Πάνω από 41% η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΕΝΕ

You are currently viewing Πάνω από 41% η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΕΝΕ

Υδροηλεκτρικά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν το 37% της ζήτησης

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), τον Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία κάλυψε το 41% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον Ιούνιο που είχε φτάσει στο 39%.

Οι ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάλυψαν το 30% που μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έφτασαν στο 37%, και οι καθαρές εισαγωγές το 15%. Ο λιγνίτης συμμετείχε μόλις με 7%.

Η μηνιαία ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 40% λόγω των δυο παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα και το μέγιστο φορτίο συστήματος διαμορφώθηκε σε 10.244 MW.

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 5,3 TWh και ήταν, αυξημένες κατά 18% σε μηνιαία βάση. Από τις 5.3 TWh, οι 2.5 TWh (47%) εισήχθησαν μέσω της Αγίας Τριάδας στη Ρεβυθούσα και αφορά σε LNG, οι 2 TWh (38%) μέσω του Σιδηροκάστρου (ελληνοβουλγαρικά σύνορα), οι 0.2 TWh (4%) εισήχθησαν μέσω των Κήπων (σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας), ενώ οι 0.6 TWh (11%) μέσω της Νέας Μεσημβρίας το σημείο διασύνδεσης του ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) με τον αγωγό TAP.

Η συνεισφορά του LNG κατά 47%, σύμφωνα με το ΙΕΝΕ, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που ήδη παίζει και αναμένεται να παίξει τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σημείο εξόδου στο Σιδηρόκαστρο, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στο οποίο εισέρχεται ρωσικό φυσικό αέριο, πλέον καταγράφονται εξαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο, τον περασμένο Ιούλιο καταγράφηκαν μηδενικές ποσότητες από το συγκεκριμένο σημείο εξόδου.

Πηγή: ΙΕΝΕ