Μικρή συμμετοχή Δήμων στο πρόγραμμα Ηλέκτρα, λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους των έργων

You are currently viewing Μικρή συμμετοχή Δήμων στο πρόγραμμα Ηλέκτρα, λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους των έργων

Η προθεσμία για το πρόγραμμα Ηλέκτρα λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου και είναι άγνωστο αν θα δοθεί νέα παράταση

Μικρή συμμετοχή από πλευράς δήμων, παρατηρείται στο Πρόγραμμα Ηλέκτρα, που επιδοτεί έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια. Και αυτό, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν. Ο λόγος είναι ότι, όπως έχει βγει το πρόγραμμα, αφορά πολύ μεγάλα έργα για τα δεδομένα των δήμων. Ως αποτέλεσμα, η μεγάλη πλειοψηφία αδυνατεί να αξιοποιήσει τα σχετικά κονδύλια. Η προθεσμία υποβολής λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου και είναι ακόμα άγνωστο αν θα δοθεί επιπλέον παράταση ή θα γίνουν ορισμένες διορθώσεις, που έχουν προταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, για να μπορεί να καλύψει και μικρότερα κτίρια. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συνολική επενδυτική παρέμβαση, στο πλαίσιο του προγράμματος, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ. kWh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας έως το 2026. 

Σημειώνεται, ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των μικρότερων και νησιωτικών περιοχών, των λιγνιτικών περιοχών (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης), καθώς και των περιοχών που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 με τη μορφή της δυνατότητας υποβολής και μικρότερων αιτήσεων.