Κύριε Σκυλακάκη, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία για το ΕΣΕΚ: Τι αναφέρει η επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων στον υπουργό ΠΕΝ

You are currently viewing Κύριε Σκυλακάκη, πρέπει να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία για το ΕΣΕΚ: Τι αναφέρει η επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων στον υπουργό ΠΕΝ

Πληθαίνουν οι ανησυχίες αναφορικά με την εξέλιξη της δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα

«Κύριε Υπουργέ, οφείλετε να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & το Κλίμα – ΕΣΕΚ», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΝ, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη που απέστειλαν τις προάλλες το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και 11 ακόμη περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στην επιστολή είναι έκδηλη η έντονη ανησυχία τους, αναφορικά με την έλλειψη συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία σύνταξης του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι για τη χώρα μας, ενώ έχει παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του ΕΣΕΚ, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει – ούτε και υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για το πότε θα ξεκινήσει – η διεξαγωγή της απαραίτητης δημόσιας διαβούλευσης, ενώ η προθεσμία υποβολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρέλθει.

Επί ίσοις όροις, προσβάσιμη και με χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων

Με την έκκληση που απηύθυναν, οι οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας να προβεί άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Να διαθέσει στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επικαιροποίησης, καθώς και το περιεκτικό προσχέδιο του ΕΣΕΚ και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα και στοιχεία
  2. Να αναπτύξει μια συμμετοχική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το προσχέδιο επικαιροποίησης του ΕΣΕΚ με κατεπείγοντα χαρακτήρα
  3. Να εγγυηθεί ότι κάθε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμη επί ίσοις όροις, προσβάσιμη και με χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων
  4. Να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής του κοινού σε όλα τα στάδια σύνταξης του ΕΣΕΚ, ήτοι άμεσα και πριν από την παράδοση του προσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προθεσμία της οποίας ήδη έχει παρέλθει, και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της τελικής έκδοσης τον Ιούνιο του 2024
  5. Να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζουν οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς

Οι συνυπογράφουσες την επιστολή οργανώσεις, είναι:

Greenpeace Greece, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΑΝΙΜΑ, European Environmental Bureau, Knowledge Network on Climate Assemblies, MEDASSET, WWF Ελλάς.