Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι περιβαλλοντικές επενδύσεις των επιχειρήσεων

You are currently viewing Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι περιβαλλοντικές επενδύσεις των επιχειρήσεων
Ο Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επίκαιρες απαντήσεις στην ημερίδα της «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Τρεις δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς για να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες περιβαλλοντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουν προκειμένου να βελτιώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22 που χαρακτηρίζει ως επιλέξιμες και ενισχύει δαπάνες φιλο-περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το νέο ΕΣΠΑ το οποίο στο πλαίσιο του άξονα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή”, θα ενισχύει επενδυτικές ενέργειες των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και διεργασιών σε επιχειρήσεις, την ενσωμάτωση ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά σε στέγες) και την προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης, σχετικές δαπάνες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιμέρους τμήμα ευρύτερων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ότι αφορά τους ΟΤΑ, χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πχ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και το Πράσινο Ταμείο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης

Το ανθρακικό αποτύπωμα θα είναι προαπαιτούμενο για επιχειρήσεις και ΟΤΑ

Οι παραπάνω δυνατότητες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας με θέμα: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα – Απαιτήσεις για Φορείς & Επιχειρήσεις», που διοργάνωσε τις προάλλες η “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ” σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Όπως αναφέρθηκε από όλους τους διακεκριμένους ομιλητές, το ανθρακικό αποτύπωμα θα είναι πλέον τα νέο επιχειρηματικό προαπαιτούμενο και τείνει να αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας κάθε επιχείρησης, αλλά και των ΟΤΑ. Μάλιστα, έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).

Στην ημερίδα, με την ιδιαίτερα επίκαιρη θεματολογία, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Εκπρόσωπος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κυριάκος Ψύχας (αν. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας), ενώ επί του θεσμικού πλαισίου τοποθετήθηκε ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, για θέματα, Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Γιώργος Κρεμλής.

Δημήτρης Σαμαράς: Ο Κλιματικός νόμος «φέρνει» νέες επενδύσεις

Ο πρόεδρος του Ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”, Δημήτρης Σαμαράς κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε: “Με τον κλιματικό νόμο, η χώρα μας αποκτά την κατεύθυνση, τους θεσμούς, αλλά και τους κανόνες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κλιματικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μέσα από τις διατάξεις του, προσεγγίζονται οι δύο βασικότεροι άξονες δράσεων κατά της κλιματικής κρίσης: Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πετύχουμε τους Εθνικούς Κλιματικούς Στόχους για το 2030, αλλά και την Κλιματική Ουδετερότητα για το 2050.

Με τον δεύτερο άξονα δημιουργείται το απαραίτητο αναπτυξιακό περιβάλλον προσέλυσης επενδύσεων, σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου υδρογόνου. Τομείς, δηλαδή, οι οποίοι τα επόμενα έτη πρόκειται να είναι καθοριστικοί τόσο για τον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα, όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ανταγωνιστικότητας”.

Ο πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Δημήτρης Σαμαράς μίλησε για τις περιβαλλοντικές επενδύσεις
Ο πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Δημήτρης Σαμαράς

Υποστήριξη των επιχειρήσεων

Από τη δική του πλευρά, ο Όμιλος “Σαμαράς & Συνεργάτες” θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κυκλικής Οικονομίας & της Εξοικονόμησης Ενέργειας, που συνδυάζουν, σύγχρονες μεθοδολογίες και ψηφιακές λύσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες να αποτυπώσουν το νέο περιβάλλον, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για την αναζήτηση χρηματοδότησης.

Το θεσμικό πλαίσιο σε Ευρώπη και Ελλάδα

Στο Α’ μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο -από τον κ. Κρεμλή – όσο και σε εθνικό -από το στέλεχος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κα. Κυριακή Μεθενίτη.

Στη συνέχεια διευκρινίστηκαν τόσο για τα στελέχη των ΟΤΑ, όσο και των Επιχειρήσεων, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις, οι κρίσιμες ημερομηνίες, αλλά και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Επιπλέον, έγινε μια αναλυτική παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου σύνταξης και επαλήθευσης της αναφοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (το περίφημο ανθρακικό αποτύπωμα), με παράθεση ενδεικτικών μέτρων μείωσης ή αντιστάθμισης.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα –πώς γίνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος

Ο Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων, της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ”, Αλέξης Μπούλιας, αιτιολογώντας τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες για την υιοθέτηση υπολογισμού & έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος σε ετήσια βάση διευκρίνισε: “Ως προς τις επιχειρήσεις η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ( Ν. 4936/2022) δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για προϊόντα και υπηρεσίες (η τάση της αγοράς κατευθύνεται σε προϊόντα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα), συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου λειτουργικού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης διαχείρισης των ενεργειακών πόρων (ειδικά όταν συνδυάζεται με ISO 50001), αλλά και στην αύξηση εταιρικού κύρους.

Ως προς τους δήμους, επιπλέον η συμμόρφωση θα αποβεί απαραίτητη για τη δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής (από την 1η Ιανουαρίου 2024), ενώ αναμφίβολα εξασφαλίζει, επίσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου λειτουργικού κόστους”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο κ. Μπούλιας όσο και ο Υποδιευθυντής Πιστοποίησης – Τομέας Αειφορίας της «Eurocert», κ. Σηφάκης Νικόλαος υπογράμμισαν ότι έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο κ. Σηφάκης, επιπλέον διευκρίνισε ότι “ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο “2006 IPCC Guidelines και το πρότυπο «GHG Protocol – WORLD RESOURCES INSTITUTE” ή εναλλακτικά, σύμφωνα με το πρότυπο “ISO 14064-1:2018″, κατηγορίας 1 και 2. Η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/ 31.5.2016”.

Επιτυχημένες πράσινες εφαρμογές

Στο Β΄ μέρος της ημερίδας, υπήρξαν αναφορές σε “Επιτυχημένες πράσινες εφαρμογές” από εταιρείες και ΟΤΑ που ήδη εφαρμόζουν ανάλογες πρακτικές, από την Διευθύντρια Τμήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης & Εσωτερικού Ελέγχου, της “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ”, κα. Θωμαή Ευαγγέλου, την Ειδικό Ποιότητας Αέρα, Κλιματικής Αλλαγής & Κοινωνικής Δέσμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ, κα. Ευδοκία Αναματερού, καθώς και από το Δήμαρχο Αστυπάλαιας, κ. Νίκο Κομηνέα.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο γενικός διευθυντής της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», Γιώργος Χριστοφορίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στις υπάρχουσες χρηματοδοτικές λύσεις που θα βοηθήσουν περισσότερες εταιρείες και ΟΤΑ να υλοποιήσουν πράσινες εφαρμογές”.