Πώς θα υπάρξει έξτρα ηλεκτρικός χώρος για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες

You are currently viewing Πώς θα υπάρξει έξτρα ηλεκτρικός χώρος για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες
Ο κ. Διονύσης Παπαχρήστου, Διευθυντής Επικοινωνίας ΡΑΕ

Πώς θα υπάρξει έξτρα ηλεκτρικός χώρος για τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση, ήταν ένα από τα ερωτήματα που τέθηκε μετ΄επιτάσεως στο επιχειρηματικό Φόρουμ, που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς και το επενδυτικό φόρουμ Α Εnergy, στις 22 Φεβρουαρίου στο ΕΒΕΠ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του επιχειρηματικού Φόρουμ, διαπιστώθηκε από τους παρευρισκόμενους βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς φορείς, συναντίληψη μεν για την αναγκαιότητα συγκρότησης επιχειρηματικών ενεργειακών κοινοτήτων, πλην όμως αναφέρθηκαν και σημεία του σχεδίου νόμου που πρέπει να βελτιωθούν, με έμφαση στον παρεχόμενο προς τις Επιχειρηματικές Κοινότητες χώρο. Όλοι πάντως, συμφώνησαν στον καταλυτικό ρόλο των εισηγήσεων της ΡΑΕ για τα θέματα της αυτοπαραγωγής, των Επιμελητηρίων και Βιομηχανικών Συνδέσμων για την σύσταση των Επιχειρηματικών Κοινοτήτων, αλλά και στις υπάρχουσες δυνατότητες αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών, τόσο στον τομεά των φωτοβολταϊκών, όσο και στον τομέα της αποθήκευσης Ενέργειας.

Μια επίκαιρη πρόταση για την Ολομέλεια της ΡΑΕ

Σε ότι αφορά την αύξηση του ηλεκτρικού χώρου για αυτοπαραγωγή από τις Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες, μια ουσιαστική και εφικτή πρόταση, που κατατέθηκε με την ευκαιρία της εκδήλωσης, είναι στο πλαίσιο της αναμενόμενης εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – ΡΑΕ για τις περικοπές ισχύος σε έργα ΑΠΕ, να προταθεί επιπλέον χώρος για την αυτοπαραγωγή, στη θέση έργων που θα περικοπούν.

Η πρόταση με την οποία συντάχθηκαν, τόσο οι συνδιοργανωτές όσο και οι συνεργαζόμενοι επιχειρηματικοί φορείς, κατατέθηκε από τον κ. Στέλιο Ψωμά, ειδικό σύμβουλο του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών – ΣΕΦ. Από τη δική του πλευρά, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ κ. Διονύσης Παπαχρήστου, ανέλαβε να μεταφέρει την πρόταση στην Ολομέλεια της Αρχής, που είναι και η αρμόδια για την σχετική γνωμοδότηση. Βέβαια, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαχρήστου, η τελική απόφαση σχετικά και με τις περικοπές που θα προταθούν, αλλά και με την τελική διάθεση του έξτρα ηλεκτρικού χώρου, είναι πολιτική.

Αξιοποίηση και των μικροδικτύων

Μια άλλη πρόταση, προερχόμενη από τον κ. Πέτρο Μαντά, Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών – ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ. ΠΕ, είναι να εξεταστούν και λύσεις συστημάτων net metering ή virtual net metering σε συνδυασμό με μικροδίκτυα, που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι σύμμαχο στην υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής από την βιομηχανία σε κορεσμένα δίκτυα. Σημειώνεται ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε και στον χαιρετισμό του κ. Μαντά, ότι, Βιομηχανικές Περιοχές μέλη του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, όπως η ΒΙΠΕ Λάρισας, προχωρούν ήδη σε σύσταση Επιχειρηματικών Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς δεκάδες εγκατεστημένες επιχειρήσεις που έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να αξιοποιήσουν την αυτοπαραγωγή, προσέκρουσαν πάντα στο γνωστο εμπόδιο: Την έλλειψη ηλεκτρικού χώρου.

Η λύση των 3 Α του ΕΒΕΠ

Στη δική του παρέμβαση, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, εγκαίρως σημείωσε την αναγκαιότητα να δοθεί η δυνατότητα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις να επενδύσουν στις ΑΠΕ, είτε κατά μόνας, είτε σε συνεργασία με άλλες ομοειδείς, προκειμένου να καλύψουν μέρος ή και το όλον της ενέργειας που καταναλώνουν, καθιστώντας την απόσβεση της επένδυσης διπλά επωφελή, καθώς η φθηνή ενέργεια θα επιδρούσε στο τελικό κόστος παραγωγής, άρα και πώλησης προϊόντων, ενώ, επίσης, θα δημιουργούσε μία νέα επιχειρηματική δυναμική στον τομέα, ανοίγοντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη λύση Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση που έχει προτείνει το Επιμελητήριο στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία συνάδει με την ηλιακή στρατηγική της Ε.Ε., ενώ τόνισε ότι, στο πλαίσιο συζήτησης στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, που διεξήχθη παρουσία της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), κας Αθηνάς Χατζηπέτρου, διερευνήθηκε και το ζήτημα της χρηματοδοτικής στήριξης επενδύσεων σε ΑΠΕ. Η Ελλάδα, είπε, πρέπει να μετατρέψει αυτήν την ενεργειακή κρίση σε ευκαιρία, για να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, αλλά και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από τα κόστη αποπληρωμής της ηλεκτρικής ενέργειας, που επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος.

Αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος του ενεργειακού κόστους

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής Πειραιώς, Δημήτρης Μαθιός, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην βιομηχανική παραγωγή εστιάζοντας, μεταξύ των άλλων, στα θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του, δομικού πλέον, ανταγωνιστικού μειονεκτήματος σε κόστος ενέργειας, το οποίο θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη και κατ’ επέκταση, και η Ελλάδα εντός της Ε.Ε. τα επόμενα αρκετά χρόνια. Μάλιστα, σημείωσε πως η αντιμετώπισή της είναι απαραίτητο να επιτευχθεί χωρίς σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, γιατί, κάτι τέτοιο, θα εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους επιβίωσης βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Αλλαγή τοπίου με τον Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό

Στη δυνατότητα των Επιχειρηματικών Ενεργειακών Κοινοτήτων να συνδέονται και στην Υψηλή Τάση μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, αλλά και στα προγράμματα που θα επιδοτούν τις μπαταρίες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, επέμεινε ιδιαίτερα στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Για να προσθέσει ότι, οι Επιχειρηματικές Ενεργειακές Κοινότητες, στο πλαίσιο της δυνατότητας του εικονικού συμψηφισμού, αλλάζουν εντελώς το τοπίο της Αυτοπαραγωγής και να καταλήει στον καταλυτικό ρόλο των Επιμελητηρίων για την σύσταση και επιτυχία τους.

Στα παραδείγματα εξάλλου που παρουσιάστηκαν από διακεκριμένους ομιλητές και ειδικούς της αγοράς, προέκυψε σαφώς το όφελος που μπορεί να υπάρξει για την μεταποίηση στο πλαίσιο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, Αναλύθηκαν επίσης η ένοια του ταυτοχρονισμού και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, αλλά και τεχνολογικές λύσεις στους τομείς των φωτοβολταϊκών, αλλά και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο την εξ ολοκλήρου κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.