Πώς θα μειωθεί το κόστος εγκατάστασης Φ/Β στη στέγη

You are currently viewing Πώς θα μειωθεί το κόστος εγκατάστασης Φ/Β στη στέγη
Η εκκαθάριση net-metering να γίνεται μόνο με το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ

Η εκκαθάριση net-metering να γίνεται μόνο με το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ

Πώς θα μειωθεί το κόστος εγκατάστασης Φ/Β στη στέγη, εξηγεί ανάμεσα σε άλλα στις πρακτικές προτάσεις του για βελτίωση στο πρόγραμμα ΦΒ στη στέγη, ο κ. Ηλίας Καρανάσης, Μηχανολόγος Μηχανικός και Ενεργειακός Οικονομολόγος με ειδίκευση στη μελέτη έργων και αγορών ΑΠΕ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι να γίνεται η εκκαθάριση net-metering, μόνο με το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς έτσι θα μειωθεί σημαντικά το κόστος εγκατάστασης για ένα μικρό ΦΒ ακόμα και στο 8% της συνολικής επένδυσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πρόσφατη έκδοση του οδηγού που περιγράφει τη διαδικασία επιδότησης φωτοβολταϊκών με μπαταρία στη στέγη σπιτιών μέχρι 10,8 KW αλλά και αγροτικών φωτοβολταϊκών, το πρόγραμμα επιδότησης αναμένεται να μπει σε εφαρμογή μετά το Πάσχα, με το ενδιαφέρον της αγοράς να είναι συγκεντρωμένο πάνω του.

Ο κ. Καρανάσης, σε σχετικό του άρθρο που δημοσίευεται στο energypress, επισημαίνει ότι η διαδικασία της επιδότησης των μπαταριών είναι δομημένη με τρόπο που κάνει την εφαρμογή της προβληματική για τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, πολύπλοκη για τους αιτούντες, και ασύμφορη για συγκεκριμένες κατηγορίες επιλεγέντων καταναλωτών.

Προκειμένου δε αυτή η διαδικασία να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, προτείνει τα εξής:

Περί εκκαθάρισης net-metering και έκδοσης τεχνικής οδηγίας προς το ΔΕΔΔΗΕ

  1. Να καταργηθεί η χρήση νέου μετρητή που μετράει την παραγωγή του ΦΒ, έτσι ώστε η εκκαθάριση net-metering να γίνεται μόνο με το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, που μετράει τόσο την εισερχόμενη όσο και την εξερχόμενη ενέργεια στο δίκτυο. Κάτι τέτοιο θα μειώσει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης (για ένα μικρό ΦΒ αυτό μπορεί να είναι και 8% της συνολικής επένδυσης) και θα διορθώσει μια παράλογη στρέβλωση που είναι η χρέωση ΥΚΟ επί της παραγωγής του ΦΒ αντί επί της ενέργειας που εισέρχεται από το δίκτυο.
  2. Να εκδοθεί τεχνική οδηγία προς το ΔΕΔΔΗΕ που να ορίζει ότι η ισχύς KWp του ΦΒ, που δεν πρέπει να ξεπερνά τη συμφωνημένη ισχύ της παροχής, είναι η ισχύς εξόδου του inverter και όχι η εγκατεστημένη ισχύς. Σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει τις αιτήσεις όπου η εγκατεστημένη ισχύς (ισχύς πανέλων) είναι μεγαλύτερη από τη συμφωνημένη ισχύ (ισχύς παροχής), ακόμα και στις περιπτώσεις που η ισχύς παραγωγής (inverter) είναι μικρότερη από τη συμφωνημένη ισχύ. Αυτό είναι λάθος και οδηγεί σε εγκαταστάσεις που είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν με sub-optimal τρόπο.

Να γίνει υποχρεωτική η μη-έκχυση ενέργειας στα συστήματα net-metering

  1. Να γίνει υποχρεωτική η μη-έκχυση ενέργειας στα συστήματα που εντάσσονται στο net-metering. Αυτό θα μεγιστοποιήσει το καθαρό κοινωνικό όφελος του net-metering, και θα δώσει μια ανάσα στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τη θερμική φόρτιση του δικτύου.
  2. Να επιτραπεί το virtual net metering σε όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο στους ελάχιστους που αφορά σήμερα.
  3. Το virtual net metering να μετατραπεί σε net-billing, κατά προτίμηση με ζωνικά τιμολόγια μιας ώρας. Αυτό θα εξομαλύνει τη στρέβλωση του συμψηφισμού παραγωγής πολύ χαμηλής αξίας με κατανάλωση πολύ υψηλής αξίας. Βέβαια αυτό προϋποθέτει έξυπνους μετρητές, η διείσδυση των οποίων έχει καθυστερήσει απελπιστικά με τεράστιο οικονομικό κόστος για το ενεργειακό σύστημα. Ακόμα και χωρίς ζωνικά τιμολόγια η μετατροπή του virtual net-metering σε net billing έχει οφέλη για το σύστημα, και θα ήταν χρήσιμη.
  4. Εφόσον υλοποιηθούν τα σημεία 3, 4 και 5 ανωτέρω, μπορεί να αρθεί το άνω όριο στην ισχύ των υπο αίτηση ΦΒ συστημάτων, και να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων και σε εμπορικές εκτός από οικιακές παροχές.
  5. Στην πλατφόρμα αιτήσεων σύνδεσης καλό θα ήταν οι όροι και προϋποθέσεις στους οποίους πρέπει να συμφωνήσει ο αιτών, να βρίσκονται πριν από το βήμα υποβολής του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους σύνδεσης. Επίσης, καλό θα ήταν να επιτρέπεται η καταβολή του τέλους σύνδεσης να γίνεται και από τραπεζικό λογαριασμό διαφορετικού προσώπου από τον αιτούντα. Τέλος, θα πρέπει να σταματήσει ο ΔΕΔΔΗΕ να ζητάει ψηφιακή βεβαίωση των εγγράφων που υπογράφει ο αιτών, δεδομένου ότι η υποχρεωτική σύνδεση με κωδικούς taxisnet εξασφαλίζει εξ’ ορισμού την ταυτοπροσωπία του αιτούντος στην κατάθεση εγγράφων. Αυτές είναι μικρές βελτιώσεις που εκτιμώ ότι θα βελτιώσουν θεαματικά τη διαδικασία της αίτησης.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω προτάσεων:

Παράδειγμα 1: Εγκατάσταση από ιδιώτη ΦΒ ισχύος 3 KWp με μπαταρία που αποδίδει 5 KWh με μία εκφόρτιση, δηλαδή έχουμε KWp = 3 και KWh ΑΜΦ = 5

• Έλεγχος 1: Είναι το KWh ΑΜΦ > KWp ? 🡪 Ναι
• Έλεγχος 2: Είναι το KWh ΑΜΦ < 2 x KWp? 🡪 Ναι
• Συμπέρασμα: η εγκατάσταση δικαιούται επιδότηση βάσης για τις 5 KWh που αποδίδει. Η επιδότηση είναι 800 X 5 = 4000 Ευρώ.
• Έστω ότι ο συγκεκριμένος πελάτης είναι κατηγορία πελάτη που δικαιούται 100% ποσοστό επί της επιδότησης βάσης: Ποσό κατάθεσης στο λογαριασμό του προμηθευτή της μπαταρίας: 100% x 4000 Ευρώ = 4000 Ευρώ κατάθεση.

Παράδειγμα 2: Εγκατάσταση από πρόσωπο που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, ΦΒ 5 KW με μπαταρία που αποδίδει 12 KWh με μία φόρτιση, δηλαδή έχουμε KWp = 5 και KWh ΑΜΦ = 12

• Έλεγχος 1: Είναι το KWh ΑΜΦ > KWp ? – 🡪 Ναι
• Έλεγχος 2: Είναι το KWh ΑΜΦ < 2 x KWp? 🡪 Όχι
• Συμπέρασμα: η εγκατάσταση δικαιούται επιδότηση βάσης για τις 10 KWh και όχι για τις 12 που αποδίδει. Η επιδότηση βάσης είναι 800 X 10 = 8000 Ευρώ.
• Έστω ότι ο συγκεκριμένος πελάτης είναι ειδική κατηγορία πελάτη που δικαιούται 110% ποσοστό επί της επιδότησης βάσης: Ποσό κατάθεσης στο λογαριασμό του προμηθευτή της μπαταρίας: 110% x 8000 Ευρώ = 8800 Ευρώ κατάθεση.

Παράδειγμα 3: Εγκατάσταση από πρόσωπο που ανήκει σε Αγρότη, ΦΒ 5 KW με μπαταρία που αποδίδει 3 KWh με μία φόρτιση, δηλαδή KWp = 5 και KWh ΑΜΦ = 3

• Έλεγχος 1: Είναι το KWh ΑΜΦ > KWp? -🡪 Όχι. Η πλατφόρμα βγάζει μήνυμα ότι ο αιτών πρέπει να αυξήσει την ισχύ της μπαταρίας, αλλιώς δεν δικαιούται επιδότηση. Έστω ότι ο αιτών επικαιροποιεί την ισχύ της μπαταρίας ώστε να αποδίδει 7,5 KWh.
• Επαναληπτικός Έλεγχος 1: Είναι το νέο KWh ΑΜΦ > KWp? -🡪 Ναι.
• Έλεγχος 2: Είναι το KWh ΑΜΦ < 2 x KWp 🡪 Ναι
• Συμπέρασμα: η εγκατάσταση δικαιούται επιδότηση βάσης για τις 7,5ΚWh. Η επιδότηση βάσης είναι 800 X 7,5 = 6000 Ευρώ.
• Έστω ότι οι αγρότες είναι ειδική κατηγορία πελάτη που δικαιούται 120% ποσοστό επί της επιδότησης βάσης: Ποσό κατάθεσης στο λογαριασμό του προμηθευτή της μπαταρίας: 120% x 6000 Ευρώ = 7200 Ευρώ κατάθεση.