Σε κλειστή διαβούλευση εξπρές το θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο – “Αρχιτέκτονας” της σχετικής μελέτης ο καθηγητής του ΕΜΠ Σωτήρης Καρέλλας

You are currently viewing Σε κλειστή διαβούλευση εξπρές το θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο – “Αρχιτέκτονας” της σχετικής μελέτης ο καθηγητής του ΕΜΠ Σωτήρης Καρέλλας

Το θεσμικό πλαίσιο βρίσκει έτοιμη και ώριμη αγορά για ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις

Σε κλειστή διαβούλευση εξπρές και μάλιστα με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει πρόσφατα η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο. Το πολυαναμενόμενο, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, πλαίσιο που εισάγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, έχει ως “Αρχιτέκτονα” τον καθηγητή του ΕΜΠ Σωτήρη Καρέλλα. Στη σχετική μελέτη που εκπόνησε ο καθηγητής και η ομάδα του, περιγράφονται οι τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου και το διαθέσιμο δυναμικό στην Ελλάδα, ενώ προτείνονται σχήματα θεσμικών μέτρων και οικονομικών ενισχύσεων για αυτό τον σκοπό. Τα σχόλια των φορέων, θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται, ότι το θεσμικό πλαίσιο βρίσκει έτοιμη και ώριμη αγορά για ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις στους τομείς της αναβάθμισης υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου σε μονάδες βιομεθανίου, ίδρυσης νέων μονάδων βιομεθανίου, ιδίως σε αγροτικές/κτηνοτροφικές περιοχές, έγχυσης και διανομής του παραγόμενου βιομεθανίου σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, μετατροπή του παραγόμενου βιομεθανίου σε συμπιεσμένο ή υγροποιημένο βιομεθάνιο για χρήση στις μεταφορές. Άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα, έχουν οι παραγωγοί βιοαερίου, οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και οι προμηθευτές φυσικού αερίου, Σημειώνεται, ότι η παραγωγή βιομεθανίου είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την καύση του βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως προτιμητέα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Δεδομένου ότι το κόστος του παραγόμενου βιομεθανίου είναι μεγαλύτερο από τις επικρατούσες σήμερα και προβλεπόμενες για το μέλλον τιμές φυσικού αερίου ένα κρίσιμο θέμα της διαβούλευσης , αφορά το πλαίσιο και το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που θα προβλεφθούν. Αυτές θα βασίζονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και θα περιλαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση ή/και λειτουργική ενίσχυση για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ένα επίσης κρίσιμο θέμα αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ανανεώσιμου αερίου για τη συγκρότηση σχετικής αγοράς. Ως φορέας πιστοποίησης έχει ήδη ορισθεί ο ΔΑΠΕΕΠ με το άρθρο 127 του ν. 4951/2022 που τροποποίησε το άρθρο 16 του νόμου 3468/2006.

Ακολουθώντας την ΕΕ

Ο λόγος για τον οποίο το ΥΠΕΝ επιδιώκει να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο και την σχετική εκκρεμότητα με το θεσμικό πλαίσιο είναι το γεγονός ότι τα σχετικά κονδύλια περιλαμβάνονται στο ελληνικό REpowerEU. Υπενθυμίζεται ότι ένα χρόνο πριν, το ευρωπαϊκό σχέδιο REPowerEU έθεσε στόχο για 35 bcm σε παραγωγή βιώσιμου βιομεθανίου μέχρι το 2030, που σημαίνει ότι στην Ευρώπη προγραμματίζονται 18 δισ. επενδύσεις σε βιοαέριο και βιομεθάνιο, ενώ στα 150 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το «μερίδιο» της Ελλάδας. Σύμφωνα με στοιχεία σχετικής έκθεσης της Κομισιόν, τα 4.1 δισεκατομμύρια ευρώ απο αυτά πρόκειται να επενδυθούν το διάστημα μέχρι το 2025, ενώ επιπλέον 12.4 δισ. ευρώ επενδύσεις θα ακολουθήσουν το διάστημα 2026-2030. Ακόμη, υπό μελέτη και προσδιορισμό είναι το χρονοδιάγραμμα για επιπλέον 1 δισ. ευρώ επενδύσεις. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει 3.5 bcm βιομεθανίου. Ως προς την γεωγραφική κατανομή των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, Γαλλία και Ιταλία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών με 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ και 1.1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ακολουθούν η Ολλανδία (951 εκατ. ευρώ), η Ισπανία (948 εκατ. ευρώ), η Γερμανία (658 εκατ. ευρώ), η Σουηδία (635 εκατ. ευρώ) και η Πολωνία (429 εκατ. ευρώ), ενώ παρακάτω βρίσκεται η Ελλάδα με 150 εκατ. ευρώ σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο κλάδο του βιοαερίου και βιομεθανίου.

Θετικός εξάλλου αντίκτυπος εκτιμά η ΕΕ ότι θα υπάρξει σε θέματα όπως: ενεργειακή ασφάλεια, βιωσιμότητα του εδάφους, μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, προμήθεια βιογενούς CO2, βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων, δημιουργία θέσεων εργασίας, αντικατάσταση των συνθετικών λιπασμάτων, βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και επέκταση της αγροοικολογίας. Σε μια συνολικότερη εκτίμηση της ΕΕ, τα κοινωνικά οφέλη από την παραγωγή βιοαερίου και βιομεθανίου για τα επόμενα 7 χρόνια φτάνουν σε συνδυασμένη αξία έως και τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Είδωμεν, γιατί πάντα υπάρχει και το περιβαλλοντικό θέμα, για το οποίο υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις.