DIMKAT: Εντείνει τη δραστηριότητα στο net metering για τη βιομηχανία

You are currently viewing DIMKAT: Εντείνει τη δραστηριότητα στο net metering για τη βιομηχανία

Ολοκλήρωσε Φ/Β έργο net metering για την Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

Η DIMKAT εντείνει τη δραστηριότητά της στο net metering για τη βιομηχανία, τομέα που γνωρίζει καλά και στον οποίο αναμένεται άνθιση, λόγω της θεσμοθέτησης και του virtual metering (απομακρυσμένου ενεργειακού εικονικού συμψηφισμού).

Πρόσφατα, ολοκλήρωσε Φ/Β έργο τύπου net metering για λογαριασμό της βιομηχανίας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ με συνολική μέγιστη ισχύ 999.54 kWp. Ειδικότερα, ανέλαβε υπηρεσίες σχεδιασμού και μελέτης, προμηθειών του απαραίτητου εξοπλισμού για την κατασκευή, εργασιών εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, φωτοβολταϊκού σταθμού ενεργειακού συμψηφισμού, επί των στεγών του εργοστασίου της ΜΑIΛΛΗΣ στα Οινόφυτα. Βασικό κριτήριο του όλου σχεδιασμού, ήταν η ελαχιστοποίηση των απωλειών και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης, τηρώντας όλα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα απαιτήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Στο έργο, τοποθετήθηκαν 1.851 ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου LR5-72HBD από την LONGI με ισχύ 540 Wp έκαστο. Αναμένεται να παράξει 1600000kwh ανά έτος. Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν, είναι της εταιρείας Huawei, η οποία κατατάσσεται στις πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις Inverter με πιστοποιημένους συνεργάτες στην Ελλάδα με άμεση ανταπόκριση σε τεχνική υποστήριξη. Το σύστημα έδρασης των ΦΒ πλαισίων επί βιομηχανικής στέγης προήλθε από την εταιρεία EUROPA. Κύριος εργολάβος του έργου ήταν η εταιρεία Z GROUP.

Αλλαγή σκηνικού για την πιο συμφέρουσα «πράσινη» επένδυση

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, η συντριπτική πλειονότητα των βιομηχανικών ομίλων, θεωρούν το net metering ως την πλέον οικονομικά συμφέρουσα «πράσινη» επένδυση. Μέχρι σήμερα, τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων net metering έχουν μόνον οι βιομηχανικοί καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, αντιμετωπίζοντας βέβαια σημαντικούς περιορισμούς, λόγω του προβλήματος χωρητικότητας στα δίκτυα.

Η απόφαση όμως του Υπουργείου Περιβάλλοντος να «ανοίξει» για τις βιομηχανίες (μέσης και υψηλής τάσης) και τον ενεργειακός εικονικό συμψηφισμό (virtual net metering), θεσπίζοντας τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικών ενεργειακών κοινοτήτων, αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό. Μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εγκαθιστούν τα φωτοβολταϊκά σε χώρους μακριά από τις εγκαταστάσεις τους, όπως συμβαίνει ήδη στις Ενεργειακές Κοινότητες που μπορούν να δημιουργήσουν φυσικά πρόσωπα και Δήμοι. Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός επιτρέπει την απομακρυσμένη παράγωγή της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημεία που αυτή θα καταναλωθεί, αρκεί να βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια.

Μία τέτοια προοπτική θα επιτρέψει για παράδειγμα σε βιομηχανίες μίας Περιφέρειας να ιδρύσουν μία Κοινότητα, ώστε να εγκαταστήσουν στην ίδια ελεύθερη έκταση ένα μεγάλο μέρος των φωτοβολταϊκών τους. Έτσι, το «πράσινο» αυτό χαρτοφυλάκιο θα έχει αρκετά μεγάλη ισχύ ώστε να παρακάμψει τα προβλήματα ηλεκτρικού «χώρου» στο δίκτυο διανομής και να συνδεθεί στο σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, όπου δεν εντοπίζονται τα ίδια προβλήματα.

Η λύση του ενεργειακού εικονικού συμψηφισμού

Ο ενεργειακός εικονικός συμψηφισμός αναμένεται να δώσει νέα ώθηση τόσο στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της υψηλής, όσο και της μέσης τάσης, καθώς αρκετές δεν διαθέτουν παρακείμενες ελεύθερες εκτάσεις, για να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα για τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Μάλιστα, για το ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που θα μπορεί να καλύψει ένα εργοστάσιο μέσω net metering (θα εξαρτηθεί από το ύψος στο οποίο θα τεθεί το όριο ισχύος), η λύση του ενεργειακού συμψηφισμού θεωρείται πιο ευνοϊκή από τη σύναψη «πράσινων» PPAs, καθώς το ισοζύγιο παραγωγής – κατανάλωσης ηλεκτρικής εκκαθαρίζεται εντός τριετίας, ενώ αντίθετα στην περίπτωση των ΡΡΑs δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού. Επίσης, στην περίπτωση των PPAs, οι βιομηχανίες θα επιβαρύνονται και με το κόστος των Λογαριασμών Προσαύξησης..

Σε ότι αφορά το όριο ισχύος για τα συστήματα net metering στο σύστημα μεταφοράς δεν έχιε γνωστοποιηθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι βέβαιο ότι θα κινείται πάνω από τα 3 Μεγαβάτ, το οποίο είναι το όριο που ισχύει για τη μέση τάση.