ΗΛΕΚΤΩΡ: Προχωρά τα δύο Κέντρα Επεξεργασίας Ιλύων στην Κρήτη – Γιατί αυξήθηκε η ζήτηση ξηραμένης ιλύος (λάσπης)

You are currently viewing ΗΛΕΚΤΩΡ: Προχωρά τα δύο Κέντρα Επεξεργασίας Ιλύων στην Κρήτη – Γιατί αυξήθηκε η ζήτηση ξηραμένης ιλύος (λάσπης)

Το πρώτο Κέντρο θα επεξεργάζεται θερμικά την λάσπη της ΕΕΛ Χανίων και το δεύτερο, στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου, θα επεξεργάζεται βιολογική ιλύ από διάφορες ΕΕΛ του νομού Ηρακλείου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν τα δύο νέα Κέντρα Επεξεργασίας Ιλύων στην Κρήτη από την ΗΛΕΚΤΩΡ, σε μία περίοδο όπου η ζήτηση ξηραμένης ιλύος (λάσπης) αυξάνεται κατακόρυφα. Το πρώτο Κέντρο κατασκευάζεται στα Χανιά και θα επεξεργάζεται θερμικά την λάσπη που παράγεται κυρίως από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων και το δεύτερο, στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, θα επεξεργάζεται βιολογική ιλύ από διάφορες ΕΕΛ του νομού Ηρακλείου.

Πρόκειται, για δύο έργα σημαντικά στον τομέα τους, τα οποία συμβάλλουν τόσο στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ενέργεια όσο και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου

Στην εγκατάσταση στα Χανιά, η θερμική επεξεργασία της λάσπης θα μειώσει το ρυπαντικό φορτίο των λυμάτων, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη διάθεσή τους στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη επεξεργασία (ξήρανση) μειώνει τον συνολικό όγκο της παραγόμενης λάσπης κατά περίπου 80% και παράγει ένα σταθεροποιημένο προϊόν, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως καύσιμο σε κατάλληλες μονάδες καύσης (τσιμεντοβιομηχανία) είτε ως ενισχυτικό στη γεωργία.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Χερσονήσου που θα κατασκευαστεί στον χώρο του υφιστάμενου και εν λειτουργία ΧΥΤΑ Χερσονήσου θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται βιολογική ιλύ από διάφορες ΕΕΛ του νομού Ηρακλείου. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει την ηλιακή ξήρανση της ιλύος για την απομάκρυνση της υγρασίας, μία από τις πιο οικονομικές και λιγότερο ενεργοβόρες μεθόδους ξήρανσης.

Αεριοποίηση ιλύος

Στη συνέχεια, η ξηραμένη ιλύς θα μεταφέρεται σε άλλη μονάδα, όπου εφαρμόζεται μια καινούργια -για τα ελληνικά δεδομένα- μέθοδος επεξεργασίας: η αεριοποίηση ιλύος. Εκεί, με θερμική επεξεργασία θα προκύπτει καύσιμο αέριο σύνθεσης (syngas) για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αδρανή τέφρα, ελαχιστοποιώντας το προς απόθεση παραπροϊόν.

Η ξηραμένη ιλύς και ο εγγυημένος στόχος για το 2025

Σημειώνεται ότι οι συνολικότερες προοπτικές για την ξηραμένη ιλύ ως εναλλακτικό καύσιμο στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς έχει θερμογόνο δύναμη συγκρίσιμη με τον λιγνίτη και προσφέρει πολλαπλά οφέλη: ως εναλλακτικό καύσιμο δεν επιβαρύνεται με το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου άνθρακα, ενώ η χρήση της ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εν γένει τα κόστη αγοράς δικαιωμάτων αέριων ρύπων.

Συμβάλλει ταυτόχρονα στην προώθηση χρήσης αποβλήτων ως δευτερογενή καύσιμα στην βιομηχανία, στη Βιομηχανική Συμβίωση (αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων), στις συνεχείς επενδύσεις για την μείωση των ενεργειακών αναγκών, αλλά και στην περαιτέρω αξιοποίηση βιοαερίου μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. Και στο τέλος της ημέρας; Υπάρχει εγγυημένος στόχος για μείωση κατά 35% της ανάγκης αγοράς ενέργειας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025!

Μεγάλη ζήτηση – περιορισμένη παραγωγή

Για τους λόγους αυτούς, η ζήτησή της από τις τσιμεντοβιομηχανίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων υποκατάστασης των στερεών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα που υλοποιούν, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Πλην όμως, η περιορισμένη παραγωγή της εντός της χώρας δεν έκανε μέχρι πρότινος δυνατή την ανταπόκριση σε αυτή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το 100% της παραγόμενης ποσότητας, που παράγεται στη μονάδα θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΥΔΑΠ στην Ψυττάλεια, καλύπτει ελάχιστες και μόνον ανάγκες των τσιμεντοβιομηχανιών. Επισημαίνεται ότι και οι τρεις τσιμεντοβιομηχανίες στην Ελλάδα (ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και ΧΑΛΥΨ), έχουν υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να αυξήσουν τη δυνατότητα υποδοχής δευτερογενών καυσίμων.

Η Κοινοπραξία με την THALIS E.S. S.A.

Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, η ανάληψη των δύο νέων μονάδων αποξηραμένης ιλύος της Κρήτης είναι θετική για την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε, η οποία όπως επεσήμανε πρόσφατα ο κ. Νίκος Σταθάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, διαθέτει και σημαντική τεχνογνωσία και την απαραίτητη εξειδίκευση για έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι στην υλοποίηση των δύο έργων συμμετέχει και η THALIS E.S. S.A. σε κοινοπραξία με την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η THALIS E.S. S.A. μια εταιρεία με σημαντική επίσης τεχνογνωσία στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων, εξαγοράστηκε το 2023 από την Μotor Oil, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη.