Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, η μεταβατική περίοδος

You are currently viewing Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, η μεταβατική περίοδος

Με λιγότερα μέλη η σύσταση Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 είναι τελικά η μεταβατική περίοδος που θα ισχύσει για τις υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 προκειμένου να αιτηθούν έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. H σχετική προθεσμία είναι μία από τις βελτιώσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο διαβούλευσης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για αυτοκατανάλωση – Ενεργειακές Κοινότητες και το οποίο θα εισαχθεί την Πέμπτη προς ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής. Μια ακόμα βελτίωση στο νομοσχέδιο, αφορά την μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μελών για τη σύσταση μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) που αρχικά είχε οριστεί στα 60.

Τα παραπάνω, επιβεβαίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Παπασταμούλος, Σύμβουλος για θέματα Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών σε εκδήλωση για την Αυτοπαραγωγή, που οργάνωσε η εταιρεία «ΝΑΝΟΔΟΜΗ» στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής έκθεσης Verdetec.

Για να προσθέσει ότι, ο Οδηγός του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στη Στέγη για τις οικίες θα δημοσιευτεί μέσα στην εβδομάδα και ότι πιθανότατα, πέραν του προγράμματος για τα σπίτια, θα βγει ταυτόχρονα το πρόγραμμα για τα αγροτικά συστήματα και για τα αντλιοστάσια καθώς έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια.

Ειδικότερα: Σε ότι αφορά τις υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018, δεδομένου ότι αρκετές από αυτές στόχευαν στην ανάπτυξη έργων για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δόθηκε μια μεταβατική περίοδος για να μην ακυρωθεί στην ουσία η όποια προσπάθεια κατέβαλαν έως τώρα.

Συγκεκριμένα, οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4315/2018 που έχουν συσταθεί νόμιμα ως τη θέση σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων, και στοχεύουν στην υλοποίηση έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα αυτά με το πρότερο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για προσφορά όρων σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, έως την 30η Ιουνίου 2023. Βέβαια, το διάστημα αυτό είναι πολύ σύντομο (στη διαβούλευση κατατέθηκαν προτάσεις παράτασης μέχρι το τέλος του 2023).

Οι συστάσεις για τις μπαταρίες και η ανακύκλωση

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν προλάβουν την προθεσμία, οι Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν να αξιοποιήσουν όπως τόνισε ο κ. Παπασταμούλος, το νέο νόμο καθώς παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε αυτό το πεδίο.

Εξάλλου, μια ακόμα αλλαγή που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, αφορά στην δραστική μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μελών για τη σύσταση μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) που αρχικά ορίστηκε στα 60, πλην όμως θεωρήθηκε ως ανασταλτικός παράγοντας για τη δημιουργία ΚΑΕ και ΕΚΠ. Με τον εκ νέου προβλεπόμενο αριθμό μελών, θα είναι δυνατή η σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων από πολύ λιγότερα άτομα.

Αναφερόμενος, επίσης, στα περιεχόμενα του Οδηγού για το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, η ανακοίνωση του οποίου αναμένεται, επεσήμανε ότι θα περιλαμβάνει σύσταση για τις μπαταρίες, να είναι καινούργιες, να τηρούν τις προδιαγραφές και ότι θα υπάρχει η υποχρέωση διατήρησής τους για πέντε χρόνια. Από κει και πέρα όμως, ο σχεδιασμός και η κατασκευή είναι αρμοδιότητα αυτών που θα αναλάβουν το έργο. Σε ότι αφορά τέλος την ανακύκλωση των μπαταριών, ανέφερε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το ΥΠΕΝ θα εξετάσει το αμέσως επόμενο διάστημα.