Μέσω ΤΑΙΠΕΔ η αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων ΟΤΑ – 100 εκ . ευρώ το σύνολο του προγράμματος

You are currently viewing Μέσω ΤΑΙΠΕΔ η αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων ΟΤΑ – 100 εκ . ευρώ το σύνολο του προγράμματος

Στόχος του πολυαναμενόμενου προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις για επιχορήγηση, οι οποίες θα υποβληθούν από Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) με τη συμμετοχή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών και την εφαρμογή net metering, σε περισσότερα από 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας, αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, μόλις οριστικοποιηθούν τα κριτήρια για τα νοικοκυριά που θα ωφεληθούν και ο τρόπος υλοποίησης της δράσης. Πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που ετοιμάζουν τον οδηγό του προγράμματος, προσανατολίζονται καταρχάς στην χρήση εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων στα πρότυπα των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που υλοποιεί το ΥΠΕΝ τα τελευταία έτη.