Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις: Ποδαρικό κάνει το 2024 με πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έως 15 εκ. ευρώ

You are currently viewing Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις: Ποδαρικό κάνει το 2024 με πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έως 15 εκ. ευρώ

Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού θα ανέρχεται έως 20% και για μπαταρίες έως 40%. Θα επιδοτηθούν έως 3.000 επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αιτήσεις στο ΤΑΙΠΕΔ

“Ποδαρικό” κάνει το 2024 με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις», μέσω του οποίου θα ενισχυθούν εταιρείες για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Η σχετική ενίσχυση θα φτάνει έως 15 εκ ευρώ ανά ωφελούμενο, για την εγκατάσταση είτε αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε σε συνδυασμό με την τοποθέτηση και μπαταρίας για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέγιστο ποσό επιδότησης για το φωτοβολταϊκό ανέρχεται έως 110.000 ευρώ/MW και για τη μπαταρία έως 160.000 ευρώ/MW. H μέγιστη επιλέξιμη ισχύς για το φωτοβολταικό σταθμό που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 2MW.

Εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν περίπου 3.000 επιχειρήσεις. Η δράση στοχεύει να μειώσει τουλάχιστον κατά 35% την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει από το δίκτυο η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση. Ως συνέπεια, οι εταιρείες που θα ενταχθούν θα μειώσουν τις εκπομπές τους κατά τουλάχιστον 30%.

Οι δικαιούχοι

Ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 160 εκατ. ευρώ του προγράμματος θα κατανεμηθεί ανεξαρτήτως κλάδου, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (60 εκατ. ευρώ), σε μικρομεσαίες (60 εκατ. ευρώ) και σε μεγάλες (40 εκατ. ευρώ).

Η επιχορήγηση στις επιχειρήσεις θα δίνεται μέσω ειδικού λογαριασμού escrow και προβλέπεται να είναι τμηματική. Θα δίνεται προκαταβολή στην επιχείρηση με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Το ύψος των επιδοτήσεων

Ειδικότερα:

Το ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού θα ανέρχεται έως 20% και για μπαταρίες έως 40%. Το συνολικό ποσό επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ ανά ωφελούμενο ενώ το μέγιστο ποσό επιδότησης για το φωτοβολταϊκό ανέρχεται έως 110.000 ευρώ/MW και για τη μπαταρία έως 160.000 ευρώ/MW.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

H μέγιστη επιλέξιμη ισχύς για το φωτοβολταικό σταθμό που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 2MW.

Όσον αφορά το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα μίας ώρας και η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα που θα χρηματοδοτείται ορίζεται σε 2 ώρες.

Το ΤΑΙΠΕΔ φορέας υλοποίησης και διαχείρισης

Το πρόγραμμα θα το τρέξει το ΤΑΙΠΕΔ και συγκεκριμένα η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF). Το ΤΑΙΠΕΔ μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδιο για: Την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τη διαχείριση των ενστάσεων, την επεξεργασία των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και εισήγηση για έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης των έργων. Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα ισχύσουν τρία βασικά κριτήρια: Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το συνολικό ποσό της επένδυσης (βάση τυπικά κόστη). Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το πόσο μειώνεται ο λογαριασμός ενέργειας με την εγκατάσταση των συστημάτων φωτοβολταϊκών και μπαταρίας. Πόσο επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα.

Ο Οδηγός του προγράμματος

Αναμένεται σύντομα η δημοσίευση του Οδηγού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για την υποβολή αίτησης. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Υπουργική Απόφαση που θα «ενεργοποιήσει» και επίσημα το πρόγραμμα, σηματοδοτώντας έτσι την εκκίνηση της υποβολής αιτήσεων. H καταληκτική προθεσμία ενεργοποίησης των σταθμών θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025.