Πρόσθετα στοιχεία για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα Επιχειρηματικά Πάρκα, ζητά ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ

You are currently viewing Πρόσθετα στοιχεία για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα Επιχειρηματικά Πάρκα, ζητά ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εκλογική διαδικασία για τους Κανόνες Λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, ζητά ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ απο την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

Πρόσθετα στοιχεία για την ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για τους Κανόνες Λειτουργίας στα Επιχειρηματικά Πάρκα, ζητά ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ απο την ΕΤΒΑ-BΙΠΕ, σε χθεσινή του ανακοίνωση.

Ειδικότερα:

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, ο οποίος εκπροσωπεί περίπου 2000 επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε Βιομηχανικές Περιοχές, σχολιάζοντας προχθεσινή ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, σύμφωνα με την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, επισημαίνει τα εξής:

Πρώτον: Οι Κανόνες αυτοί, προήλθαν από μια πλήρως αμφισβητούμενη εκλογική διαδικασία, που δεν νοείται σε μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία. Η διαδικασία «ψηφοφορίας» την οποία επικαλείται η ΕΤΒΑ, είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να ψηφίζει σχεδόν μόνον ίδια και να αποκλείεται η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Η εκλογική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, χωρίς εκλογικό κατάλογο και χωρίς να αποδεικνύεται η συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντος και ψηφίζοντος.

Το αδιάβλητο της διαδικασίας στην Πλατφόρμα ψηφοφορίας και τους ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές που όρισε η ίδια, μπορούσε να ελέγξει μόνο η ίδια, χωρίς οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να έχουν το όποιο δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της διαδικασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους σε εφορευτική επιτροπή ή με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών και εκ μέρους τους και επιπλέον, χωρίς να γνωρίζουν καν τις πιστοποιήσεις και προδιαγραφές της πλατφόρμας ψηφοφορίας.

Το γεγονός ότι όλοι οι ιδιοκτήτες γης είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια στη διαβούλευση, το οποίο γίνεται σημαία στη σχετική ανακοίνωση, δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα και αποτέλεσμα, αφού αντικειμενικά ήταν αδύνατον να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία όλοι οι ιδιοκτήτες γης, καθώς, όσοι είχαν οφειλές ύψους έστω και 21€ (!!!) αποκλείονταν αυτομάτως από τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Ως αποτέλεσμα, με τη στρέβλωση των πιο πάνω διαδικασιών, φέρεται ότι οι Κανονισμοί Λειτουργίας έχουν επικυρωθεί από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών γης, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση μόλις το 6,3% των ιδιοκτητών δεν συμφώνησε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πραγματικότητα.

Τα στοιχεία που δεν ανακοινώθηκαν

Σύμφωνα με δήλωση της ΕΤΒΑ, στην εκλογική διαδικασία είχαν δυνατότητα συμμετοχής 2.114 επιχειρήσεις. Από αυτές, μόλις οι 111 (!) ψήφισαν αρνητικά, δηλαδή κατά του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα πάντα με την ίδια δήλωση.

Περιμένουμε λοιπόν επίσης την ανακοίνωση των παρακάτω ουσιαστικών σημείων:

α) Οι 2.114 επιχειρήσεις, με δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία, τι ποσοστό επί της συνολικής γης, αντιπροσωπεύουν ως ιδιοκτήτες

β) Πόσες από αυτές είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία

γ) Πόσες από αυτές αποκλείστηκαν από την ψηφοφορία λόγω του ότι δεν ήταν οικονομικά ενήμερες

δ) Πόσες ψήφισαν θετικά υπέρ του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας

Και το σημαντικότερο: Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, έλαβαν μέρος οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι πρασίνου; Και αν ναι, πώς είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική διαδικασία να ψηφίζουν…δένδρα και οικόπεδα;

Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις θα αποκαλύψουν την πραγματική εικόνα και θα εξηγήσουν γιατί το ποσοστό του 51% των αρνητικών ψήφων των επιχειρήσεων – ιδιοκτητών που απαιτείται ώστε να απορριφθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας, ήταν εξαρχής αδύνατον να επιτευχθεί.

Δεύτερον: Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένοι Κανόνες Λειτουργίας δεν αποτελούν εκσυγχρονισμό των Πάρκων, αλλά αντίθετα, αναχρονισμό. Διέπονται από εμφανώς αντιεπιχειρηματικό πνεύμα, καθώς εισάγουν απόλυτες εξουσίες υπέρ του διαχειριστή με ανεξέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια να καθορίζει τη λειτουργία και τις επενδύσεις στις ΒΙΠΕ, χωρίς δυνατότητα ελέγχου ούτε και ενεργού συμμετοχής των επιχειρήσεων, παρότι κατέχουν την πλειοψηφία της γης και είναι οι πραγματικοί επενδυτές σε αυτές.

Τρίτον: Σε ότι αφορά το κρίσιμο θέμα των επενδύσεων. Βασικός στόχος της ΕΤΒΑ ήταν να περάσει τους Κανονισμούς Λειτουργίας, ώστε να μπορέσει να λάβει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και να προχωρήσει σε έργα και υποδομές που αφορούν τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Κι αυτό όμως, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους και χωρίς να τις έχει ενημερώσει για το κόστος των έργων που θα αναλάβουν κάθε μια ανάλογα με το μερίδιό τους, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και τον χρόνο αποπληρωμής τους.

Γιατί επιμένουμε στις αναγκαίες προσαρμογές στους Κανόνες Λειτουργίας

Η φερόμενη λοιπόν ως «τετράμηνη ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία» σχετικά με τη διαβούλευση και ψηφοφορία των Κανονισμών Λειτουργίας, μόνο δημοκρατική και ανοικτή δεν ήταν. Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει τη γόνιμη συζήτηση μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των εκπροσώπων τους και της διαχειρίστριας και την υιοθέτηση των απόψεων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπήρξαν. Οι συζητήσεις και επισκέψεις των εκπροσώπων της διαχειρίστριας κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ήταν επιλεκτικές και κλειστές, ελάχιστες παρατηρήσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων λήφθηκαν υπόψη, ενώ οι ουσιώδεις για τα δικαιώματά τους παρατηρήσεις και σχόλια αγνοήθηκαν χωρίς καμία αιτιολογία.

Τόσο ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, όσο και άλλοι σημαντικοί θεσμικοί φορείς και Επιμελητήρια έχουμε υποβάλει λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τις απόψεις μας σχετικά με τι μπορεί να γίνει και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους στις απόλυτα αναγκαίες προσαρμογές, προκειμένου οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους τα επόμενα χρόνια.