Έντοκα γραμμάτια κρατών: Μία απόδοση που καλύπτει τον πληθωρισμό

You are currently viewing Έντοκα γραμμάτια κρατών: Μία απόδοση που καλύπτει τον πληθωρισμό

Ελεγχόμενος κίνδυνος και ελκυστική απόδοση, υποστηρίζει η HellasFin

Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για τα Έντοκα Γραμμάτια, με τους εκδότες – κράτη να είναι οι πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης, αλλά και η ΗΠΑ, αξιολογεί θετικά ή εταιρεία HellasFin. Με αυτό το επενδυτικό καλάθι, εκτιμά ότι στηρίζεται και ενισχύεται μεταξύ άλλων και το Ελληνικό Κράτος μέσω των Εντόκων Γραμματίων με βραχυπρόθεσμη διάρκεια 3,6 και 12 μηνών.

Η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, αφού η διαρκής αύξηση των επιτοκίων ενσωματώθηκε στις νέες εκδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων, με αποτέλεσμα οι τρέχουσες αποδόσεις τους είναι ικανοποιητικές σε σχέση με το πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

Στο σημερινό έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, ένας αποταμιευτής – επενδυτής, ο οποίος διατηρεί τα κεφάλαιά του σε τραπεζικές καταθέσεις και οι οποίες προσφέρουν επιτόκια κοντά στο επίπεδο του μηδενός, μπορεί να εξετάσει την τοποθέτηση της ρευστότητάς του σε Έντοκα Γραμμάτια.

Τι είναι τα Έντοκα Γραμμάτια

Τα Έντοκα Γραμμάτια είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα γραμμάτια με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες. Έχουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, εφόσον διακρατηθούν μέχρι την λήξη τους, σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα όπως ομόλογα και μετοχές. Δεν δίνουν τοκομερίδια όπως τα ομόλογα, αλλά η τιμή αγοράς τους είναι συνήθως μικρότερη από την ονομαστική αξία που θα εισπράξει ο κάτοχος στην λήξη τους. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της τιμής στη λήξη, είναι και η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στο τέλος.

Ενδεικτικό παράδειγμα

Ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει σε έντοκα γραμμάτια ελληνικού κράτους αξίας 1.000 € το κάθε ένα. Ενημερώνεται σε ποια τιμή διαπραγματεύονται σήμερα, ας πούμε στο 97, που σημαίνει στο 97% της αξίας τους, άρα θα χρειαστεί να δώσει για κάθε ένα έντοκο 97%*1000=970€, γνωρίζοντας ότι στη λήξη θα λάβει το 100% της αξίας τους, δηλαδή 1,000€, άρα 30€ επιπλέον κέρδος από την επένδυσή του.

Αντίστοιχα, υπολογίζει για 10 έντοκα αξίας 1,000 € το ένα = 10,000 € σύνολο, θα δαπανήσει 9,700 € και στη λήξη θα εισπράξει 10,000 €, άρα επιπλέον 300€ και ούτω καθεξής για μεγαλύτερα ποσά.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το έντοκο γραμμάτιο μπορεί να πωληθεί ακόμη και πριν τη λήξη του, στην τιμή που διαπραγματεύεται εκείνη την ημέρα, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη, ίδια ή μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του.

Ο βασικός κίνδυνος είναι, να μην πληρώσει στη λήξη ο εκδότης, που σημαίνει χρεωκοπία του εκδότη. Η πιθανότητα όμως αυτή είναι υπερβολικά χαμηλή και δεν έχει συμβεί ποτέ από τα συγκεκριμένα κράτη – εκδότες στην σύγχρονη οικονομική ιστορία. Οι τρέχουσες εκδόσεις των Εντόκων Γραμματίων προτείνονται από την ΗellasFin, είτε σε ατομική συμμετοχή είτε σε ένα χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμου χρέους από διαφορετικούς εκδότες, για ιδιώτες ή εταιρίες που αναζητούν επιτόκιο για τα διαθέσιμά τους με πολύ χαμηλό ρίσκο και διάρκεια επένδυσης από 3 μήνες έως και 12 μήνες.