Νέα Διεύθυνση στη ΡΑΕ για τη Ρύθμιση και Εποπτεία των Υδάτων

You are currently viewing Νέα Διεύθυνση στη ΡΑΕ για τη Ρύθμιση και Εποπτεία των Υδάτων

Η ΔΡΕΥΥΑ θα λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο 2023 – επίκεινται και τα απορρίμματα

Νέα Διεύθυνση δημιουργείται στη ΡΑΕ για τη Ρύθμιση και Εποπτεία των Υδάτων, στο πλαίσιο διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της. Η ΔΡΕΥΥΑ – Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, έχει ήδη δρομολογηθεί με στόχο να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023, καθώς αποτελεί «προαπαιτούμενο» του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να προχωρήσει στην εκταμίευση της 4ης και 5ης δόσης των σχετικών κονδυλίων.

Εν τω μεταξύ, πέρα από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής στο νερό, επίκεινται και τα απορρίμματα, για τα οποία η σύσταση αντίστοιχης ανεξάρτητης αρχής αποτελεί επίσης «προαπαιτούμενο» του Ταμείου Ανάκαμψης για τα κονδύλια των αποβλήτων.

Όπως έχει προαναγγείλλει, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, σε παρουσίαση της Αρχής στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, η Αρχή, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και ανταποκρινόμενη στις υπάρχουσες ανάγκες, είναι έτοιμη να στεγάσει υπό την ομπρέλα της και νέες αρμοδιότητες, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία.

Σε ότι αφορά ειδικότερα το νερό: Η ΔΡΕΥΥΑ – Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΕΝ.

Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι οι συνολικές δράσεις και επενδύσεις για την εξοικονόμηση νερού στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε 230 εκατ. ευρώ με επιχορήγηση 50% και περιλαμβάνουν κυρίως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ύδωρ» (θα απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις) με εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νέες κατοικίες και επιχειρήσεις, παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις διαρροών αλλά και στα δίκτυα ύδρευσης με έμφαση στον αγροτικό τομέα.

Σε ότι αφορά τα απόβλητα: Η Αρχή θα επιβλέπει την ορθότητα της τιμολογιακής πολιτικής, τη διαχείριση των απορριμμάτων ανά τη χώρα και την ορθή λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έχει εξασφαλιστεί το επιστημονικό προσωπικό;

Αν και ελάχιστοι θα είχαν αντίρρηση στη μετεξέλιξη της ΡΑΕ σε υπερ-εποπτική αρχή για ενέργεια, νερά και σκουπίδια σύμφωνα με το γερμανικό ή και άλλα μοντέλα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, ένα κρίσιμο ερώτημα δεν έχει ακόμα απαντηθεί:

Με τι επιστημονικό προσωπικό θα ανταποκριθεί η ΡΑΕ σε όλα τα παραπάνω εξειδικευμένα θέματα; Η έλλειψη έμψυχου δυναμικού που ήδη εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει, για να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις αυξημένες απαιτήσεις του ενεργειακού τομέα είναι γνωστή και δεδομένη.

Επιπλέον, με αμοιβές μη ανταγωνιστικές του ιδιωτικού τομέα, η Αρχή με δυσκολία «συγκρατεί» έμπειρα στελέχη της και δυσκολεύεται να προσελκύσει νέα στελέχη. Εκτός αν για τη δημιουργία των δυο νέων αρχών υπάρχει δέσμευση (και προφανώς σχετικό κονδύλι) για την πλήρη στελέχωση των νέων Διευθύνσεων, οι οποίες και πάλι για να λειτουργήσουν στα πρότυπα της Αρχής θα απαιτήσουν μεγάλη ενέργεια από πλευράς των υφιστάμενων στελεχών.

Σε κάθε περίπτωση, πολύ “Βusy” και απαιτητικό προβλέπεται το πρόγραμμα του 2023 για τη ΡΑΕ. Από τη στιγμή όμως, που όπως διαφάνηκε στην παρουσίαση του προέδρου Δαγούμα και αρμόδιων στελεχών στη Θεσσαλονίκη, η ίδια θεωρεί ότι έχει και πρακτικά τη δυνατότητα να ανταποκριθεί, στους τρίτους δεν χωρά λόγος…

Άντα Σεϊμανίδη