Μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων και με επιδότηση 100%, το πρόγραμμα «Απόλλων» για Φ/Β συνολικής ισχύος 1,1 GW στους Δήμους

You are currently viewing Μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων και με επιδότηση 100%, το πρόγραμμα «Απόλλων» για Φ/Β συνολικής ισχύος 1,1 GW στους Δήμους

Θα προηγηθεί διαγωνισμός του ΥΠΕΝ, με διαστασιολογημένα από πριν τα έργα που θα γίνουν μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου

Μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων και με επιδότηση 100%, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Απόλλων» για τα φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1,1 GW στους Δήμους. Θα προηγηθεί, όμως, ένας κεντρικός διαγωνισμός του ΥΠΕΝ, με διαστασιολογημένα από πριν όλα τα έργα που θα γίνουν μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσιάζοντας το πρόγραμμα.

Ο «Απόλλων», που θα έχει προϋπολογισμό της τάξης των 120 εκατ. ευρώ, θα επιδοτήσει κατά το 100% δήμους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες. Προϋπόθεση είναι οι δήμοι να έχουν συστήσει ή να είναι μέλη σε ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες θα αναλάβουν τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) των ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα φωτοβολταϊκά σε ελεύθερους χώρους της περιοχής τους, αλλά ακόμα και στις στέγες δημοτικών κτιρίων, σχολείων κλπ. Το πρόγραμμα για την πρόσκληση συμμετοχής δήμων θα αναλάβει να προκηρύξει η μονάδα ωρίμανσης έργων του ΤΑΙΠΕΔ.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάφερε, επίσης, ότι το πρόγραμμα “Απόλλων” θα κατευθύνεται στους ενεργειακά ευάλωτους πολίτες του κάθε Δήμου, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιείται για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης δημοτικών επιχειρήσεων και υποδομών, όπως είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, σχολεία, αθλητικά κέντρα και κοινής χρήσης κα.

Το ρεύμα θα παράγεται από 11 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,1 GW.

Κεντρικός διαγωνισμός από το ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ, μετά από υπολογισμό των ενεργειακών κάθε Περιφέρειας και διαστασιολόγησης των έργων ΑΠΕ που απαιτούνται για να καλυφθεί μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών, θα προκηρύξει κεντρικά έναν διαγωνισμό για να γίνουν τα έργα, μέσω των οποίων οι Ενεργειακές Κοινότητες των ΤΑ θα καλύψουν ένα σημαντικό ποσοστό (της τάξης του 50% τις ενεργειακές τους ανάγκες), ενώ σε ότι αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά το ποσοστό της κάλυψης θα αγγίζει το 100%.

Εκτιμάται ότι η συνολική ενεργειακή δαπάνη στις περιπτώσεις αυτές θα μειωθεί από 450 σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, τη μείωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους και τις περιφέρειες, τη δυνατότητα μείωσης των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι κάτοικοι και την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης.