Βράβευση ΣΕΠΑΝ για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

You are currently viewing Βράβευση ΣΕΠΑΝ για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

Αναγνωρίζεται η συμβολή των ανακυκλωτών – μελών, λέει η πρόεδρος Λένα Μπέλση

Ο ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – τιμήθηκε για την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του στην δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ», που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με διοργανωτές την Α Energy, το ΣΔΙΤ Forum και επιστημονικό εταίρο την ΕΕΔΣΑ.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο καταχώρισης των αποβλήτων που διαχειρίζεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός (εφόσον είναι υπόχρεος φορέας εγγραφής και καταχώρισης στο ΗΜΑ) και αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξή του.

Σε μία περίοδο όπου η κυκλική οικονομία αποτελεί τη σημαντικότερη πρόσκληση αλλά και πρόκληση, η Τιμητική Διάκριση προς τον ΣΕΠΑΝ αφορά:

Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μέσα από συνεχείς ελέγχους

Την ιχνηλασιμότητα, που διασφαλίζει το ΗΜΑ μέσω των καταχωρούμενων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς παραγωγής, ανάκτησης, διάθεσης, αποθήκευσης, συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων και τελικά την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας, μέσα από συνεχείς και ουσιαστικούς ελέγχους.

η κα. Μπέλση, Πρόεδρος ΣΕΠΑΝ παραλαμβάνει το βραβείο τιμητικής διάκρισης από τον κ. Αραβώση
Στιγμιότυπο: η κα. Λένα Μπέλση, Πρόεδρος ΣΕΠΑΝ, παραλαμβάνει το βραβείο τιμητικής διάκρισης για τον ΣΕΠΑΝ
από τον κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το βραβείο παρέλαβε από τον Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Λένα Μπέλση, η οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Περήφανοι για την βράβευση οι κορυφαίοι ανακυκλωτές

«Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία αποτελεί μονόδρομο για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον. Σε αυτή την πορεία, είναι καταλυτικός ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα με την αρωγή και την συνεργασία του κρατικού μηχανισμού. Οι εταιρείες – μέλη του ΣΕΠΑΝ, κορυφαίοι ανακυκλωτές της χώρας, είναι περήφανοι γι’ αυτή τη βράβευση που αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία και τη συμβολή τους σε αυτό το εθνικό στοίχημα.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΠΑΝ (πρώην ΣΕΒΙΑΝ) – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, συστάθηκε από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε Α) ανακύκλωσης – ανάκτησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών είτε Β) επεξεργασίας αποβλήτων προς παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών είτε γ) ενεργειακής αξιοποίησης.

Δράσεις για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

Βασική αποστολή του ΣΕΠΑΝ είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας, μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Ανάμεσα σε αυτές, η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, της ενεργειακής αξιοποίησης ή και άλλων μορφών αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα αλλά και η παραγωγή τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων στη βάση βέλτιστων πρακτικών Κυκλικής.

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία της κυρίας Μπέλση, πατήστε εδώ.