Άντα Σεϊμανίδη: Οι ενεργειακές επενδύσεις και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές

You are currently viewing Άντα Σεϊμανίδη: Οι ενεργειακές επενδύσεις και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Παπαθανάσης, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα. Σ. Κουνενάκη Εφραίμογλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ι. Παπακυρίλλου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., κα. Δ. Γκαράνη, σε στιγμιότυπο απο την ενημερωτική εκδήλωση για τις προκηρύξεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές που ξεκινούν στις 15 Μαρτίου.

«Εκτός νυμφώνος» οι ενεργειακές επενδύσεις στις πρώτες προκηρύξεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ξεκινούν στις 15 Μαρτίου

Οι ουκ ολίγοι ενδιαφερόμενοι να επιδοτηθούν για την ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές, μένουν προς το παρόν «εκτός νυμφώνος», καθώς οι ενεργειακές επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται στις πρώτες προκηρύξεις που θα τρέξουν ηλεκτρονικά από τις 15 Μαρτίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μόνον επενδύσεις στην αυτοπαραγωγή, για την κάλυψη μέρους των ιδιοκαταναλώσεων των επιχειρήσεων και χρήσης δικτύου για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Όπως όμως διαβεβαίωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε σχετική με το θέμα ενημερωτική εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, οι ενεργειακές επενδύσεις θα συμπεριληφθούν σε επόμενη πρόσκληση, προκειμένου να εξαντληθεί και το σύνολο των διατιθέμενων για τα έξι προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πόρων, ύψους 330 εκατ. €.

Αναφορικά με την προοπτική ενεργειακών επενδύσεων, προέκυψαν και άλλες ειδήσεις από την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώθηκε στις 4 Μαρτίου από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Ειδικότερα, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε, επίσης, ότι τις προάλλες εγκρίθηκαν τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια ( ΕΠΣ), που είναι ένα επίσης βασικό προαπαιτούμενο για να προχωρήσει το αναπτυξιακό σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης σε Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία. Θα είναι πλέον διαθέσιμες για χωροθέτηση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτάσεις της τάξης των 100 χιλιάδων στρεμμάτων.

Πολύ ενδιαφέρουσα για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ήταν και η εξειδικευμένη, αναλυτική παρουσίαση από τα αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, των επιμέρους σημείων τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης) από τις 15 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τις υποβολές αιτήσεων από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του de minimis, η καταληκτική ημερομηνία, είναι στις 8 Απριλίου.

Παραπάνω από ελκυστικές οι επιδοτήσεις – Χαμηλές απαιτήσεις στον τομέα της απασχόλησης

Όπως προέκυψε από τις παρουσιάσεις, οι επιδοτήσεις είναι παραπάνω από ελκυστικές για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ξεκινώντας από 70% για τις πολύ μικρές, 60% για τις μεσαίες και 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 50 εκ. κύκλο εργασιών και πάνω από 250 εργαζόμενοι).

Ένα στοιχείο που εντυπωσιάζει στις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα, είναι η πολύ χαμηλή απαίτηση δημιουργίας νέων μόνιμων θέσεων εργασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε, είναι ότι για επιχορήγηση λόγου χάριν της τάξης των 300 χιλιάδων ευρώ, η αντίστοιχη απαίτηση είναι η δημιουργία μόλις μιας (!) μόνιμης θέσης εργασίας. Βέβαια, η δέσμευση διατήρησης των νέων θέσεων που θα διατηρηθούν είναι αυστηρή και για μεγάλο διάστημα (πέντε χρόνια), αλλά είναι εμφανής η προσπάθεια να διευκολυνθούν οι επενδύσεις τουλάχιστον σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις όμως, οι τόσο χαμηλές απαιτήσεις στον τομέα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης δημιουργεί κάποια ερωτήματα κατά την προσωπική μας άποψη, δεδομένων των τόσο υψηλών επιχορηγήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, για μια επιχείρηση, είτε είναι ήδη εγκατεστημένη στις λιγνιτικές περιοχές, είτε ενδιαφέρεται για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτές, τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία, καθώς μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με βασικό θέμα τις Προσκλήσεις προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. «Εκτός  νυμφώνος» οι ενεργειακές επενδύσεις στις πρώτες προκηρύξεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που  ξεκινούν στις  15 Μαρτίου.

Η ενημέρωση των επιχειρήσεων

Από τη δική της πλευρά, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), έχει ολοκληρώσει έναν πρώτο ενημερωτικό κύκλος σε 8 πόλεις της χώρας για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εκδήλωση στο ΕΒΕΑ, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης: «Μέσα από τις οκτώ αυτές εκδηλώσεις σε ωφελούμενες κυρίως πόλεις, επιδιώξαμε να ενημερωθεί το επιχειρηματικό κοινό αναλυτικά για τους όρους των προσκλήσεων Επιχειρηματικότητας και των χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΑΜ. Το 2024 είναι κρίσιμη χρονιά για τους στόχους που έχουμε θέσει με βασική προτεραιότητα, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο των επηρεαζόμενων περιοχών, να υπάρξουν αναπτυξιακές ευκαιρίες, τόνωση της απασχόλησης αλλά και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων».

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στο χαιρετισμό της ανέδειξε τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης αυτών των ενημερωτικών εκδηλώσεων, τονίζοντας ότι «ως ΕΒΕΑ θεωρούμε πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, γιατί αποτελεί μια ακόμη χρηματοδοτική ευκαιρία για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Κι αυτήν ακριβώς την ευκαιρία πρέπει να την αξιοποιήσουν όλοι οι δυνητικά δικαιούχοι και το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, αφού ευχαρίστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για την άριστη συνεργασία και την υποστήριξή τους προς το φορέα, τόνισε την εξαιρετική σημασία των Δράσεων του ΔΑΜ στις επιλέξιμες περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση των υφιστάμενων, εξασφαλίζοντας την απασχόληση παλαιών και νέων εργαζομένων και αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου αναλύοντας τους στόχους συμμετοχής της HDB στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από τα χρηματοδοτικά και μη εργαλεία που αναπτύσσουμε και διαθέτουμε στην αγορά, δίνουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την εξωστρέφειά τους, καθώς και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την ποιοτική αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας. Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με συνολικό προϋπολογισμό 1,63 δισ. ευρώ προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία, παρέχοντας στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και στους πολίτες που πλήττονται από τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης».

Τέλος, την εκδήλωση χαιρέτησε η κα. Δέσποινα Γκαράνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και τόνισε ότι ως δικαιούχος του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, θα υλοποιήσει έργα, τα οποία σε συνδυασμό με χρηματοδοτικές δράσεις της ΕΥΔΑΜ θα συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης στη μεταλιγνιτική εποχή και την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.