Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΔΑ: Είμαστε ακόμα πίσω στην ανακύκλωση και όχι μόνον…

You are currently viewing Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΣΔΑ: Είμαστε ακόμα πίσω στην ανακύκλωση και όχι μόνον…
κ. Γιώργος Ηλιόπουλος

«Είμαστε αρκετά βήματα πίσω στην ανακύκλωση, ενώ ταυτόχρονα παραμένει υψηλότατο το ποσοστό ταφής των απορριμμάτων», τόνισε ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ, τοποθετούμενος στην ειδική Περιβαλλοντική Ενότητα του 4ου ΣΔΙΤ Forum.

H EEΔΣΑ, είναι ο επιστημονικός σύμβουλος τις πολιτείας σε θέματα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων με περίπου 600 μέλη, ανάμεσα στα οποία δήμοι, ΦΟΔΣΑ, κατασκευαστικές, μελετητικές, συμβουλευτικές εταιρείες, όπως επίσης και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων.

Το διοικητικό της συμβούλιο, έχει αναλάβει σειρά δράσεων για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα και την ταχύτερη δυνατή μετάβαση της χώρας από το γραμμικό καταναλωτικό στο κυκλικό μοντέλο, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

Και χαμηλή ανακύκλωση και υψηλότατη ταφή…

Ο κ. Ηλιόπουλος, συνοψίζοντας το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, ανέφερε ότι πέρα από την χαμηλή ανακύκλωση της τάξης του 20%, στη χώρα μας η ταφή παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα της τάξης του 80%. Η κυκλικότητα των πόρων είναι μόλις στο 3% όταν στην Ευρώπη βρίσκεται ήδη στο 12%, ενώ η ανακύκλωση που εξάγεται στην Κίνα δεν προσφέρει την ίδια προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας μας. Επομένως είναι προφανές ότι βρισκόμαστε ακόμα πολλά βήματα πίσω.

Δεν προλαβαίνουμε τους στόχους, νέα πρόστιμα από το 2026

Σε ότι αφορά την υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με την διαχείριση των αποβλήτων αλλά και εκείνων που αφορούν τα έργα ΣΔΙΤ, η σειρά και η πυραμίδα που πρέπει να ακολουθείται είναι ξεκάθαρη: Δράση και πρόληψη. Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Εφεξής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση των πόρων θα είναι βιώσιμη μόνον εφόσον προωθεί την αύξηση της ζωής των προϊόντων πριν καταστούν απόβλητα και την αύξηση της ανακυκλωσιμότητας τους όταν καταστούν απόβλητα, με παραγωγή νέων πρώτων υλών και νέων προϊόντων, υπενθύμισε ο πρόεδρος της ΕΕΣΔΑ. Για να προσθέσει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στους ευρωπαϊκούς στόχους του 2025, με αποτέλεσμα να έρθουν τα πρώτα πρόστιμα από το 2026 και μετά.

Τέλος εποχής στην ταφή, αγώνας για μείωση των υπολειμάτων

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους μέχρι το 2035 θα πρέπει να έχει επιτευχθεί, σε ποσοστό 65% και με ενδιάμεσους στόχους, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει, επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΣΔΑ, ότι πρέπει να δούμε εκτεταμένες δράσεις διαλογής στους Δήμους, καφέ κάδους, κάδους ανακύκλωσης, πράσινα σημεία και ικανότητα των δήμων ή συνεργατών να μπορέσουν να κάνουν την ξεχωριστή συλλογή την συγκομιδή σε χωριστά ρεύματα και να τα οδηγήσουν στους ενδιάμεσους αποδέκτες ή αν είναι καθαρά σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης με σκοπό να πάνε στις τελικές εταιρείες που θα τα επεξεργαστούν.

Τελικός στόχος είναι η μείωση των υπολειμάτων, γιατί δεν έχουμε πλέον καμία δυνατότητα να συνεχίσουμε να θάβουμε. «Οι χρηματοδοτήσεις στην ταφή τελείωσαν», κατέληξε ο κ. Ηλιόπουλος.