Τα κονδύλια του ελληνικού REPowerEU: Προωθούνται δράσεις εξοικονόμησης, υδρογόνο-βιομεθάνιο και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

You are currently viewing Τα κονδύλια του ελληνικού REPowerEU: Προωθούνται δράσεις εξοικονόμησης, υδρογόνο-βιομεθάνιο και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Πως θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων του ελληνικού REPowerEU

Δράσεις εξοικονόμησης, υδρογόνο-βιομεθάνιο και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προωθούνται μέσω του ελληνικού REPowerEU, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το σύνολο της χρηματοδότησης του REPowerEU, που εγκρίθηκε απο την ΕΕ, ανέρχεται σε 795 εκατ. ευρώ, από τα οποία 560 εκατ ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης, 75 εκατ. για υδρογόνο και βιομεθάνιο, 75 εκατ. για την εφοδιαστική αλυσίδα του CCS (συστήματα μεταφοράς και αγωγοί) και 85 εκατ για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Ειδικότερα, τα κονδύλια του RepowerEU κατανέμονται ως εξής:

  • Κονδύλια 560 εκατ. ευρώ για δράσεις ενεργειακής απόδοσης: νέα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ Επιχειρώ», «Φωτοβολταϊκά στην Στέγη»,«Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα», βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Κεφάλαια 75 εκατ. ευρώ για πιλοτικά έργα παραγωγής υδρογόνου και βιομεθανίου, με στόχο την ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 45 MW μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024.
  • 75 εκατ. ευρώ για έργα δέσμευσης άνθρακα Carbon Capture and Storage (CCS). Σύστημα μεταφοράς ποσοτήτων CO2 προς το κοίτασμα του Πρίνου με αγωγό στην Αττική που θα συνδέει δύο τσιμεντοβιομηχανίες με ένα τερματικό υγροποίησης διοξειδίου του άνθρακα. Ο αγωγός θα μεταφέρει τους ρύπους από τις τσιμεντοβιομηχανίες μέχρι το τέρμιναλ, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην πύλη «εισόδου» LNG στη Ρεβυθούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία θα υποδείξουν οι τεχνικές μελέτες. Στη συνέχεια, το υγροποιημένο πλέον CO2 θα μεταφέρεται ακτοπλοϊκώς στον Πρίνο, ώστε να αποθηκευτεί στην υποδομή. Ο αγωγός θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2026, με την κατασκευή του να ολοκληρώνεται στο τέλος του προηγούμενου έτους.
  • 85 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση επιπλέον συστημάτων αποθήκευσης

Οπως προαναφέρθηκε, περί τα 560 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δημοφιλή προγράμματαν ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονομώ».

Τα 560 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε δράσεις που προωθούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Ανάμεσα τους και 11.500 κατοικίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το λίφτινγκ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για προγράμματα «Εξοικονομώ» που θα προκηρυχθούν και θα επιδοτήσουν τέτοιες παρεμβάσεις. Από τις προαναφερόμενες κατοικίες, οι 2.500 θα πρέπει να αφορούν σε ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές. Επιδοτήσεις έρχονται και για κτίρια του δημοσίου.

«Φωτοβολταϊκά στη στέγη»

Από το αναθεωρημένο σχέδιο προκύπτει, επίσης, ότι στο πακέτο των 650 εκατ. ευρώ θα διατεθούν δράσεις που θα επιδοτούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη. Στόχος είναι μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024 να εγκατασταθούν 11.580 συστήματα.

«Αλλάζω θερμοσίφωνα»

Στο ίδιο πακέτο προβλέπεται και νέο πρόγραμμα για την εγκατάσταση 171.100 ηλιακών θερμοσιφώνων. Θα επιδοτηθεί η απόσυρση των συμβατικών θερμοσιφώνων με την αντικατάσταση τους με ηλιακούς. Στο πρόγραμμα θα προβλέπεται και η επιδότηση για αντλίες θερμότητες. Μέχρι το τέλος του 2025 ο στόχος είναι η εγκατάσταση 171.700 ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών