Πώς θα υλοποιηθεί η πρόταση «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση» του ΕΒΕΠ

You are currently viewing Πώς θα υλοποιηθεί η πρόταση «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση» του ΕΒΕΠ

Το «3 Α», δηλαδή «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση», για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι η πρακτική πρόταση που προωθεί αυτήν την περίοδο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά – ΕΒΕΠ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το πάντα εύστοχο και πρακτικό στις προτάσεις του Επιμελητήριο, θα προτείνει σύντομα στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία συνάδει με την «ηλιακή στρατηγική» της Ε.Ε.

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΒΕΠ

Η άμεση προώθηση της πρότασης, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου (ΣΣ 24 Μαϊου) το οποίο επικύρωσε ομόφωνα την πρόταση.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στην «Ηλιακή Στρατηγική», επεσήμανε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ηλιακής ενέργειας, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η πρόταση 3Α και πώς θα υλοποιηθεί:

Τι προβλέπει όμως η πρόταση 3Α και πώς μπορεί να υλοποιηθεί:

Η «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προτείνεται να υλοποιηθεί με επιδότηση μέσω των κονδυλίων της πράσινης μετάβασης, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναφέρονται στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και χρηματοδότηση των υποδομών εγκατάστασης και αποθήκευσης, που είναι το ακριβότερο σκέλος μιας επένδυσης 3Α, μέσω του Green Portofolio Guarantee Fund.

Με χρήματα του ΠΔΕ και της ΕΑΤ

Τα κεφάλαια του προϊόντος μπορούν να αντληθούν από το ΠΔΕ όπως επίσης και από τα κεφάλαια του δανείου που σύναψε το Ελληνικό Δημόσιο με την EIB με σκοπό την εκχώρηση τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΕΑΤ. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι ESCOs, που θα προσφέρουν τη μελέτη και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πρέπει άμεσα να πέσει ο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως εισηγήθηκε κατά τη διάρκεια του ΔΣ ο κ. Κορκίδης, αλλά και όπως έχει δημόσια επισημάνει, «οφείλουμε ως χώρα να επενδύσουμε τάχιστα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την επίτευξη τριών βασικών στόχων. Πρώτον, για να πέσει το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται, δεύτερον για να απεξαρτηθούμε από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και τρίτον, για να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο».

Αναφερόμενος εξάλλου στην προσαρμογή και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη νέα «πράσινη πραγματικότητα», ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ τονίζει ότι αυτή είναι αναγκαστική και υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που επίκεινται και για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα και με χρονολογική σειρά:

Οι υποχρεώσεις «πράσινης» συμμόρφωσης

Από το 2023, επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το προηγούμενο έτος, η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10 κάθε έτους.

Το μέτρο, αφορά μεταξύ άλλων επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές, επενδύσεων, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και αποχέτευσης, ταχυμεταφορών, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους. Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 50 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,01% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Εκμπομπές CO2. H πρόταση «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση» του ΕΒΕΠ θα υποχρεώνει την καταγραφή της μείωσης / αύξησης τους.

Ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλα τα έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2, που θα προκύψουν από τη λειτουργία του έργου/δραστηριότητας και οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης.

Τροποποίηση ΑΕΠΟ

Έως το 2026 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τους (ΑΕΠΟ) και από το 2026 και κάθε χρόνο να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους, η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα.

Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Μείωση κατ΄ελάχιστο των εκπομπών CΟ2

Μέχρι το 2030 οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, ΚΔΑΥ κ.λπ.), στις τουριστικές, αστικής ανάπτυξης κτηριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής, στις πτηνοκτηνοτροφικές, στις υδατοκαλλιέργειες και στις βιομηχανικές δραστηριότητες, θα πρέπει να έχουν μειώσει κατ’ ελάχιστο τις εκπομπές CO2 σε σχέση με το 2019.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, επιβάλλεται πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Οι κλιματικές επενδύσεις κοστίζουν στις ΜΜΕ…

Σε ότι αφορά το κόστος, που όλα τα παραπάνω συνεπάγονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Κορκίδης είναι ξεκάθαρος: Οι κλιματικές επενδύσεις πράγματι κοστίζουν ακριβά στην ΜμΕ επιχειρηματικότητα. Το σχετικό κόστος οφείλουμε να το μελετήσουμε και να δώσουμε την πρέπουσα λύση μέσα από την παροχή κινήτρων. Θα πρέπει όμως να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος:

…αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική

Η τιμή του ρεύματος παραμένει στα ύψη και θα παραμένει στα ύψη αν δεν επενδύσουμε στις ΑΠΕ. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα μόνο το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας, που καταναλώθηκε το 2021, παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό.

Η μείωση των αέριων ρύπων και του CO2 περνάει από την ηλεκτροπαραγωγή, η οποία πρέπει να γίνεται αν όχι 100% από ΑΠΕ τουλάχιστον σταδιακά να φτάσει έστω και το 70%.

Οι στόχοι του Κλιματικού Νόμου πρέπει να επιτευχθούν και προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια που η ΕΕ θα απελευθερώσει προσεχώς, με στόχο την απεξάρτηση της από τα ορυκτά καύσιμα.