Βασιλική Στεργίου, Eunomia: Βασικά εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία

You are currently viewing Βασιλική Στεργίου, Eunomia: Βασικά εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία

Υστερεί το ποσοστό υποκατάστασης στην τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Στα κύρια εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην δική της παρουσίαση, η Βασιλική Στεργίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA Senior Consultant της Eunomia, στο συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων-Βιομάζα.

Αντλώντας στοιχεία από σχετική μελέτη που εκπόνησε η Eunomia το 2020, για λογαριασμό του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ), του ΥΠΕΝ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνόψισε τα κύρια αυτά εμπόδια ως εξής:

  • Απουσία επαρκούς οικονομικού κινήτρου (τέλους ταφής)
  • Περιορισμένη παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων εντός της χώρας
  • Καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης
  • Έλλειψη εμπιστοσύνης και κοινωνικής συναίνεσης

Σημειώνεται ότι κατά το 2020, το ποσοστό υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα στην τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, ανερχόταν μόλις στο 7%, ποσοστό δυσανάλογο σε σχέση με το αντίστοιχο 44,4% μέσο ποσοστό στην ΕΕ (2016).

Ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών

Στις τεχνικές προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της μελέτης για την αναβάθμιση των εν λειτουργία/ υπό κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται: Η ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών στην τσιμεντοβιομηχανία για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων εφόσον δεν έχουν ήδη ενσωματωθεί (όπως Clorine by-pass και Precalciner) και επένδυση κεφαλαίου. Η Προσαρμογή επιλεγμένων κύριων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων για παραγωγή απορριμματογενών καυσίμων Η αύξηση της χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων.

Όσον αφορά τον τομέα παραγωγής ενέργειας, το κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών είναι πολύ υψηλό και τα συστήματα αντιρρυπαντικού ελέγχου αντιστοιχούν έως και σε 50% του συνολικού κόστους επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη εφαρμογές (cases) σε επίπεδο ΕΕ.

Η φορολόγηση που ακολουθείται στην ΕΕ

Στις προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου συμπεριλήφθηκε η δομή φορολόγησης που ακολουθείται στην ΕΕ και συγκεκριμένα: Φόρος για την υγειονομική ταφή μη επεξεργασμένων αποβλήτων. Ένας χαμηλότερος φόρος για την υγειονομική ταφή αποβλήτων που έχουν υποστεί προεπεξεργασία, Φόρος αποτέφρωσης (βάσει της περιεκτικότητας των εκπομπών σε άνθρακα είτε κατ’ αποκοπή), Φόρος συναποτέφρωσης εναλλακτικών καυσίμων (χαμηλότερος από τον φόρο αποτέφρωσης, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι οι τσιμεντοβιομηχανίες περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, ενώ οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης όχι) κα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση:

H παρουσίαση της κυρίας Στεργίου, έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ