Γιώτα Παπαλουκοπούλου, Υπουργείο Ανάπτυξης: Με χρηματοδότηση από την νέα ΚΑΠ επενδύσεις βιοαερίου – βιομάζας

You are currently viewing Γιώτα Παπαλουκοπούλου, Υπουργείο Ανάπτυξης: Με χρηματοδότηση από την νέα ΚΑΠ επενδύσεις βιοαερίου – βιομάζας

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική ενισχύει βιοοικονομία / κυκλική οικονομία / βιομάζα

Με χρηματοδότηση από την νέα ΚΑΠ – Κοινή Αγροτική Πολιτική, θα υλοποιηθούν επενδύσεις βιοαερίου – βιομάζας, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα η κα Γιώτα Παπαλουκοπούλου, Προϊστάμενη Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΥΕ ΠΑΑ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο συνέδριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ».

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, με τη συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διοργανωτές την Α Energy, το ΣΔΙΤ Forum και επιστημονικό εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ.

Ειδικότερα, παρουσιάζοντας το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτική (ΚΑΠ) και του ανασχεδιασμού της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επεσήμανε τις επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται οι τομείς της βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας, ΑΠΕ, αξιοποίησης βιομάζας των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου και επαναχρησιμοποίησης νερού.

Με περιβαλλοντικό πρόσημο οι παρεμβάσεις της νέας ΚΑΠ

Αναφερόμενη ειδικότερα στους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτική (ΚΑΠ) που είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, η κα Παπαλουκοπούλου, επεσήμανε ότι εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, μέσω του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) και του Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη).

Η νέα ΚΑΠ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα κινητοποιήσει πόρους 20 δις ευρώ στην Ελλάδα, ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 πόροι 2 δις ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης σε μεταρρυθμιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.

  • Στιγμιότυπο παρουσίασης - Γιώτα Παπαλουκοπούλου διαφάνεια
  • Στιγμιότυπο παρουσίασης - Γιώτα Παπαλουκοπούλου διαφάνεια

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αναγκών και προσδιορισμού των αναγκών (ειδικοί στόχοι 4 και 8) προσδιορίστηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Προτεραιότητα σε Βιομάζα / Βιοοικονομία / κυκλική οικονομία

  • Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή.
  • Χρηματοδότηση χρήσεων γης και πρακτικών που συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών & στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα.
  • Ενίσχυση των προσπαθειών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στη γεωργία.
  • Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας, ΑΠΕ και αξιοποίησης βιομάζας των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, παραγωγή βιοαερίου και επαναχρησιμοποίηση νερού.
  • Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για ίδρυση για μονάδες στον τομέα της βιοοικονομίας.
  • Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών για βιοοικονομία/κυκλικής οικονομίας.
  • Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η κα Παπαλουκοπούλου, η κυκλική οικονομία, η παραγωγή ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας, εξυπηρετούνται μέσω πολλών παρεμβάσεων των Πυλώνων 1 και 2.

Διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακές επενδύσεις

Ο Πυλώνας 1, περιλαμβάνει οικολογικά προγράμματα (τομείς δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής), εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενίσχυση για κομποστοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών ή των κλαδεμάτων (θρυμματισμός, επεξεργασία και εφαρμογή του κομπόστ), Τομεακά Προγράμματα Οπωροκηπευτικών, Ελαιολάδου και Οίνου από Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους όπως επίσης διαχείρισης των αποβλήτων, αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας

Ο Πυλώνας 2, περιλαμβάνει επενδύσεις επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (40, 6 εκατ. € – εκτίμηση για 800 περίπου πράξεις), επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (156 εκατ. €- 1.900 πράξεις), ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ανταλλαγή γνώσεων & διάδοση πληροφοριών

Και στις τρέχουσες επενδύσεις η παραγωγή ενέργειας

Αναφερόμενη τέλος στις ιδιωτικές επενδύσεις στην γεωργία, στις οποίες δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επεσήμανε ενδεικτικές προωθούμενες επενδύσεις μέσα από το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης για την ενθάρρυνση ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη Γεωργία για το 2021-2024.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων για ζωοτροφές, η παραγωγή ενέργειας, ανακύκλωση και κομποστοποίηση, αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και των ΑΠΕ κυρίως σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αντλιοστάσια εξοικονόμηση νερού με την εγκατάσταση υδρομετρητών κα.

Διαβάστε ολόκληρη την παρουσίαση της κυρίας Γ. Παπαλουκοπούλου, εδώ:

Η παρουσίαση της κυρίας Παπαλουκοπούλου, έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ