Ευχές για το 2023 και λίγες σκέψεις μας για φίλους και συνεργάτες

You are currently viewing Ευχές για το 2023 και λίγες σκέψεις μας για φίλους και συνεργάτες

Ετοιμότητα, μεγαλύτερη εξοικονόμηση και ενεργειακές «ανάσες»

Ευχές για το 2023 και λίγες σκέψεις από την Α Energy και το ΣΔΙΤ Forum, για φίλους και συνεργάτες:

Το 2023, να μας φέρει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο πιο κοντά σε στόχους και προσδοκίες ζωής. Nα επαναφέρει επίσης την πίστη σε συλλογικά οράματα και κοινούς στόχους.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη στη χώρα μας: Να διατηρηθεί, έστω και στα οριακά διαφαινόμενα επίπεδα, με παράλληλη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Με την προϋπόθεση ότι η διεθνής οικονομική συγκυρία δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω, η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, για τον ρυθμό ανάπτυξης το 20223, είναι 2,1 και του ΔΝΤ 1,6%. Για τον πληθωρισμό, επιλέγουμε την πρόβλεψη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία θα υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά όχι κάτω από το 4,2%.

Σε ότι αφορά την ενέργεια: Η μόνη ρεαλιστική ευχή προς το παρόν, είναι να αποφευχθούν διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, κάτι που προϋποθέτει τη διάτηρηση των προληπτικών μέτρων, να προχωρήσει αποτελεσματικά η εξοικονόμηση ενέργειας και να υπάρξουν «ανάσες» στο κομμάτι του εφοδιασμού από την αναμενόμενη λειτουργία των νέων
Σταθμών αποθήκευσης φυσικού αερίου (πλωτός τερματικός σταθμός αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης και Διώρυγα GAS, στην Κόρινθο).

Φυσικά, να μην ξεχάσουμε την «πράσινη ενέργεια», να προχωρήσουν τα φωτοβολταϊκά στη στέγη σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,να βρεθούν ευέλικτες λύσεις για την αντιμετώπιση του γνωστού προβλήματος των δικτύων, να προχωρήσει βέβαια η αποθήκευση ενέργειας και συνολικότερα οι νέες τεχνολογίες στον τομέα των ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά: Περισσότερες υποδομές και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, εντατική ευαισθητοποίηση στον τομέα της ανακύκλωσης, καλύτερη «γνωριμία» με την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας.

Και πάνω από όλα: Επιχειρηματικό και επενδυτικό Οραμα με ρεαλισμό και σχέδιο εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας.