Με 26 ανεμογεννήτριες ο Αποθηκευτικός σταθμός Αμαρίου – Πώς θα λειτουργεί

You are currently viewing Με 26 ανεμογεννήτριες ο Αποθηκευτικός σταθμός Αμαρίου – Πώς θα λειτουργεί

Με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), θα υλοποιηθεί ο Αποθηκευτικός σταθμός Αμαρίου, το δεύτερο μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας με αντλησιοταμίευση στην Ελλάδα, μετά από αυτό της Αμφιλοχίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υβριδικό έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη που υλοποιείται σε νησί ύψους επένδυσης.

Συμβαλλόμενοι σε αυτήν την Σύμπραξη είναι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που θα κατασκευάσει το έργο, και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ). Το έργο προωθήθηκε ως στρατηγική επένδυση και εγκρίθηκε από την Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων στα μέσα Απριλίου 2022.

Με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ, ο σταθμός Αμαρίου θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 26 ανεμογεννήτριες η οποία θα αποθηκεύεται και θα χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υβριδικό έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό νησί.

Γιούλα Τσικνάκου: Ένα καινοτόμο έργο

Σύμφωνα με την Διευθύντρια Υδροηλεκτρικών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυρία Γιούλα Τσικνάκου, η οποία είχε παρουσιάσει το συγκεκριμένο έργο σε φόρουμ της A Energy για την αποθήκευση ενέργειας, το έργο διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό με απόλυτη αυτονομία. Δεν απορροφά ηλεκτρική ενέργεια από το διασυνδεδεμένο δίκτυο της Κρήτης, αλλά αντίθετα, συμβάλλει στη σταθεροποίησή του και στη διευκόλυνση της μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου. Είναι απαραίτητο και στη μελλοντική περίπτωση διασύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική χώρα, αποτελώντας μια μεγάλη αποθήκη συγκέντρωσης και ομαλής διαχείρισης μεταβλητής ενέργειας από Α/Π και Φ/Β.

Πώς θα λειτουργεί το έργο

Η ενέργεια που θα παράγεται από τα Α.Π. κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης θα αξιοποιείται για τη μεταφορά και αποθήκευση νερού στον άνω ταμιευτήρα (λειτουργία άντλησης), μέσω των αναστρέψιμων Μονάδων και των μικρών αντλιών. Κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης, η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στον άνω ταμιευτήρα θα διοχετεύεται στο δίκτυο του νησιού, μέσω της λειτουργίας των στροβίλων για παραγωγή υψηλής ποιότητας υδροηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος

Αποθηκευτικός σταθμός Αμαρίου
Υβριδικός σταθμός Αμαρίου – Κρήτη

Στη Δήμο Σητείας το αιολικό πάρκο με τις 26 ανεμογεννήτριες

Το αιολικό πάρκο των 26 ανεμογεννητριών θα εγκατασταθεί στο Δήμο Σητείας, ενώ το σύστημα αντλησιοταμίευσης στον υφιστάμενο ταμιευτήρα του φράγματος ποταμών στους Δήμους Αμαρίου και Ρεθύμνου. Η ισχύς της κάθε ανεμογεννήτριας ανέρχεται στα 3 MW, ενώ η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου σε 78 MW. Η ισχύς του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Αμάρι Ρεθύμνου ανέρχεται σε 75 MW, ενώ υπολογίζεται ότι ο σταθμός θα παρέχει στο ηλεκτρικό δίκτυο της Κρήτης 226.56 GWh ετησίως.

Η παραγόμενη “πράσινη ενέργεια” από τον άνεμο υπολογίζεται ότι θα αποτρέπει την έκλυση στην ατμόσφαιρα 241.028 τόνων CO2 ετησίως καθώς θα αποφεύγεται η χρήση πετρελαίου για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη φάση της κατασκευής του το έργο θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας στη Κρήτη, ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχολούνται μονίμως 110 άτομα. Τα ανταποδοτικά τέλη που θα προσφέρει στους τοπικούς δήμους και κοινότητες ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 25ετίας (2).

Aπο το 2011 πέρασε από «40 κύματα»

Ο αποθηκευτικός σταθμός στο Αμάρι πέρασε βέβαια από «40 κύματα», καθώς υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως λόγω του μεγέθους του από την τοπική κοινωνία και αρνητική γνωμάτευση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η αδειοδότηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011, ακολουθώντας τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες. Κατά τη διαβούλευση της ΜΠΕ έλαβε περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις με μόνη αρνητική εκείνη της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια, ο φάκελος της ΜΠΕ παραπέμφθηκε από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο ανώτερο όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης –ΚΕΣΠΑ) στις 07/11/2018. Το ΚΕΣΠΑ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της ως άνω μελέτης και την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία επίσης καθυστέρησε πολύ.

Τελικά, το έργο προωθήθηκε ως στρατηγική επένδυση και εγκρίθηκε από την Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων στα μέσα Απριλίου 2022.

Σημειώνεται, ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μετά από 28 χρόνια δραστηριοποίησης, αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο επενδυτή ΑΠΕ στην Ελλάδα, και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του τομέα διεθνώς.