Ιωάννης Γεώργιζας, ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Πώς θα αμβλυνθεί η Ενεργειακή Φτώχεια στους Μικρομεσαίους Δήμους

You are currently viewing Ιωάννης Γεώργιζας, ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Πώς θα αμβλυνθεί η Ενεργειακή Φτώχεια στους Μικρομεσαίους Δήμους

Γραφεία Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας: Στη μάχη για την καταγραφή και την χρηματοδότηση της

Στις δυνατότητες άμβλυνσης της Ενεργειακής Φτώχειας στους Μικρομεσαίους Δήμους, όπως επίσης και ενδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, στο πλαίσιο των εργασιών της «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, καθώς αυτήν την περίοδο, δημιουργούνται στο πλαίσιο συμμετοχής 24 Δήμων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα POWERPOOR, τα πρώτα Γραφεία Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας στη χώρα μας. Μετά τον Δήμο Σουλίου, που έχει ήδη δημιουργήσει Γραφείο με τη συνεργασία της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ», σειρά έχουν οι Δήμοι Άνδρου και Τρίπολης.

Ο κ. Γεώργιζας επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο αυτών των Γραφείων, καθώς συμβάλλουν: Στον εντοπισμό των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το Γραφείο και επομένως στην αναγνώριση του μεγέθους του προβλήματος, στην δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στην προσφορά της κατάλληλης υποστήριξης στους πολίτες.

Πώς λειτουργούν τα Γραφεία για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα Γραφεία Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας αυτά αποτελούν κόμβο επικοινωνίας διότι: Υπάρχει φυσικός χώρος, γεγονός που προσδίδει αμεσότητα στη σχέση του Δήμου με τον πολίτη, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, email ή/και smartphone application και επιπλέον, τα άτομα που το στελεχώνουν είναι υπάλληλοι που έχουν πιστοποιηθεί ως Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας.

Ανάμεσα σε άλλα, πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες, τους βοηθούν να κατανοήσουν τις δαπάνες ενεργειακής κατανάλωσης, τους προτείνουν τρόπους μείωσης των ενεργειακών δαπανών τους με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και τους παρέχουν υποστήριξη στους βασικούς τομείς που έχουν σχέση με τη λειτουργία ή/και τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Στην Πέμπτη κατάταξη ενεργειακής φτώχειας η Ελλάδα

Αναφερόμενος συνολικότερα στο Ευρωπαϊκό Έργο «POWERPOOR», για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας, ο Γενικός Διευθυντής της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, επεσήμανε ότι ο ορισμός για την ενεργειακή φτώχεια ποικίλει, όπως επίσης και η σχετική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να παραθέσει γράφημα σύμφωνα με το οποίο, κατά το 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό καταγράφηκε ως εξής: Βουλγαρία (33,7%) Λιθουανία (27,9%) Κύπρος (21,9%), Πορτογαλία (19,4%), Ελλάδα (22,7%) και Ιταλία (14,1%). Η Ελλάδα δηλαδή είναι η Πέμπτη κατά ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας.

Ο κ. Γεώργιζας, αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στον ενεργό ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και στα βήματα δημιουργίας τους. Ειδικότερα για τις Ενεργειακές Κοινότητες των Δήμων ανέφερε ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας σε τοπικό επίπεδο, αποδίδοντας τα ενεργειακά κέρδη στα ευάλωτα νοικοκυριά και αξιοποιώντας τον εικονικό συμψηφισμό.

Εθνικός Συντονιστής του PATH2LC και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Παρουσιάζοντας εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Έργο PATH2LC, στόχος του οποίου είναι η στήριξη της ενεργειακής μετάβασης των Δήμων επεσήμανε ότι, μέσω των Δικτύων που συστήνονται στις συμμετέχουσες χώρες, οι Δήμοι θα έρθουν σε επαφή με έναν πλούτο τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών λύσεων που θα τους βοηθήσει να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, αναφερόμενος στους συνολικότερους στόχους του Δικτύου «BIΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» που ιδρύθηκε το 2017 με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των μελών του για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αειφορίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Οικοκαινοτομίας ο διευθυντής της, ανάφερε ότι το Δίκτυο έχει πλέον 72 μέλη σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεργασίες με το ΕΜΠ και άλλα επιστημονικά ιδρύματα, ενώ διαχειρίζεται πλέον ως Εθνικός Συντονιστής, σειρά σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.