ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α ENERGY

You are currently viewing ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α ENERGY

ΜΕ SUPPORTING PARTNER ΤΟΝ OTAVOICE.GR ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΕΕΔΣΑ

Με ένα επίκαιρο πρόγραμμα 30 διακεκριμένων ομιλητών πραγματοποιείται με διοργανωτή την Α Energy και επιστημονικό εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ, το μοναδικό στο είδος του συνεδρίου με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν από τους πλέον αρμοδίους φορείς για τις τρέχουσες προσαρμογές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και για το πώς η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας θα συμβάλλει και θα ολοκληρώσει τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της καθαρής ενέργειας.

Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης – Επενδύσεις σε υποδομές ανακύκλωσης, δευτερογενές καύσιμο – βιομάζα

Θα ενημερωθούν επίσης για:

  • Την προοπτική δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αστικών αποβλήτων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.
  • Τις αναγκαίες νέες επενδύσεις στις υποδομές ανακύκλωσης.
  • Τις προοπτικές στα δευτερογενή καύσιμα -το ρόλο της τσιμεντοβιομηχανίας.
  • Την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας ως Ανανεώσιμης Ενέργειας – την άνοδο βιοαερίου-βιομεθανίου- βιοκαυσίμων σε Ευρώπη και Ελλάδα.

30 Ομιλητές – Συμμετοχή σημαντικών φορέων

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Αthens Divani Caravel, με φυσική παρουσία 30 ομιλητών, σημαντικού αριθμού συνέδρων και με την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η έναρξη, θα γίνει από τον κ. Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συμμετέχουν επίσης: ο ΣΕΠΑΝ- Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, η ΕΛEΑΒΙΟΜ – Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ο ΕΣΠΑΒ, Ελληνικός Σύνδεσμός Παραγωγών Βιοαερίου, η Bioenergy Europe και το ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Supporting partner είναι το έγκυρο site της Αυτοδιοίκησης ΟΤΑVOICE.

Οι θεματικές ενότητες είναι:
Πρώτη Ενότητα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δεύτερη Ενότητα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ / Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τρίτη Ενότητα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τιμητικές διακρίσεις

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα γίνει απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση έργων και πρακτικών που ανοίγουν το δρόμο στην κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο αυτής στην ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας στη χώρα μας.

Χορηγοί – Υποστηρικτές

Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Χορηγός είναι ο όμιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Υποστηρικτής είναι η ΕΥΔΑΠ Α/Ε.
Contributors είναι οι εταιρείες ENVIROPLAN ΑΕ και I. FRANTZIS & ASSOCIATES LTD

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ανάμεσα στους Χορηγούς Επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι τα sites B2Green.gr, ΟΤΑVOICE.gr, το περιοδικό WATER&WASTE κα.

Εγγραφές

Για τη συμμετοχή κοινού με φυσική παρουσία απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μέσω email office@aenergy.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6912183 και 210 6912505.