Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πολιτική επιλογή

You are currently viewing Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πολιτική επιλογή

Η πυρηνική ενέργεια δεν πρέπει να αποτελέσει επ’ ουδενί πολιτική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης, με προμήθειά της από Βουλγαρία ή άλλη χώρα, επισημαίνει στο φόρουμ Α Energy, o κ. Χαράλαμπος Πίππος, Επίτιμος Διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ).

Σε μία περίοδο όπως η σημερινή, όπου λόγω των οδυνηρών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία στον ενεργειακό τομέα, οι ευρωπαϊκές χώρες, παραμένουν εξ ανάγκης ανοικτές σε όλες τις εναλλακτικές λύσεις για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό, η επισήμανση ενός τόσο έμπειρου στελέχους του χώρου, έχει ιδιαίτερη σημασία. Από την μακροχρόνια συμμετοχή του ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε αρμόδια εθνικά, περιφερειακά κοινοτικά και διεθνή ενεργειακά όργανα και φόρα, ο κ. Πίππος είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι η πυρηνική ενέργεια από πλευράς δυνητικού ατυχήματος είναι τόσο επικίνδυνη, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λύση του προβλήματος για την Ελλάδα.

Stop στην ρωσοτουρκική μεθόδευση για τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου

ο κύριος Χ. Πίππος ο οποίος εντάσσεται κατά στην πυρηνική ενέργεια
o κ. Χαράλαμπος Πίππος

Επιπλέον, επισημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και η νέα, λίαν επικίνδυνη, τουρκορωσική μεθόδευση κατασκευής του, αρχικά απορριφθέντος ως επιλογή, πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου της Τουρκίας, δίπλα στη Σμύρνη και στο Αιγαίο, σε εξόχως σεισμογενή περιοχή. Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό; Με πολιτικές κινητοποιήσεις της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης δέουσας σχετικής παρέμβασης στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για την πυρηνική ασφάλεια (EURATOM). Κάτι το αντίστοιχο, είχε επιτύχει η Ελλάδα και παλαιότερα με σύντονες ενέργειες σύσσωμης της Βουλής των Ελλήνων σε στενή, τότε, συνεργασία με ΗΠΑ και την εκεί ισχυρή Ελληνική Ομογένεια.

Συνδυασμός από ασφαλέστερες ενεργειακές λύσεις

Υπάρχουν άλλες ασφαλέστερες ενεργειακές λύσεις για αντιμετώπιση της σημερινής και προσεχούς ενεργειακής κρίσης τιμών και επαρκούς τροφοδοσίας της χώρας μας, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, οπωσδήποτε, η επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών σταθμών της χώρας μας, η σταδιακή αύξηση εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου πρωτίστως από Κατάρ, ΗΠΑ και Αίγυπτο, με παράλληλη επιτάχυνση της ενίσχυσης της σχετικής αποθηκευτικής δυνατότητας της χώρας, όπως επίσης και η περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε τα μικρά υδροηλεκτρικά αναστρέψιμης λειτουργίας και οι μονάδες βιομάζας και γεωθερμίας, με δέουσα ενίσχυση των απαιτούμενων ενεργειακών διασυνδέσεων.

Εφικτή η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο ενεργειακής διαμετακόμισης στη ΝΑ Μεσόγειο

Τέλος, μια σειρά από παράγοντες θα ενισχύσουν σημαντικά το εθνικό ενεργειακό μας συστήματος καθώς και του Νότιου Ενεργειακού Διαδρόμου της Ε. Ένωσης, καθιστώντας έτσι εφικτό τον στόχο της σταδιακής μετατροπής της χώρας μας σε κόμβο ενεργειακής διαμετακόμισης στη ΝΑ Μεσόγειο με συνακόλουθη ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας σε βραχυ-μεσοπρόθεσμη βάση.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

• Η σταθερή πολιτική δέσμευση της χώρας για συνέχιση κι επιτάχυνση των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των διαθέσιμων και δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου και πετρελαίου) στην Ελληνική Επικράτεια
• Η συστηματική και συνεχής ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων αύξησης μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, πρωτίστως μέσω του ήδη ολοκληρωμένου αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και των ήδη εγκεκριμένων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί 5ης Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ε.Ε. το 2014, σχετικών Έργων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΣΣ EASTMED φυσικού αερίου και EUROASIA INTERCONNECTOR ηλεκτρισμού)
• Οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), όπως η ήδη ολοκληρωμένη στην Αλεξανδρούπολη από τον Όμιλο Κοπελούζου

Μην το βάζουμε κάτω: Υπάρχουν εναλλακτικές…

Το δικό μας συμπέρασμα από την παραπάνω συνοπτική καταγραφή από τον κ. Πίππο; Η χώρα μας έχει εναλλακτικές λύσεις στην ενεργειακή κρίση, τις οποίες μπορεί άμεσα να αξιοποιήσει. Οι λύσεις αυτές δεν είναι μονοσήμαντες, αλλά συνδυαστικές και γι΄αυτό προϋποθέτουν έξυπνο καταμερισμό. Τι θα προσθέταμε από τη δική μας πλευρά; Ασφαλώς την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυτοπαραγωγή ως διέξοδο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τους εφιαλτικούς λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Για όλα αυτά τα θέματα θα επανέλθουμε πολύ σύντομα με προτάσεις και λύσεις από τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη της ενεργειακής αγοράς.