Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας: Ανησυχία για τη λειτουργία βιομηχανίας επεξεργασίας και καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων

You are currently viewing Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας: Ανησυχία για τη λειτουργία βιομηχανίας επεξεργασίας και καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων

Πρόκειται για ένα από τα τρία εργοστάσια που η Ελλάδα έχει υποχρέωση να λειτουργήσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία αυτού του είδους των αποβλήτων

Την έντονη ανησυχία τους για τους όρους επικείμενης λειτουργίας βιομηχανίας επεξεργασίας και καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, διατυπώνουν σε ειδική αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, δύο γιατροί και ένας σύμβουλος ασφαλείας των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στη ΒΙ.ΠΕ.

Ειδικότερα: Με αίτησή τους προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Τάσος Γιακουμής, Διευθυντής ΕΣΥ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας, ο κ. Παναγιώτης Κανελλάκης, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Ιατρός του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας και ο κ. Αμβρόσιος Φράγκος, Σύμβουλος Υγείας-Ασφάλειας εργαζομένων και Προστασίας Περιβάλλοντος στην ΒΙΠΕ Πάτρας, ζητούν να αποδοθούν πλήρη στοιχεία του φακέλου της θετικής απόφασης για την αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Όπως επίσης επισημαίνουν σε ανοικτή επιστολή προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, το εν λόγω εργοστάσιο, είναι ένα από τα τρία εργοστάσια που η χώρα μας έχει υποχρέωση να λειτουργήσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία αυτού του είδους των αποβλήτων.

Εξειδικευμένη μονάδα καύσης

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μονάδα που πρέπει να διαχειριστεί και να προβεί σε καύση επικίνδυνων υγειονομικών, τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την ακεραιότητα των εργαζομένων στο εργοστάσιο και τη ΒΙΠΕ, των κατοίκων των όμορων περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος (φυτά, ζώα, εδάφη, ύδατα υπόγεια ή επιφανειακά και ποιότητα αέρα).

Το θέμα, έγινε γνωστό πρόσφατα, με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας και τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (20/12/2023).

Όπως αναφέρουν οι υπογράφοντες την επιστολή, ερευνώντας το ιστορικό αυτής της -τελικής- απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανακαλύψαν ότι οι ίδιοι παράγοντες, τον Αύγουστο του 2023 είχαν υπογράψει αρνητική – απορριπτική απόφαση για την ίδια μονάδα.

Ακολούθησε, μετά από προσφυγή της εταιρίας στον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Θ. Σκυλακάκη, αναπομπή της απόφασης για τυπικούς λόγους και τελικά χωρίς να υπάρξει νέα μελέτη – στοιχεία υπογράφηκε θετική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για τη μονάδα, η αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχε γνωματεύσει θετικά για την έγκριση με πολυάριθμες παρατηρήσεις, με πολυσέλιδη αναφορά των ελλείψεων της μελέτης και τη μη τεκμηρίωση της επάρκειας – ασφάλειας της μεθόδου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Ελλείψεις στην μελέτη

Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά οι παρακάτω:

  • Η μέθοδος καύσης που θα χρησιμοποιηθεί -πυρόλυση- δεν ενδείκνυται για τα συγκεκριμένα απόβλητα (εφαρμόζεται σε προεπεξεργασμένα αστικά απόβλητα και υπολείμματα τεμαχιστή αποβλήτων/πλαστικών).
  • Η καταλληλότητα της μεθόδου είναι η λιγότερη ενδεδειγμένη και θα έπρεπε να τεκμηριωθεί σε σύγκριση με τις άλλες διαθέσιμες τεχνικές.
  • Στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται εναλλακτικές λύσεις ως προς την τεχνολογία. Θα έπρεπε να γίνει αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση και η αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης της.
  • Δεν περιλαμβάνεται ρητή απαρίθμηση των ποσοτήτων των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να αποτεφρωθούν σε αυτήν.
  • Δεν περιλαμβάνεται καθορισμός των ελάχιστων και των μέγιστων ροών των επικίνδυνων αποβλήτων και της μέγιστης περιεκτικότητάς τους σε αέριους ρύπους.
  • Δεδομένου ότι η μονάδα αποτελεί εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας στην βασική έκθεση σε τοξικές ουσίες, θα πρέπει να εξεταστούν και τα σενάρια μεγάλων ατυχημάτων, κάτι που δεν υφίσταται Οι ελλείψεις αυτές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον της περιοχής. Οι αέριοι ρύποι, φαινόλες, διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα είναι ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα αναπαραγωγικά συστήματα, ένοχες καρκινογενέσεων και άλλων σοβαρών βλαβών της υγείας.

Καταληκτικά, οι υπογράφοντες γιατροί διερωτώνται αν είναι σύννομη η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αν εξασφαλίζεται η υγεία εργαζομένων/πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος και καλούν κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και πολίτη να πάρει θέση.