλαος Περδικάρης – Γεώργιος Πανούσης: Συνδυάζοντας την ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας με τη Μονάδα Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου

To επίκαιρο case-study Ενεργειακή Αξιοποίηση βιομάζας και δευτερογενούς καυσίμου στη μονάδα τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου, παρουσίασαν στο συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα της Α Energy, ο Διευθυντής της ΔΕΤΕΠΑ κ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Νικόλαος Περδικάρης, Επικεφαλής Λειτουργιών ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ενώ στην προετοιμασία της παρουσίασης συμμετείχε και ο Γεώργιος Πανούσης, Υπεύθυνος Ενεργειακών Έργων ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.

Οι ομιλητές περιέγραψαν βήμα-βήμα πώς γίνεται δυνητικά η αξιοποίηση από τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας του Αμυνταίου δευτερογενών καυσίμων (SRF/ RDF), δια μέσου της μικτής καύσης με βιομάζα στο πλαίσιο σχετικών πιλοτικών δοκιμών που θα διαρκέσουν δύο χρόνια.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την κοινή παρουσίαση της ΔΕΤΕΠΑ και της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ:

Υψηλή αποδοτικότητα – χαμηλές εκπομπές ρύπων

Ειδικότερα: Από πλευράς ΔΕΤΕΠΑ, ο κ. Κυριακόπουλος, παρουσίασε τα τεχνικά στοιχεία, τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων βιομάζας και την όλη αποδοτικότητα του συστήματος. Αναφέρθηκε στον στόχο της μηδενικής εξάρτησης από ορυκτά ή εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο – ΦΑ), αξιοποιώντας τοπικές ανανεώσιμες πηγές, στην υψηλή αποδοτικότητα του συστήματος και στη δημιουργία τοπικής κυκλικής οικονομίας.

Σε ότι αφορά το κυρίαρχο θέμα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες βιομάζας (ενσωμάτωση διαφόρων ειδών βιομάζας με ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά υγρασία, μορφή κτλ), ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται επιτυχώς, ενώ σε σχετικές μετρήσεις προέκυψε ότι οι εκπομπές ρύπων ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα επιτρεπόμενα όρια.

ο κ. Περδικάρης από την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
κ. Νικόλαος Περδικάρης, Επικεφαλής Λειτουργιών ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Συνδυασμοί υλικών με δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης

Στο συνδυασμό μίας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, όπως η ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, με μία Μονάδα Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας για τηλεθέρμανση, όπως αυτή της ΔΕΤΕΠΑ Αμυνταίου, αναφέρθηκε αναλυτικά από πλευράς της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ο κ. Περδικάρης.

Εξηγώντας πώς λειτουργούν οι λέβητες παραγωγής θερμικής ενέργειας Αμυνταίου έδωσε τα παρακάτω στοιχεία: Δυναμικότητα: 30 MWth.
Ετήσια διανομή θερμικής ενέργειας:~ 50.000 MWhth. Καύσιμο: Βιομάζα (60%) – Λιγνίτης (40%). Υποκατάσταση λιγνίτη. Δυνατότητες: όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των υλικών με δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης.

Τρία θεωρητικά σενάρια υποκατάστασης καυσίμων

Αναφερόμενος στην επιλογή τριών θεωρητικών σεναρίων υποκατάστασης καυσίμων τα εξειδίκευσε ως εξής:

SRF – 1 (100% Επεξεργασμένο Οργανικό – Βιοαποικοδομήσιμα 97% )
SRF – 2 (50% Επεξεργασμένο Οργανικό + 50% – Ανάμεικτο φιλμ- Βιοαποικοδομήσιμα 51%)
SRF – 3 (35% Επεξεργασμένο Οργανικό+ 65% Υπολειμματικά Ρεύματα- Βιοαποικοδομήσιμα 58%)

Επιπλέον, εξειδικεύοντας στην θεωρητική υποκατάσταση λιγνίτη στο Αμύνταιο από δευτερογενή υλικά της ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, τα στελέχη της ΗΛΕΚΤΩΡ, επεσήμαναν τις διαφορετικές δυνατότητες (ποσότητα, θερμογόνος, βιογενές κλάσμα, άνθρακας, υγρασία, τέφρα). Στη συνέχεια, εστίασαν στις διαφορετικές στοχεύσεις που είναι: Η Παραγωγή υλικών υψηλού βιογενούς κλάσματος – μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ελαχιστοποίηση ταφής υπολειμματικών ρευμάτων και η Αξιοποίηση δύσκολα ανακυκλώσιμων υλικών με υψηλή θερμογόνο (φιλμ).

  • ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΔΕΤΕΠΑ
  • ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΔΕΤΕΠΑ
  • ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΔΕΤΕΠΑ
  • ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΔΕΤΕΠΑ

Τα στοιχεία από την υλοποίηση δοκιμαστικής τροφοδοσίας και καύσης με υλικά από την ΜΕΑ ΔΜ

Παρουσίασαν, αναλυτικά, υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά από την ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, έδωσαν στοιχεία από την υλοποίηση δοκιμαστικής τροφοδοσίας και καύσης με υλικά από την ΜΕΑ ΔΜ (Βιοξηραμένο οργανικό και υπολειμματικά). Οι δοκιμές, όπως επισημάνθηκε έγιναν σε πολύ χαμηλά φορτία, η τροφοδοσία, καύση και οι ρυθμίσεις καύσης ήταν επιτυχείς, ενώ έγιναν και σχετικές περιβαλλοντικές μετρήσεις.

Στο συγκεκριμένο μάλιστα παράδειγμα, με αφορμή τη συγκεκριμένη παρουσίαση αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, λέγοντας χαρακτηριστικά: Από την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ που λειτουργεί στην Κοζάνη πηγαίνει για ταφή σήμερα ένα ποσοστό 45% των αποβλήτων που επεξεργάζεται. Αν το υλικό αυτό μετατραπεί σε SRF θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και την τηλεθέρμανση από την μονάδα του Αμύνταιου της ΔΕΤΕΠΑ.

Για το βίντεο της ομιλίας του κ. Κ. Κυριακόπουλου, πατήστε εδώ.

Για το βίντεο της ομιλίας του κ. Χ. Χασαπόπουλου, πατήστε εδώ.

Για το βίντεο της ομιλίας του κ. Ν. Περδικάρη, πατήστε εδώ.