34,4 τόνοι υγρά και 35 τόνοι στερεά απόβλητα – ρυπασμένο χώμα συλλέχθηκαν από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της DENVER SLOPS στην Τανάγρα

You are currently viewing 34,4 τόνοι υγρά και 35 τόνοι στερεά απόβλητα – ρυπασμένο χώμα συλλέχθηκαν από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της DENVER SLOPS στην Τανάγρα

Το ΥΠΕΝ στοχεύει στην άμεση ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων

34,4 τόνοι υγρά και 35 τόνοι στερεά απόβλητα – ρυπασμένο χώμα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο καθαρισμού και απορρύπανσης του ρέματος Σαρανταπόρου, μετά την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της DENVER SLOPS AEBE στο Δήμο Τανάγρας στην Βοιωτία.

Το έργο, ανέλαβε η εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων Polyeco κατ΄ εντολή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποτροπή σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς από τη διαφυγή – διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων (κυρίως υδρογονανθράκων), που διέρρευσαν εντός και εκτός του γηπέδου της DENVER SLOPS ΑΕΒΕ, καθώς και στο ρέμα και στα πρανή αυτού.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, εντατικοποιούνται οι ενέργειες τους για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ έχει θέσει ως στόχο την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων, με συμπληρωματική εργολαβία που θα αναθέσει άμεσα ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για να αποφευχθεί περαιτέρω περιβαλλοντική ζημιά.

Τήρηση νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα

Οι εργασίες καθαρισμού του ρέματος πραγματοποιούνται, τηρώντας το σύνολο των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αφενός διότι δεν αποτελούν έργα και αφετέρου διότι αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση συνεπειών φυσικής καταστροφής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μονάδα αναγέννησης μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, παραγωγής γράσου και επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων «DENVER SLOPS» διέθετε την υπ’ αρ. 168080/18.4.2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οκταετούς διάρκειας. Στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ δεν εντοπίστηκε ανανέωση ισχύος της εν λόγω ΑΕΠΟ.

Την επόμενη ημέρα της κατάσβεσης, τα κλιμάκια των Επιθεωρητών διαπίστωσαν, ότι από το εργοστάσιο της DENVER SLOPS AEBE, μετά την πυρκαγιά, έρεαν επικίνδυνα απόβλητα υδρογονανθράκων (αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων, πίσσας και άλλων υδρογονανθράκων) σε γειτονικό με το εργοστάσιο ρέμα. Απευθύνθηκαν, αυθημερόν, στην υπεύθυνη εταιρεία DENVER SLOPS AEBE, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της ρύπανσης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς. Υπενθυμίζεται πως η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη, δασική περιοχή της Μάνδρας, επεκτάθηκε στο χώρο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου DENVER SLOPS ΑΕΒΕ, στο Δήμο Τανάγρας ΔΕ Δερβενοχωρίων, ΠΕ Βοιωτίας.

Ταυτόχρονα, στην γειτονική εγκατάσταση της ΕCORECOVERY Α.Ε. δεν εντοπίστηκε περιβαλλοντική ζημιά, κατά την αυτοψία, καθώς όλες οι απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού είχαν, ήδη, γίνει από τους υπευθύνους της εταιρείας.